• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Małopolski Instytut Kultury

  Przeczytaj także...
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Digitalizacja (ucyfrowienie) - w bibliotekarstwie i archiwistyce oznacza wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Powstający w wyniku skanowania plik graficzny ma postać bitmapy i nie stanowi użytecznej postaci dokumentu cyfrowego, ponieważ:

  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (MIK) – instytucja kultury samorządu województwa małopolskiego z siedzibą w Krakowie. Powstała w 2002 roku w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Prowadzi działalność kulturalną mającą na celu integrowanie małopolskich instytucji kultury, organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności i odbiorców indywidualnych oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w kraju i za granicą przy pomocy nowych technologii.

  Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty; dzielnica historyczna Polski. Stolicą Małopolski jest Kraków.Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Programy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie[]

  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie realizuje swoje cele poprzez liczne projekty i programy:

 • Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni – czasopismo proponujące refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy;
 • Aqueduct – nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego;
 • Projekt Miejski – spotkania z architektami, artystami, socjologami, filozofami i kuratorami;
 • Dni Małopolski w Brukseli – promocja kultury Małopolski poza granicami kraju;
 • Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – cykliczne wydarzenie promujące bogactwo kulturowe Małopolski
 • Zbiornik Kultury – udostępnianie przestrzeni młodym artystom i kuratorom;
 • Małopolskie Dźwięki – promocja kultury regionu poprzez nagrania dźwięków;
 • Muzeoblog – blog poświęcony zjawiskom muzealnym;
 • Dynamika Ekspozycji – współpraca merytoryczna i koncepcyjna przy tworzeniu wystaw oraz szkolenia dla pracowników muzeów:
 • Zadziałaj dla siebie – wspieranie instytucji kultury w procesie rozwoju;
 • Wirtualne Muzea Małopolski – digitalizacja zbiorów muzealnych, tworzenie trójwymiarowych prezentacji, modeli 3D, unikatowych kolekcji i wystaw w przestrzeni wirtualnej;
 • Chłopska Szkoła Biznesu – edukacyjna gra ekonomiczna.
 • Instytut prowadzi również działalność wydawniczą oraz organizuje szkolenia i konferencje.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Małopolskiego Instytutu Kultury • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.