• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MESSENGER - sonda kosmiczna  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Asysta grawitacyjna – w astrodynamice pojęcie określające zmianę prędkości i kierunku lotu kosmicznego przy użyciu pola grawitacyjnego planety lub innego dużego ciała niebieskiego. Jest to obecnie powszechnie używana metoda uzyskiwania prędkości pozwalających osiągnąć zewnętrzne planety Układu Słonecznego. Została opracowana w 1959 roku w moskiewskim Instytucie Matematyki im. Stiekłowa.Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie – w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promieniowania gamma oznacza się grecką literą γ, analogicznie do korpuskularnego promieniowania alfa (α) i beta (β).
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. MESSENGER eases into Mercury’s orbit. ScienceNews, 2011-03-17. [dostęp 2011-03-19].
  2. MESSENGER Mercury Flyby 2 Press Kit (ang.).
  3. MESSENGER Modifies Orbit to Prepare for Low-Altitude Campaign (ang.). W: MESSENGER Mission News [on-line]. Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 2014-06-17. [dostęp 2014-07-25].
  4. Trajectory Correction Maneuvers August 24, 2004 (ang.). W: MESSENGER [on-line]. JHU/APL. [dostęp 2015-05-05].
  5. The Planetary Society: MESSENGER Scientists 'Astonished' to Find Water in Mercury's Thin Atmosphere (ang.). W: Planetary News: Mercury (2008) [on-line]. [dostęp 2014-07-25].
  6. MESSENGER Sets Record for Accuracy of Planetary Flyby (ang.). 2008-10-08.
  7. MESSENGER Gains Speed (ang.). 2008-10-15.
  8. MESSENGER Flyby of Mercury (ang.). [dostęp 2009-11-17].
  9. A High-resolution Look over Mercury's Northern Horizon (ang.)
  10. MESSENGER Sees the Previously Unseen! (ang.)
  11. MESSENGER Completes Primary Mission at Mercury, Settles in for Another Year (ang.). Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. [dostęp 2012-08-31].
  12. Team Celebrates Orbital Anniversary, Reports on New Findings at Planetary Conference (ang.). W: MESSENGER Mission News [on-line]. Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 2013-03-18. [dostęp 2014-07-25].
  13. Krzysztof Czart: 4000 orbity sondy Messebger (pol.). 2015-03-27. [dostęp 2015-03-28].
  14. Krzysztof Czart: Sonda Messenger roztrzaska się na powierzchni Merkurego (pol.). Urania -Postępy Astronomii, 2015-05-04. s. 1. [dostęp 2015-05-05].
  15. NASA: NASA Completes MESSENGER Mission with Expected Impact on Mercury's Surface (ang.). 2014-04-30. [dostęp 2014-04-30].
  16. Stało się.Messenger zakończył swój „żywot”. Roztrzaskał się o Merkurego. tvn24, 2015-05-01. [dostęp 2015-05-01].
  17. Krzysztof Czart: Merkury zmniejszył swój promień o więcej niż sądzono (pol.). Urania -Postępy Astronomii, 2015-03-16. s. 2. [dostęp 2015-05-05].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona misji (ang.)
 • NASA (ang.)
 • Jonathan's Space Home Page (ang.)
 • Loty Kosmiczne (pol.)
 • Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.Magnetometr – przyrząd do pomiaru wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego lub właściwości magnetycznych materii (np. magnetyzacji ferromagnetyku).


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pasmo X (ang. X band) — fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego o częstotliwościach od 8 do 12,5 GHz. Pasmo to jest wykorzystywane przez niektóre satelity telekomunikacyjne, oraz wojskowe radary, głównie lotniczych systemów kierowania ogniem. Pojęcie pasma X jest używane również w odniesieniu do rozszerzonego pasma AM.
  Wysokościomierz - jest to przyrząd pokładowy, stosowany na praktycznie wszystkich rodzajach statków powietrznych, a także w sportach uprawianych w urozmaiconym terenie. Jest to czuły manometr wskazujący wysokość dzięki pomiarowi ciśnienia powietrza i wyskalowany w metrach, stopach lub kilometrach.
  Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy – (NiMH lub Ni-MH- ang. nickel metal hydride) akumulator w którym katodę stanowi płytka niklowa a anodę stop metali z którym reaguje wydzielający się podczas ładowania wodór tworząc wodorek metalu.
  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km.
  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.
  Merkury – najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Jako planeta wewnętrzna znajduje się dla ziemskiego obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca, dlatego jest trudna do obserwacji. Mimo to należy do planet widocznych gołym okiem i była znana już w starożytności. Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca.
  Przyspieszeniomierz, akcelerometr, akceleromierz, przetwornik przyspieszenia – przyrząd do pomiaru przyspieszeń liniowych lub kątowych. Przyspieszeniomierz, w przeciwieństwie do urządzeń bazujących na teledetekcji, mierzy własny ruch. Stosowany do badania ruchu części maszyn i przeciążeń samolotów, a także w nawigacji bezwładnościowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.