• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Machów - Tarnobrzeg

  Przeczytaj także...
  Odkrywka – w górnictwie przypowierzchniowe złoże surowca, odsłonięte geologiczne, w sposób naturalny (erozja) lub sztuczny (przez człowieka).Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu – przedsiębiorstwo z siedzibą w Tarnobrzegu, zajmujące się dawniej wydobyciem siarki i jej przetwórstwem. Obecnie będąc w likwidacji prowadzi sprzedaż przetworów siarkowych oraz majątku pozostałego po zakładach wydobywczych i przetwórczych siarki. Nazwa „Siarkopol” pojawia się w nazwach grupy przedsiębiorstw wydobywających i przetwarzających siarkę tarnobrzeską i powiązanych historycznie przez wielokrotne przekształcenia organizacyjne.
  Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867-1975 oraz od 1999. Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975-1998. W latach 1973-1976 miasto było siedzibą gminy wiejskiej Tarnobrzeg. Jeden z większych ośrodków przetwórstwa siarki w Polsce.

  Machówdzielnica Tarnobrzega (ulica Zakładowa), do 1976 r. wieś. Osada istniała w tym miejscu już w VI-VIII wieku. Na terenie Machowa znajdowały się największe na świecie złoża siarki, które eksploatowane były metodą odkrywkową. Machów leży w podstrefie Tarnobrzeg Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK „Wisłosan”. Przemysł głównie wydobywczy i chemiczny – kopalnia „Machów” i zakłady „Siarkopol”.

  Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN – specjalna strefa ekonomiczna utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 907) w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. z 2007 Dz. U. Nr 42, poz. 274). Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia, gminy, na których terenie znajdują się tereny oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, instytucja zarządzająca TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Wyrobiska kopalniane zostało zabezpieczone i zasypane, a następnie stopniowo zalane, tworząc Jezioro Tarnobrzeskie o powierzchni 455 ha (4,55 km²) i maksymalnej głębokości 42 m.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Dorota Kozioł (ur. w Tarnobrzegu (Machowie)) – poetka, malarka, dziennikarz, autorka wielu książek i artykułów, poświęconych historii i kulturze Tarnobrzega i okolic. Zasłynęła jako autorka cyklu reportaży i wywiadów z mieszkańcami regionu tarnobrzeskiego. Współpracowała m. in. z „Siarką”, „Tygodnikiem Nadwiślańskim”, „Tarnobrzeskimi Zeszytami Historycznymi”. Kawaler najwyższego odznaczenia miasta Tarnobrzega Sigillum Civis Virtuti.

  Osoby związane z Machowem[]

 • Stanisław Ordyk - działacz ludowy, dowódca oddziału Batalionów Chłopskich
 • Dorota Kozioł - dziennikarka i pisarka
 • Zobacz też[]

 • Osiedla Tarnobrzega
 • Przypisy

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Jezioro Tarnobrzeskie (dawniej Zalew Machowski) – zbiornik wodny utworzony poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego o powierzchni 560 ha i głębokości do 110 m powstałego po odkrywkowej kopalni siarki w Tarnobrzegu.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Bataliony Chłopskie (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 160 tys. ludzi. Działająca w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce. Po Armii Krajowej była to największa formacja zbrojna podczas okupacji.
  Kopalnia – zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych.
  Stanisław Ordyk ps. „Czernik”, (ur. 15 lutego 1917 w Machowie, zm. 11 czerwca 1979 w Zabrzu) – polski działacz ludowy, żołnierz wojny obronnej 1939 r. , dowódca oddziału Batalionów Chłopskich, oficer Wojska Polskiego.
  Tarnobrzeg podzielony jest na 15 osiedli. Osiedla stanowią oficjalny, prawny podział administracyjny miasta. Powołane uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega. Zgodnie z art.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. stanowią jednostkę pomocniczą gminy – czyli lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców miasta Tarnobrzega.

  Reklama