• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MTTR

  Przeczytaj także...
  Total Productivity Maintenance (ang. Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu) - jedno z narzędzi techniki zarządzania "lean management", którego celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. Koncepcja TPM została opracowana przez JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) z potrzeby wsparcia japońskich firm.MTBF (ang. Mean Time Between Failures) – średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres wyrażony w godzinach, w którym urządzenie może działać bez przerwy (awarii). MBTF jest stosowany m.in. w informatyce oraz zarządzaniu.
  MTTF – akronim angielskiego wyrażenia mean time to failure, które na polski może zostać przetłumaczone jako Średni czas do wystąpienia usterki. Akronim ten określa czas, wyrażony w pewnych jednostkach, jaki upłynie zanim pojawi się awaria.

  MTTR (ang.  Mean Time To Repair) średni czas naprawy – określa średni czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia.

  Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.Uptime (ang.), to czas nieprzerwanej pracy komputera (serwera). Pokrewnym pojęciem jest przestój - czas, w którym system komputerowy nie pracuje.

  Wskaźnik MTTR jest wykorzystywany m.in. jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności przez działy utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych oraz w serwisach w branży komputerowej, w celu monitorowania wydajności oraz prowadzenia działań ciągłego doskonalenia. Wskaźnik ten jest wykorzystywany niezależnie oraz w ramach programów zarządzania, takich jak TPM.

  Przestój (ang. downtime) – czas nieprawidłowej (lub przerwanej) pracy urządzenia (np. komputer, serwer) lub dostępności usługi. Wartość tę podaje się często w procentach.Kaizen (jap. 改善, pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) − w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.

  Zobacz też[]

 • MTBF
 • MTTF
 • przestój (downtime)
 • uptime
 • Przypisy

  1. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. [dostęp 2014-09-13]. s. 82.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.