• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MID

  Przeczytaj także...
  Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  MIDI skrót od Musical Instrument Digital Interface – system (interfejs, oprogramowanie i zestaw komend) służący do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi.
 • .MID – rozszerzenie formatu plików dźwiękowych MIDI
 • Mentioned in Dispatches – rodzaj nagrody dla żołnierzy brytyjskich
 • MID – maszyna inżynieryjno-drogowa Bizon S na podwoziu WZT-3
 • MID (ang. mobile internet device) – przenośne urządzenie internetowe
 • Przenośne urządzenie internetowe (ang. Mobile Internet Device) – przenośne urządzenie posiadające funkcje multimedialne oraz umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu. Urządzenia tego typu charakteryzują się niewielkim rozmiarem, są zazwyczaj mniejsze niż Ultra-Mobile PC, ale większe od smartfona.MID – maszyna inżynieryjno-drogowa produkcji polskiej, oparta na podwoziu WZT-3 i zunifikowana z podwoziem czołgu T-72.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Mentioned in Despatches (MID) (ang. wymieniony w sprawozdaniu) – jest rodzajem wojskowej nagrody za dzielność lub inne osiągnięcia w służbie, zwłaszcza w krajach anglosaskich. Wyróżnienie to jest dość powszechne, jednak nie ma tej rangi co odznaczenie i jest nadawane za osiągnięcia niższej wagi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.