• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MS Edward Dembowski

  Przeczytaj także...
  Hulk – stary statek, najczęściej okręt, wycofany już z normalnej eksploatacji i zdekompletowany (zwykle pozbawiony mechanizmów napędowych i uzbrojenia), przycumowany lub zakotwiczony na stałe w porcie, służący w charakterze stacjonarnych pomieszczeń pomocniczych. Hulki używane bywają jako koszary, mieszkanie dla załóg okrętów, pomieszczenia szkolne, hotel, szpital, magazyn, warsztat lub więzienie. Odmianą hulka jest barka koszarowa (niewielkich rozmiarów, służąca jako koszary).skwer Kościuszki – reprezentacyjna ulica (kategoria: droga powiatowa) Śródmieścia Gdyni stanowiąca wspólnie z ulicą 10 Lutego i aleją Jana Pawła II wizytówkę Gdyni. Skrzyżowanie skweru z ulicami Świętojańską i 10 Lutego jest punktem centralnym Gdyni.
  Chipolbrok (Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. w Szanghaju, Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company) − powołane w 1951 w Tiencinie i Gdyni jako "Chińsko-Polskie Przedsiębiorstwo Maklerów Okrętowych" na podstawie umowy między Polską i Chinami w celu ustanowienia połączenia drogą morską między portami chińskimi i polskimi. Rolę udziałowców pełnią rządy Polski i Chin, reprezentowane przez ministrów transportu obu państw. Pierwszym dyrektorem Chipolbroku ze strony polskiej został Marian Gronowicz. Chipolbrok jest najstarszym chińskim armatorem dalekomorskim i pierwszym przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego w Chińskiej Republice Ludowej. Założenie zatem pierwszej spółki joint-venture wprowadziło izolowane podówczas Chiny na światowy rynek handlu i usług.

  MS Edward Dembowskidrobnicowiec należący do Polskich Linii Oceanicznych, w latach 1975-1983 internat Liceum Morskiego w Gdyni.

  Zbudowany w Göteborgu w roku 1941 pływał jako szwedzki Sven Salen. W 1954 zakupiony przez Polskie Linie Oceaniczne, został wyczarterowany dla przedsiębiorstwa Chipolbrok i pływał na linii do Chin.

  W 1973 wycofany z eksploatacji i przebudowany na potrzeby szkoły. Międzypokłady ładowni nr 2, 3 i 4 przebudowano na sale lekcyjne i 4-osobowe kabiny. Dół ładowni przerobiono na salę gimnastyczną oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu (ślusarnia, stolarnia, warsztat obróbki mechanicznej). Ładownia nr 1 pozostała bez zmian. Na pokładzie pozostawiono oryginalny osprzęt przeładunkowy (sprzężone bomy ładunkowe).

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.

  Początkowo statek odbywał rejsy szkoleniowe, jednak wkrótce, ze względów oszczędnościowych, zrezygnowano z nich i statek zacumowano w Gdyni jako hulk stojący latem w Basenie Rybackim a zimą przy Skwerze Kościuszki.

  W 1983, w związku z planowaną likwidacją Liceum Morskiego i zmniejszeniem liczby uczniów, zlikwidowano internat na statku. Statek złomowano w 1984 w Hiszpanii.

  Uczniowie Liceum Morskiego w czasie zajęć na Dembowskim
  Czarter – umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie, cechująca się nieregularnością lub wręcz jednorazowością. Także wynajęcie statku, jachtu, samolotu z załogą lub bez na określony czas w celu samodzielnej organizacji transportu, podróży.Drobnicowiec – statek przeznaczony do przewozu drobnicy, czyli towarów przemysłowych liczonych w sztukach, zapakowanych w skrzynie, beczki, bele, worki i inne rodzaje opakowań, lub bez opakowania, jak samochody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stocznia złomowa – stocznia zajmująca się rozbiórką i cięciem na złom jednostek pływających. W latach 70. i 80. XX wieku w Polsce złomowanie odbywało się w porcie wojennym w Gdyni.
  Polskie Linie Oceaniczne, PLO (Polish Ocean Lines) – polskie przedsiębiorstwo żeglugowe (armator) z siedzibą w Gdyni.
  Międzypokład - pokład statku znajdujący się wewnątrz ładowni na drobnicowcu (jeden lub kilka). Jeżeli jest ich kilka, oznacza się je numerami, licząc od góry. Jeżeli występują dwa międzypokłady, zamiast numeracji jest górny i dolny międzypokład.
  Liceum Morskie w Gdyni – istniało w latach 1973-85 jako liceum zawodowe przy Polskich Liniach Oceanicznych. Absolwenci szkoły otrzymywali dyplom marynarza lub motorzysty. Dostanie się do szkoły nie było łatwa sprawa. O jedno miejsce starało się około 5 do 8 osób. Kandydat musiał zdać egzamin z języka polskiego i matematyki. Kandydaci, którzy zdali egzamin musieli przejść przez miesięczny obóz kandydacki. Podczas obozu kandydaci zapoznawali się z morską terminologią, uczyli się wioślarstwa szalupowego, przyzwyczajali się do mieszkania na statku. Podczas pobytu w szkole uczniowie byli zakwaterowani na pływającym internacie MS Edward Dembowski. Statek posiadał 5 klas wykładowych, salę gimnastyczną, oraz ok. 40 kabin z czterema kojami. Każdy rocznik był podzielony na dwie klasy A i B. Do klasy A uczęszczali uczniowie, którzy pochodzili z różnych zakątków Polski, w klasie B byli uczniowie mieszkający w Trójmieście i okolicach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.