• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maciej Konacki

  Przeczytaj także...
  HD 188753 Ab – hipotetyczna planeta pozasłoneczna okrążająca gwiazdę HD 188753 A, której odkrycie zostało ogłoszone 14 lipca 2005 przez doktora Macieja Konackiego, polskiego astronoma pracującego w Stanach Zjednoczonych.Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (popularnie zwane CAMK) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie przy ul. Bartyckiej oraz posiadający oddział w Toruniu, w którym prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej astronomii i astrofizyki: ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych. CAMK prowadzi także studia doktoranckie w zakresie astronomii oraz astrofizyki i posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W Centrum jest zatrudnionych ok. 40 pracowników naukowych i studiuje w nim ok. 15 doktorantów.
  Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.

  Maciej Robert Konacki (ur. 1972 w Toruniu) – polski astrofizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w astronomii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jest absolwentem Wydziału Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996), tam też obronił pracę doktorską w 2000. Tematem jego rozprawy doktorskiej było Poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a promotorem Aleksander Wolszczan.

  W latach 1997–1999 był naukowcem wizytującym Pennsylvania State University. Od 2000 przebywał w California Institute of Technology (Caltech) na stażu podoktorskim, a później jako senior postdoc (odpowiednik polskiego adiunkta). Został pracownikiem naukowym Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu oraz Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - obserwatorium astronomiczne należące do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Słonecznej 36 (Grunwald).Planeta pozasłoneczna, egzoplaneta (gr. εξω – exo: poza, na zewnątrz) – planeta znajdująca się w układzie planetarnym, krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innej niż Słońce.

  W 2006 uzyskał, na podstawie rozprawy zatytułowanej Precyzyjne pomiary prędkości radialnych i interferometria optyczna spektroskopowych układów podwójnych, stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał 3 listopada 2011. Członek m.in. Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.

  W lipcu 2005 w „Nature” postulował odkrycie pierwszej planety krążącej w potrójnym układzie gwiazd, która otrzymała nazwę HD 188753 A b. Odkrycie to nie zostało potwierdzone; dwa lata po ogłoszeniu odkrycia zespół prowadzony przez Anne Eggenberger nie był w stanie potwierdzić jej istnienia mimo użycia zaawansowanych metod obserwacji i weryfikacji, podobnie jak zespół Tseviego Mazeh w 2009.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  W 2013, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M.P. z 2011 r. nr 107, poz. 1072
  2. Maciej Konacki. An extrasolar giant planet in a close triple-star system. „Nature”. 436, s. 230–233, 2005-07-14. DOI: 10.1038/nature03856 (ang.). 
  3. Anne Eggenberger i inni: No evidence of a hot Jupiter around HD 188753 A (ang.). arxiv.org, 2007-02-21. [dostęp 2017-05-18].
  4. Tsevi Mazeh i inni: TRIMOR – three-dimensional correlation technique to analyze multi-order spectra of triple stellar systems; Application to HD188753 (ang.). arxiv.org, 2009-07-20. [dostęp 2017-05-18].
  5. M.P. z 2013 r. poz. 836

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Maciej Robert Konacki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-04-06].
 • Maciej Konacki (ang.). projectsolaris.eu. [dostęp 2015-04-06].
 • Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pennsylvania State University (Penn State) - państwowy uniwersytet w USA, stanie Pensylwania. Należy do Big Ten Conference. Czasem mylony z prywatnym Uniwersytetem Pensylwanii (Penn).
  Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.
  Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ukazuje się jako ilustrowany tygodnik. Zostało założone przez Normana Lockyera. Pierwszy numer ukazał się 4 listopada 1869 roku – poruszone w nim tematy obejmowały m.in. zapylanie kwiatów kwitnących w zimie, spotkanie niemieckich przyrodników i lekarzy w Innsbrucku, stan podróżnika Davida Livingstone’a czy otwarcie Kanału Sueskiego. Aktualnie wydawcą „Nature” jest firma Nature Publishing Group, należąca do brytyjskiego wydawnictwa Macmillan Publishers. Oprócz „Nature” wydaje ona także miesięczniki naukowe, prowadzi serwis internetowy [email protected] oraz serwis rekrutacyjny Nature Jobs.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Kalifornijski Instytut Technologiczny(ang. California Institute of Technology, skrót Caltech) – jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Stanach Zjednoczonych, położona w Pasadenie w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.