• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MOPR

  Przeczytaj także...
  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym.Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), ros. Международная организация помощи борцам революции (МОПР) – organizacja komunistyczna założona w 1922 roku w Moskwie w celu niesienia pomocy rewolucjonistom w zwalczaniu kapitalizmu (wspierała więźniów politycznych i ich rodziny). Podporządkowana była Międzynarodówce Komunistycznej. Rozwiązana w 1947, poza ZSRR działała do wojny.
  Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) - polska organizacja skupiająca ratowników wodnych na Mazurach. MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym w dniu 10 lutego 1999. Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - organizacja skupiająca ratowników wodnych pracujących na Warmii i Mazurach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka w systemie pomocy społecznej, jest ona miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej
 • Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom - organizacja komunistyczna założona w 1922 roku w Moskwie w celu niesienia pomocy rewolucjonistom w zwalczaniu kapitalizmu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.