• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MIMUW

  Przeczytaj także...
  Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego (WAP) – akademia wojskowa Sił Zbrojnych PRL kształcąca oficerów politycznych.Ulica prof. Stefana Banacha – jedna z ulic warszawskiej Ochoty o długości ok. 0,7 km. Ulica Stefana Banacha została otwarta do użytku we wrześniu 1959 r., od roku 1960 funkcjonuje pod obecną nazwą – pierwotnie był to odcinek ulicy Opaczewskiej.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Wydział MIM UW od strony ul. Banacha
  Wydział MIM UW od strony ul. Pasteura
  Wejście do laboratorium komputerowego

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego.

  prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM.Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Kierunki studiów[]

  Wydział kształci w trybie dziennym na kierunkach:

 • matematyka – programy: matematyka, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM), jednoczesne studia Informatyczno-matematyczne (JSIM),
 • informatyka – programy: informatyka, jednoczesne studia informatyczno-matematyczne (JSIM),
 • bioinformatyka.
 • W trybie wieczorowym wydział prowadzi zajęcia na kierunku informatyka (zawodowe studia informatyki, pierwszego stopnia; magisterskie studia uzupełniające z informatyki, drugiego stopnia). Prowadzone są też studia podyplomowe:

  Dariusz Wrzosek (ur. 1964) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w matematyce stosowanej oraz równaniach różniczkowych cząstkowych. Profesor zwyczajny w Zakładzie Równań Fizyki Matematycznej Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
 • z informatyki dla nauczycieli
 • z matematyki dla nauczycieli
 • metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie
 • Ponadto prowadzone są studia doktoranckie w dyscyplinach:

 • matematyka (specjalności: analiza, algebra, geometria, topologia, logika matematyczna, podstawy matematyki, matematyka stosowana)
 • informatyka
 • Struktura i kadra naukowa[]

 • Instytut Informatyki
 • Instytut Matematyki
 • Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
 • Zakład Metod Matematycznych w Ekonomii, Finansach i Ubezpieczeniach
 •  Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Władze[]

 • Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
 • Prodziekani
 • ds. finansowych: prof. dr hab. Dariusz Wrzosek
 • ds. studenckich: dr Marcin Engel
 • ds. badań i współpracy międzynarodowej: prof. Paweł Strzelecki
 • Adres[]

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Banacha 2
  02-097 Warszawa

  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.

  Do 1991 roku siedzibą wydziału był Pałac Kultury i Nauki. Wydział zajmował pomieszczenia na piętrach VII-IX. W budynku przy ul. Banacha 2 do 1990 roku znajdowała się Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego.

  Zobacz też[]

 • Miesięcznik Delta – czasopismo popularyzujące matematykę, fizykę, astronomię i informatykę wydawane przez studentów i profesorów tego wydziału
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Samorząd Studencki WMIM UW
 • Wydziałowa Rada Doktorantów WMIM UW
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Tarlecki (ur. 10 maja 1956 w Knyszynie) – polski informatyk i matematyk, profesor nauk matematycznych, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.