• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MPP

  Przeczytaj także...
  Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.

  Komputer masowo równoległy, masowe przetwarzanie równoległe (ang. Massively Parallel Processor, Massively Parallel Processing, MPP) – rodzaj architektury komputerowej, której przeznaczeniem jest jednoczesne przetwarzanie zadań na znacznej liczbie procesorów.

  Komputer masowo równoległy jest pojedynczym komputerem z setkami,a nawet tysiącami połączonych ze sobą procesorów i posiada wiele cech podobnych do klastrów komputerowych. Charakterystyczne dla architektury MPP jest jednak to, że każdy procesor tworzy swój własny podsystem komputerowy, czyli posiada własną pamięć operacyjną oraz kopię systemu operacyjnego i używanych aplikacji, a każdy taki podsystem komunikuje się z innymi poprzez łącza o dużej szybkości. Przykładem komputera masowo równoległego może być Blue Gene zbudowany przez firmę IBM.

  Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu [email protected], aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu [email protected], Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Do najistotniejszych funkcji realizowanych w architekturze MPP należą:

 • zarządzanie przydziałem zasobów komputera równoległego do procesów i organizacja komunikacji między procesami,
 • szeregowanie zadań (procesów) w czasie i przestrzeni;
 • zarządzanie pamięcią wirtualną;
 • rekonfiguracja systemu i redystrybucja zasobów między procesami w przypadku awarii jednego z węzłów.
 • Z drugiej strony, samo pojęcie Massively Parallel ma również inne znaczenia. Określenie to dotyczy np. przetwarzania sieciowego (grid), w którym moc obliczeniowa jest rozłożona na dużą liczbę „maszyn” połączony przez sieć komputerową, a wykorzystuje się je w czasie, kiedy tylko są dostępne (uruchomione). Przykładem takiego rozwiązania jest BOINC, czyli system bazujący na wolontariuszach udostępniających wydajność swoich komputerów, aby wspomóc najlepsze projekty naukowe z różnych dziedzin wiedzy.

  ASMP (ang. Asymmetric Multiprocessing) - architektura komputerowa, mająca na celu zwiększenie mocy obliczeniowej i funkcjonalności komputera poprzez wykorzystanie kilku procesorów.Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

  Innym znaczeniem Massively Parallel jest system klastrowy, który wykorzystuje dużą liczbę procesorów znajdujących się w wielu komputerach umieszczonych na niewielkiej przestrzeni, zwykle w jednym pomieszczeniu. W takim systemie szybkość i elastyczność połączeń między elementami (komputerami) stają się jednymi z najważniejszych parametrów. Dzisiejsze (2017 r.) superkomputery, które w większości są klastrami, wykorzystują w tym celu rozwiązania od InfiniBand do trójwymiarowych sieci połączeniowych.

  Grid (ang. grid, w Polsce niekiedy mylnie nazywany siatką komputerową a poprawnie przetwarzaniem sieciowym) – system, który integruje i zarządza zasobami będącymi pod kontrolą różnych domen (od instytucji po system operacyjny) i połączonymi siecią komputerową, używa standardowych, otwartych protokołów i interfejsów ogólnego przeznaczenia (odkrywania i dostępu do zasobów, autoryzacji, uwierzytelniania) oraz dostarcza usług odpowiedniej jakości (QoS, oferuje usługi wyższego poziomu).Niejednolity dostęp do pamięci, NUMA (od ang. non-uniform memory access) – architektura komputerowa wykorzystywana do realizacji przetwarzania współbieżnego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ASMP
 • NUMA
 • SMP
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. David A. Patterson, John L. Hennessy: Computer Organization and Design (Second Edition). Morgan Kaufmann Publishers, 1998, s. 715. ISBN 1-55860-428-6.
  2. MPP Definitio (ang.). PC Magazine. [dostęp 2015-05-20].
  Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).Blue Gene – architektura superkomputerów rozwijana przez IBM we współpracy z Lawrence Livermore National Laboratory oraz Departamentem Energii USA. Obecnie istnieją trzy generacje tej architektury: BlueGene/L, BlueGene/P oraz BlueGene/Q.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.
  InfiniBand – standard otwartego, szeregowego, wielokanałowego interfejsu I/O o wysokiej przepustowości i krótkim czasie dostępu.
  Definicja intuicyjna: Pamięć wirtualna to, z punktu widzenia programisty, znacznie większa ilość pamięci RAM dla procesu niż fizycznie dostępna w systemie, niezależnej od innych procesów. Ułatwia to tworzenie aplikacji, a także sztuczne zwiększenie ilości dostępnej pamięci poprzez wykorzystanie części dysku twardego do tego celu.
  SMP (ang. Symmetric Multiprocessing, przetwarzanie symetryczne) - architektura komputerowa, która pozwala na znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej systemu komputerowego poprzez wykorzystanie 2 lub więcej procesorów do jednoczesnego wykonywania zadań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.