• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MWC 147

  Przeczytaj także...
  Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Jednorożca do jasności 6,5 magnitudo. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne interesujące lecz słabsze obiekty gwiazdowe.Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.
  Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.

  MWC 147 (HD 259431, V700 Monocerotis) – gwiazda typu Herbig Ae/Be znajdująca się w fazie formowania. Jest położona w gwiazdozbiorze Jednorożca w odległości około 2600 lat świetlnych.

  Gwiazda MCW 147 była obserwowana w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. W bliskiej podczerwieni zbadano materię o temperaturze kilku tysięcy kelwinów i stwierdzono, że znajduje się ona w najbardziej wewnętrznych rejonach dysku protoplanetarnego. W średniej podczerwieni badano chłodniejszą materię, która znajduje się w bardziej zewnętrznych rejonach dysku. Obserwacje te wykazały, że dysk wokół gwiazdy dysk rozciąga się na 100 jednostek astronomicznych. Powstały w badaniach model zakłada, że gwiazda zwiększa swoją masę w tempie 7/1000000 mas Słońca rocznie czyli równowartość około dwóch mas Ziemi na rok.

  Masa Słońca M ⊙ {displaystyle M_{odot }} – pozaukładowa jednostka używana w astronomii do określania mas obiektów astronomicznych (gwiazd, gromad, galaktyk itp.).Dysk protoplanetarny – zagęszczenie pyłów i gazów wokół młodej gwiazdy w kształcie dysku. Zaczyna powstawać jeszcze przed rozpoczęciem reakcji jądrowej w centrum układu (protogwiazdy). Materia, z której się składa, pochodzi z obłoku wokół gwiazdy.

  MCW ma masę 6,6 M☉ i jest w wieku młodszym niż 500 000 lat. Oznacza to, że życie tej gwiazdy będzie trwać 35 milionów lat.

  Zobacz też[]

 • Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Jednorożca
 • Bibliografia[]

 • Gwiazda w wieku dziecięcym
 • MWC 147 (zdjęcie) (ang.)
 • MWC 147 w bazie SIMBAD (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Masa Ziemi (M⊕) – pozaukładowa jednostka masy stosowana w astronomii, głównie Układu Słonecznego oraz planet pozasłonecznych typu superziemia. Jej wartość równa jest rzeczywistej masie Ziemi
  Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
  SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.
  Jednorożec (łac. Monoceros, dop. Monocerotis, skrót Mon) – słabo widoczna konstelacja nieba południowego. Znajduje się bardzo blisko równika niebieskiego i dzięki temu może być obserwowana na szerokości geograficznej Polski w miesiącach zimowych. Ten stosunkowo nowy gwiazdozbiór, wprowadzony na niebo dopiero w XVII stuleciu, składa się ze słabych gwiazd. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem wynosi około 80. Znajdziemy go w Drodze Mlecznej między Syriuszem a Procjonem. Znajduje się w nim kilka otwartych gromad gwiazd. Takie nieregularne skupienia nazywamy także gromadami galaktycznymi, ponieważ występują w pasie Drogi Mlecznej. Liczą one od kilkudziesięciu do tysiąca gwiazd, a ich wiek wynosi najczęściej kilka milionów lat.
  Rok świetlny – jednostka odległości stosowana w astronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.