• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Machliny

  Przeczytaj także...
  Broczyno (niem. Brotzen) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 471 mieszkańców i jest największą wsią gminy.Podstrzesze (niem. Niederhof) – niezamieszkana osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Machliny.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Machliny (niem. Machlin) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 191 mieszkańców.

  Metropolia szczecińsko-kamieńska - jedna z 14 metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1992 roku.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Wieś wchodząca w skład sołectwa: Motarzewo.

  Osady wchodzące w skład sołectwa: Kosin, Nowa Wieś, Podstrzesze, Turze.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Wieś leży ok. 10 km na południe od Czaplinka, przy drodze wojewódzkiej nr 163, między dwoma jeziorami: Machliny Wielkie (Duże) i Machliny Małe, między Czaplinkiem a Wałczem.

  Gmina Czaplinek to gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, położona we wschodniej części powiatu drawskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Czaplinek. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 8., ludność 32. Gmina stanowi 20,7% powierzchni powiatu.Diecezja koszalińsko-kołobrzeska (łac. Dioecesis Coslinensis-Colubreganus, niem. Bistum Köslin-Kolberg) – jedna z trzech diecezji obrządku łacińskiego w metropolii szczecińsko-kamieńskiej ustanowiona 28 czerwca 1972, położona na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest następczynią biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000–1007.

  Zabytki i atrakcje turystyczne[ | edytuj kod]

  Zabytki chronione prawem:

 • kościół pw. Chrystusa Króla szachulcowy z 1675 r.; filialny, rzymskokatolicki należący do parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Broczynie, dekanatu Barwice, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Przebudowany w latach 1971-72.
 • dzwonnica szachulcowa, z XIX wieku.
 • Gospodarka[ | edytuj kod]

  W latach 50. XX wieku na południe od wsi, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 na długości 2 200 m i szerokości 10 m powstał drogowy odcinek lotniskowy Machliny.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Motarzewo (niem. Wallbruch) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek nad rzeką Dobrzycą. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 74 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Machliny, jedna z najmniejszych wsi gminy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków”. Szczecin. 
  2. Sławomir Palus: Historia lotniska 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. Konflikty.pl, 28 września 2007. [dostęp 18 kwietnia 2015].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Machliny w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. V: Kutowa Wola – Malczyce. Warszawa 1884.
 • Machliny w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska. Warszawa 1902.
 • Matka Boska Wspomożenia Wiernych (niem. Maria Hilf) – obraz Lucasa Cranacha Starszego przechowywany w katedrze w Innsbrucku. Główne sanktuarium znajduje się w Pasawie.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat drawski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Drawsko Pomorskie.
  Kościół filialny – kościół wchodzący w skład danej parafii, ale niebędący jej kościołem głównym (tzw. kościołem parafialnym).
  Nowa Wieś (niem. Schönhölzig) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek, nad rzeką Dobrzycą. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 osada liczyła 14 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Machliny. Najbardziej na południe położona miejscowość gminy.
  Turze (niem. Thurbruch) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 osada liczyła 6 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Machliny. Najbardziej na wschód położona miejscowość zarówno gminy, jak i powiatu.
  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.