MS Horyzont II

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Horyzont II – statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej w latach 1999-2000. Jednostka została zmodyfikowana z zaprojektowanego w 1987 roku przez dr Dariusza Boguckiego żaglowca „Polarex”. Miał on pływać na podbiegunowe ekspedycje doświadczalne i wycieczki pasażerskie. Jest przystosowany do pływania wśród lodów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego – polska, całoroczna stacja naukowo-badawcza położona nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych, uruchomiona 26 lutego 1977. Została nazwana na cześć Henryka Arctowskiego, badacza Antarktyki.

Z powodu kłopotów właściciela, firmy „Polarex”, budowy żaglowca nigdy nie ukończono, a niepełny kadłub znajdował się przy nabrzeżu Stoczni Wisła w Gdańsku. Kadłub ten przedłużono, dzięki czemu w „Horyzoncie II” o 8 zwiększono liczbę miejsc dla studentów.

Podniesienie bandery nastąpiło 27 kwietnia 2000 w Gdyni, matką chrzestną została Hanna Gronkiewicz-Waltz, pierwszym kapitanem zaś kpt. ż. w. inż. Julian Witkowski.

Kapitan żeglugi wielkiej - najwyższy stopień w marynarce handlowej, oficer pokładowy, kierownik statku morskiego bez ograniczeń pojemnościowych (BRT) uprawiającego żeglugę wielką (międzynarodową).Śruba nastawna − rodzaj śruby okrętowej, która posiada zdolność zmiany skoku poprzez obrót łopat wokół osi prostopadłej do osi obrotu pędnika. Zmiana skoku śruby powoduje zmianę siły naporu generowanej przez pędnik. Własciwość ta, w warunkach zmiennego obciążenia, pozwala na optymalne wykorzystanie mocy silnika napędowego poprzez dobór siły naporu pędnika stosownie do oporów stawianych przez środowisko. Możliwa jest również zmiana kierunku poruszania się statku bez zmieniania kierunku czy prędkości obrotowej wału śrubowego czy silnika - tylko poprzez zmianę kąta wychylenia łopat śruby. Dzięki temu statki wyposażone w śrubę nastawną nie muszą mieć kosztownej przekładni redukcyjno-nawrotowej dla biegu wstecz lub (w przypadku braku przekładni) silnika nawrotnego przystosowanego do uruchomienia go w przeciwnym niż podczas jazdy naprzód kierunku.

Dane techniczne[ | edytuj kod]

 • zasięg pływania –
 • autonomiczność (określona jedynie przez zapas paliwa; bez zbiorników cargo) – 31 do 35 dni.
 • klasa lodowa – L2 AUT (według klasyfikacji PRS),
 • długość całkowita – 56,34 m,
 • długość między pionami – 48,37 m,
 • szerokość – 11,36 m,
 • wysokość boczna – 6,3 m,
 • wysokość do pokładu głównego – 4,1 m,
 • zanurzenie – 5,3 m (ze stępką, do linii znaku ładunkowego),
 • Pojemność brutto – 1321,
 • Pojemność netto – 396
 • wyposażenie nawigacyjne – DGPS, radar 10 cm, radar 3 cm, ARPA, mapa elektroniczna, Loran C, żyrokompas, autopilot, echosonda Koden z monitorem struktury dna (wymienione elementy są zintegrowane w jednolity system, sterowanie komputerowe), DECCA, kompas magnetyczny, echosonda badawcza ELAC z digitizerem, odbiornik map faksymilowych, Navtex, system łączności GMDSS (wszystkie zakresy, od fal długich do VHF + łączność satelitarna (Inmarsat-C),
 • silnik główny – średniobrotowy, 1280 kW (~1706 KM),
 • 3 agregaty prądotwórcze po 300 kVA,
 • zużycie paliwa (paliwo lekkie) – 4,0…4,5 Mg/doba,
 • śruba nastawna, ster strumieniowy dziobowy (150 kW),
 • współdziałanie silnik główny – kąt natarcia płatów śruby; sterowanie komputerowe,
 • prędkość eksploatacyjna – 10,1 w, maksymalna: 13,2 w.
 • wytwornice wody słodkiej – osmotyczna (15…18 Mg/dobę), odparownik (do 3 Mg/doba),
 • ładownia – 3×5×7,5 m (112,5 m³),
 • zbiorniki paliwa cargo – (115 m³ + 28 m³),
 • załoga stała – 16 osób,
 • łączna liczba miejsc (załoga + prac. naukowi + praktykanci) – 57 osób.
 • pomieszczenia mieszkalne (oprócz kabin załogi stałej) – 5 kabin 4-osobowych, 4 kabiny 5-osobowe, 3 kabiny 1-osobowe,
 • inne pomieszczenia – sala wykładowa (30 miejsc + lektor), pomieszczenie do nauki (3 stanowiska), pracownia komputerowa (3 stanowiska), klub (20 miejsc), salon oficerski/palarnia (8 miejsc), mesa studencka, mesa załogowa, szpital-ambulatorium.
 • środki ratunkowe – po 2 tratwy 32-osobowe + 1 tratwa 28-osobowa na każdej burcie, 6-osobowa łódź ratownicza miękka,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe – siłownia: HI-FOG, CO2; cały statek: czujniki – wykrywacze dymu.
 • Statek służy do szkolenia studentów, zwłaszcza Wydziału Elektrycznego i Nawigacyjnego (praktyki radarowe, manewrowe, nawigacyjne), jest również jednostką przystosowaną do zaopatrywania polskich stacji polarnych oraz do prowadzenia różnorodnych badań.

  Calypsobyen – dawna osada górnicza na Spitsbergenie, na półwyspie Ziemia Wedela Jarlsberga. Znajduje się w niej Stacja Polarna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pojemność brutto (skróty GT, G.T. lub gt - ang. Gross Tonnage) – miara pojemności (tonaż) brutto statków handlowych.

  Jest jednostką o bardzo dużej dzielności morskiej, doskonałych zdolnościach manewrowych, bardzo dobrych warunkach socjalnych dla załogi i studentów oraz naukowców.

  Eksploatacja statku rozpoczęła się w maju 2000 roku, już w czerwcu 2000 statek wyruszył w pierwszą podróż na Spitsbergen z zaopatrzeniem dla Polskiej Stacji Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Hornsundzie i stacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Calypsobyen, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Kaffiøyrze.

  Zatoka Białego Niedźwiedzia (dawny polski egzonim: Zatoka Białych Niedźwiedzi, norw. Isbjørnhamna) – zatoka na północnych brzegach fiordu Hornsund w południowo-zachodniej części wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard. U jej brzegów położona jest Polska Stacja Polarna Hornsund. Na południowo-zachodnim krańcu zatoki leży wysunięty w morze Przylądek Wilczka (Wilczekodden). Od północnego wschodu zatoka ograniczona jest Przylądkiem Baranowskiego.NAVTEX („NAVigational TEXt Messages“) – część systemu GMDSS. Zapewnia przekazanie teleksem informacji ważnych dla bezpieczeństwa żeglugi ze stacji brzegowych, wyznaczonych do transmisji, na statki wyposażone w odpowiednie odbiorniki.

  W roku 2000/2001 „Horyzont II” odbył podróż na Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego (Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego). Oprócz praktyk studenckich, prowadzonych w ciągu całego roku, statek w okresie letnim odbywa 3 podróże na Spitsbergen, obsługując potrzeby Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, stacji regionalnych i grup prowadzących badania na Spitsbergenie i otaczających go wodach.

  Agregat prądotwórczy - inaczej generator prądotwórczy- jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.ARPA (ang. Automatic Radar Plotting Aid) – komputer wbudowany w radar, prowadzący automatycznie nakres radarowy. Pozwala na jednoczesne śledzenie wielu obiektów (w zależności od rozwiązania kilku do kilkuset), obliczenie parametrów ich ruchu oraz możliwości kolizji. W zależności od rozwiązania i ustawień może pokazywać dane na ekranie radaru w formie graficznej lub tekstowej.

  „Horyzont II” jest następcą statku szkolnego PSM (Państwowej Szkoły Morskiej) i WSM (Wyższej Szkoły Morskiej) w Gdyni m/s „Horyzont”. Ten ostatni był statkiem szkolnym (pływające laboratorium radarowo-nawigacyjne), służącym głównie do szkolenia radarowego i manewrowego. Służył PSM i WSM w Gdyni w latach 1964-1999.

  Silnik główny - główna jednostka napędowa statku (okrętu), maszyna przetwarzająca energię chemiczną zawartą w paliwie na energię mechaniczną. Energia ta wytworzona w silniku głównym przekazywana, jest następnie za pomocą wału do pędnika wodnego. W tym znaczeniu silnik główny określa jego przeznaczenie, czyli silnik do napędu jednostki pływającej. Na niektórych statkach (częściej okrętach), może być wiele silników głównych. Z uwagi na jego podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa statku, musi być on niezawodny i spełniać wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych. Znajduje się wraz z niezbędną do jego działania infrastrukturą w pomieszczeniu siłowni (maszynowni) okrętowej.Mesa – duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, zazwyczaj w jej środkowej części, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia, miejsce zebrań załogi, wspólnego wykonywania prac lub innych zajęć wymagających dużej przestrzeni (np. naprawa żagli) oraz wspólnego wypoczynku. Ponadto służyć może do celów reprezentacyjnych oraz urzędowych, takich jak odprawy celne. Na większych jednostkach może znajdować się również oddzielna mesa oficerska oraz mesa kapitańska, a na statkach pasażerskich również mesa pasażerska.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • O Horyzoncie II na stronach Uniwersytetu Morskiego
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kompas żyroskopowy morski lub żyrokompas (także girokompas, żyrobusola) – elektromechaniczne urządzenie służące do wskazywania kursu, wykorzystujące właściwości żyroskopu. Kompas żyroskopowy (morski) stanowi historycznie pierwszy, najprostszy, niepełny jeszcze system nawigacji bezwładnościowej.
  Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie - założona w 1975 roku stacja badawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znajdująca się w północno-zachodniej części Spitsbergenu w archipelagu Svalbard.
  GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo–ratowniczych.
  Polski Rejestr Statków (PRS) – polskie towarzystwo klasyfikacyjne założone w 1936 roku jako Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej, z siedzibą w Warszawie. W 1946 roku nazwa została zmieniona na obecną, a siedziba przeniesiona do Gdańska. W 2001 roku PRS został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. PRS ma charakter instytucji użyteczności publicznej; wypracowany zysk jest w całości przeznaczany na rozwój standardów bezpieczeństwa.
  Wysokość boczna - pionowa odległość pomiędzy górną krawędzią stępki płaskiej lub punktu zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia ze stępką belkową, a górną krawędzią pokładnika pokładu przy burcie statku, mierzona w połowie długości między pionami statku (na owrężu).
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle alkoholem), co zapobiega drganiu igły utrudniającemu odczyt.

  Reklama