• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MOJ  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
  Działalność[]

  MOJ SA produkuje sprzęt i akcesoria wiertnicze, jak wiertarki i kotwiarki, sprzęgła przemysłowe, wały Cardana, agregaty hydrauliczne, smarownice, hamulce, przekładnie, motoreduktory i klucze ręczne.

  Historia[]

  W styczniu 1913 powstało małe przedsiębiorstwo "Schlesische Gruben u. Hüttenbedarfsgesellschaft m.b.H.", wytwarzające maszyny i urządzenia górnicze. We wrześniu 1918 zostało przekształcone w spółkę akcyjną pod firmą "Aktiengesellschaft für Industriebedarf". W grudniu 1919 właścicielem zakładu został inż. Alfred Wagner, zmieniając jego nazwę na "Fabrykę Maszyn i Odlewnię Żeliwa". W październiku 1933 przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Gustawa Różyckiego a nazwa zmieniona na "Fabrykę Maszyn, Odlewnię Żeliwa i Metali Kolorowych – MOJ". Nowy właściciel – inżynier górnictwa – znacząco rozbudował niewielką fabrykę, o czym świadczy wzrost zatrudnienia: z 15 osób w 1933 do 800 (w tym 35 inżynierów i techników) w 1939. Zakład wytwarzał w tym okresie narzędzia i urządzenia dla górnictwa, piły spalinowe i rozruszniki do samochodów marki FIAT. W sierpniu 1937 fabryka rozpoczęła seryjną produkcję pierwszego polskiego motocykla na bazie własnych rozwiazań konstrukcyjnych – MOJ 130, wstrzymaną podczas okupacji. Wytwarzanie maszyn dla górnictwa kontynuowano.

  Rozrusznik – urządzenie do uruchamiania silnika spalinowego. Najczęściej stosowanymi są rozruszniki elektryczne, choć spotyka się też pneumatyczne, jak i małe silniki spalinowe.Przemysł maszynowy - jest to produkcja maszyn i sprzętu ciężkiego, zwykle na potrzeby innych gałęzi przemysłu. Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do przemysłu maszynowego nie zalicza się zwykle produkcji pojazdów, statków, urządzeń AGD, oraz przemysłu zbrojeniowego.

  W 1946 fabryka została przejęta przez państwo a na początku lat 50. przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe "Katowicka Fabryka Sprzętu Górniczego". W styczniu 1963 zostało ono połączone z istniejącą od 1923 katowicką Wytwórnią Narzędzi Górniczych w jeden podmiot o nazwie "Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych MOJ-RAPID", przemianowany w 1967 na "Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Generała Karola Świerczewskiego". W 1985 została ona włączona w skład przedsiębiorstwa "Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa-POLMAG" a 4 lata później stała się częścią "Przedsiębiorstwa Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki Górniczej POLMAG-EMAG".

  Sprzęgło wychylne znane także pod nazwą sprzęgło Cardana, przegub Cardana lub przegub krzyżakowy – sprzęgło przymusowe nierozłączne, kompensacyjne (sprzęgło nierozłączne, mechaniczne, samonastawne, kątowe – według hierarchii Podstaw Konstrukcji Maszyn), rodzaj przegubu asynchronicznego.Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

  POLMAG-EMAG w kwietniu 1990 podzielono i utworzono "Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING", przekształconą w grudniu 1991 w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod firmą "Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING Spółka Akcyjna". We wrześniu 1995 60% akcji spółki trafiło do narodowych funduszy inwestycyjnych, z tego większość do XI NFI. 2 lipca 1997 FASING zawiązał FASING-MOJ sp. z o.o., 31 października przekształconą w spółkę akcyjną FASING-MOJ SA, przemianowaną 5 stycznia 2007 na MOJ SA. 4 czerwca 2007 miała miejsce pierwsza publiczna ofertwa akcji spółki, a 14 czerwca – pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Narodowy Fundusz Inwestycyjny – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej założonej przez Skarb Państwa, działający na podstawie ustawy o NFI (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202), która utraci moc 1 stycznia 2013 roku, oraz Kodeksu Spółek Handlowych.Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Agregat prądotwórczy - inaczej generator prądotwórczy- jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.
  Gustaw Michał Różycki (ur. 14 stycznia 1892 w Suchej Beskidzkiej, zm. 2 marca 1975 w Bytomiu) – polski przedsiębiorca, inżynier i wynalazca.
  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
  Sprzęgło to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego i biernego – napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego.
  Przemysł elektromaszynowy - najdynamiczniej rozwijająca się obecnie gałąź przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych. Wymaga ona poważnego kapitału, nowoczesnej myśli technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym, że rozwija się głównie w krajach bogatych to jest tym samym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego kraju. Rozwinięte państwa specjalizują się w produkcji poszczególnych urządzeń, np. Japonia produkuje sprzęt elektroniczny i samochody, a Szwajcaria urządzenia precyzyjne, zegarki i turbiny.
  FIAT, Fabbrica Italiana di Automobili Torino – włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie. Znany głównie z produkcji pod swoją marką popularnych samochodów osobowych i dostawczych.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.