• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • METAFONT

  Przeczytaj także...
  Kerning – regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie. Określane w ten sposób są nie tylko odstępy pomiędzy literami, ale także pozostałymi znakami (np. litera-cyfra, cyfra-cyfra, cyfra-znak interpunkcyjny).Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.
  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.

  METAFONT jest częścią systemu TeX. Jest to program autorstwa Donalda Knutha służący do tworzenia fontów bitmapowych. Pierwsza wersje programu została ukończona w 1977, ale w 1984 METAFONT został przepisany od nowa w języku WEB i ta wersja jest używana do dziś. Analogicznie do TeX-a, kolejne wersje METAFONT-a oznaczane są coraz dokładniejszym rozwinięciem liczby Eulera – obecna wersja z 2008 roku ma numer 2.718281.

  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.DVI ("DeVice Independent") - format pliku wynikowego w programie wydawniczym TeX. W przeciwieństwie do plików ze znacznikami TeX, pliki DVI nie są przeznaczone do czytania przez użytkownika; zawierają dane binarne opisujące wizualny układ dokumentu w sposób niezależny od specyficznego formatu graficznego, monitora czy drukarki.

  METAFONT interpretuje specjalizowany język programowania zorientowany na grafikę, którego składnia była wzorowana na Algolu. W języku tym projektant fontu opisuje:

 • kształt poszczególnych znaków opisywany wektorowo,
 • tablice ligatur,
 • tablice kerningu.
 • Znaki powstają przez zapełnienie powierzchni ograniczonej krzywymi lub rysowane są wirtualnym pędzlem (pen), który porusza się po ścieżkach definiowanych za pomocą krzywych Béziera. Pędzel może mieć różne kształty i zmieniać swoje atrybuty (rozmiar, kąt obrotu itp.) wzdłuż ścieżki. Wynikiem kompilacji programu METAFONT-owego jest plik GF (generic font) zawierający obrazy bitmapowe wszystkich znaków, wygenerowane w określonej rozdzielczości; ponieważ znaki opisywane są wektorowo, zawsze istnieje możliwość wygenerowania pliku GF w praktycznie dowolnej rozdzielczości.

  Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.Podstawa logarytmu naturalnego, liczba e, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. W przybliżeniu wynosi 2,7182818, oznacza się ją literą e.

  Pliki GF są na ogół pakowane do plików PK (packed font) zewnętrznym narzędziem GFtoPK. Wcześniej używany był niespakowany format PXL.

  METAFONT generuje ponadto pliki TFM (TeX Font Metrics) zawierające informacje o rozmiarze poszczególnych znaków potrzebne TeX-owi, aby mógł złożyć tekst (stworzyć plik DVI). Następnie pliki GK/PK wykorzystywane są przez odrębny program do przetworzenia pliku DVI na wydruk.

  METAFONT może pracować interaktywnie, lecz częściej odbywa się to wsadowo, tzn. polecenia odczytywane są z pliku. Pliki zawierające programy metafontowe mają zwyczajowo rozszerzenie mf.

  Ligatura – czcionka lub font, w których oczko (obraz) zawiera dwie (co najmniej) połączone litery w postaci jednego wspólnego, nowego znaku, np. w połączeniu liter "fi", gdy kropka z litery "i" stanowi jednocześnie kulkę na końcu litery "f". Innym przykładem tak zbudowanego znaku są litery "f" i "l" stojące na wspólnym szeryfie (w tym wypadku stopce).Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.

  Tak naprawdę zastosowanie programu METAFONT nie ogranicza się tylko do definiowania fontów, można go użyć także do tworzenia ilustracji, chociaż nie jest to specjalnie wygodne. Z tego powodu powstał MetaPost – program będący rozwinięciem METAFONT, przeznaczony do tworzenia rysunków w języku bardzo zbliżonym do METAFONT.

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • Computer Modern
 • Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • The METAFONT tutorial (ang.). [dostęp 28.09.2008].
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.
  Computer Modern – rodzina krojów pisma zaprojektowana przez Donalda Ervina Knutha przy użyciu programu Metafont na potrzeby systemu TeX (oba również autorstwa Knutha) i w nim domyślnie używana.
  Donald Ervin Knuth (ur. 10 stycznia 1938 r. w Milwaukee) – amerykański matematyk, informatyk, emerytowany profesor na katedrze informatyki Uniwersytetu Stanforda.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.