• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MEDEVAC

  Przeczytaj także...
  Bitwa - zbrojne starcie sił zbrojnych stron prowadzących wojnę, mające zwykle duży lub decydujący wpływ na przebieg lub wynik operacji, kampanii a nawet wojny. We współczesnej terminologii wojskowej bitwa to kilka jednoczesnych lub kolejnych operacji prowadzonych siłami kilku współdziałających ze sobą frontów lub grup armii przy udziale lotnictwa i ewentualnie marynarki wojennej. Potocznie bitwą określa się każde większe starcie zbrojne.Wojna wietnamska (zwana też drugą wojną indochińską) – działania militarne na Półwyspie Indochińskim w latach 1957–1975. W konflikt zaangażowane były z jednej strony komunistyczna Demokratyczna Republika Wietnamu (Wietnam Północny, wspierany przez inne kraje komunistyczne, gł. Związek Radziecki oraz Chiny) i kontrolowane przez to państwo organizacje komunistyczne w Wietnamie Południowym, Laosie i Kambodży, a z drugiej strony Republika Wietnamu wraz z międzynarodową koalicją obejmującą Stany Zjednoczone i ich sojuszników – Koreę Południową, Tajlandię, Australię, Nową Zelandię i Filipiny. Wbrew ich woli stronami konfliktu były również Kambodża i Laos.
  25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (25 BKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojsk Lądowych.
  Śmigłowiec UH-1 MEDEVAC podczas wojny w Wietnamie.
  Załadunek rannego podczas ćwiczeń 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

  Ewakuacja medyczna (MEDEVAC, medivac; ang. medical evacuation) – działania ratunkowe, polegające na transporcie rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych (np. szpitala polowego). Ewakuacja medyczna odbywa się przy pomocy odpowiednio przygotowanych pojazdów lądowych (np. ambulansów) lub powietrznych (śmigłowców). Terminem określany jest również transport poszkodowanych pomiędzy obiektami medycznymi.

  Katastrofa – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty materialne oraz straty w ludziach. Najczęściej odnosi się to do katastrof antropogenicznych, wywołanych przez ludzi. Katastrofy naturalne nazywa się raczej klęskami żywiołowymi lub kataklizmami.Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Etapy prowadzenia ewakuacji medycznej z pola walki lub z miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie:

 • pomoc przedmedyczna sanitariusza żołnierza – segregacja (triage);
 • transport do punktu medycznego (lekko poszkodowani żołnierze – Grupa Zielona);
 • pomoc medyczna – segregacja wtórna;
 • transport do szpitala polowego (ciężko poszkodowani żołnierze – Grupa Żółta);
 • pomoc polowych zespołów operacyjnych;
 • transport do szpitala stacjonarnego (bardzo ciężko poszkodowani – Grupa Czerwona);
 • pomoc stacjonarnych zespołów operacyjnych;
 • rehabilitacja i rekonwalescencja poszkodowanych.
 • Ewakuacja medyczna w ratownictwie medycznym[ | edytuj kod]

  Współcześnie ewakuacja medyczna znajduje także zastosowanie w cywilnym ratownictwie medycznym (RM). Wiedza o ewakuacji medycznej jest obecnie powszechnie wykorzystywana w przypadku drogowych zdarzeń masowych albo w trakcie organizacji dużych imprez o charakterze masowym (z wykorzystaniem tzw. ZMIM czyli zabezpieczenia medycznego imprezy masowej), zagrożeń szpitali, czy prowadzeniu ewakuacji na ogromną skalę przez zespoły koordynujące taką ewakuację np ewakuacja dzielnicy albo całej aglomeracji w wyniku katastrofy.

  Ratownictwo medyczne to zespół działań fachowej pierwszej pomocy, udzielanych w celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych zagrożeń, np. wypadków chemicznych i technicznych.Szpital polowy - rodzaj tymczasowego szpitala, rozstawianego (w terminologii wojskowej - "rozwijanego") poza budynkami szpitala stałego, zazwyczaj przeznaczonego do leczenia ofiar działań wojennych, wielkich katastrof i klęsk żywiołowych.

  Ewakuacja medyczna w RM składa się z następujących elementów:

  1. Ostrzegania i powiadamiania;
  2. Organizacji działań ratowniczych;
  3. Współdziałania;
  4. Ewakuacji medycznej wewnętrznej;
  5. Prowadzeniu triage (segregacji - selekcji pacjentów);
  6. Uzgodnień ewakuacyjnych w zakresie transportu i zabezpieczenia potrzeb pacjentów;
  7. Uzgodnień w zakresie miejsca załadunku;
  8. Uzgodnień w zakresie miejsca przewiezienia poszkodowanych lub pacjentów;
  9. Ewakuacji medycznej zewnętrznej;
  10. Wtórnej segregacji (triage);
  11. Przyjęcia poszkodowanych lub pacjentów w miejscu bezpiecznym np. w innym szpitalu (tzw. przyjmującym);
  12. Kontynuacja lub rozpoczęcie leczenia

  W cywilnej ewakuacji medycznej wykorzystuje się różnorodne środki transportowe jak: karetki typu P, T, S, K, R, N, karetki – ambulanse, śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), wozy zabezpieczenia medycznego, autobusy – karetki do transportu wielonoszowego (ATW, AML), pojazdy techniczne (rozwijania namiotów), pojazdy koordynacji ewakuacji medycznej, autobusy MZA, czy pojazdy wsparcia ewakuacyjnego.

  Ambulans (sanitarka, karetka pogotowia) – środek transportu dysponowany na miejsce nagłego zachorowania albo wypadku, przeznaczony do udzielania pomocy, przewozu chorych lub rannych z miejsca zdarzenia do szpitala, a często również służący do transportów medycznych i międzyszpitalnych.Śmigłowiec lub helikopter (gr. héliks, D. hélikos – skręcony; pterón – skrzydło) – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), który wytwarza siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika lub wirników napędzanych przez silnik, a obecnie coraz częściej przez 2, a czasem nawet 3 silniki. Wirnik zbudowany jest z odpowiednio profilowanych łopat osadzonych w głowicy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Start, szpitalmadalinskiego.pl [dostęp 2017-11-25].


  Warto wiedzieć że... beta

  Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
  Stryker – rodzina kołowych wozów opancerzonych będących na wyposażeniu United States Army od roku 2002. Konstrukcja bazuje na kanadyjskim transporterze LAV III (pokrewna wersja LAV-25 obecnie używana jest m.in. przez Marines).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.61 sek.