• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • M-Bus

  Przeczytaj także...
  Serwer OPC – oprogramowanie, które udostępnia dane w standardzie OPC dowolnym klientom OPC. Najważniejszym zadaniem serwera jest dbanie, aby dane procesowe były aktualne oraz klienci mieli do nich swobodny dostęp. Serwery OPC oferują elastyczne rozwiązania dostarczające dane procesowe wtedy, kiedy są potrzebne i minimalizujące wykorzystanie szerokości pasma komunikacyjnego (np. algorytm optymalnego przesyłania, algorytm skanowania adaptacyjnego, wielokanałowa transmisja danych, redundancja). Niektóre serwery OPC oferują rozwiązania, w których - dzięki zdefiniowanemu uniwersalnemu interfejsowi - funkcjonalność związaną z realizacją wybranego protokołu można lokować w zewnętrznych, dynamicznie przyłączanych komponentach zwanych DataProvider.S-Bus (ang.) Saia-Bus, jest protokołem, który został opracowany przez firmę Saia-Burgess, na potrzeby komunikacji pomiędzy urządzeniami produkowanymi przez Saia-Burgess, a innymi urządzeniami lub systemami. Dzięki wykorzystaniu serwera OPC dla protokołu S-Bus, możliwe jest odczytywanie danych ze sterowników PLC Saia-Burgess z serii od PCS1 i PCD1 do PCD6 oraz innych urządzeń zgodnych z protokołem S-Bus i udostępnianie ich w standardzie OPC. Protokół S-Bus jest dostępny dla dwóch mediów transmisyjnych:
  Bod (ang. Baud) – w telekomunikacji i elektronice miara określająca prędkość transmisji sygnału (liczbę zmian medium transmisyjnego na sekundę) w zmodulowanym sygnale. Nazwa pochodzi od nazwiska Émile Baudot - twórcy telegraficznego kodu Baudot.

  M-Bus (ang.) Meter-Bus – szyna danych opracowana do przesyłania wskazań z mierników np. gazomierzy, liczników energii elektrycznej, przyrządów pomiarowych automatyki w przemyśle.

  Zgodność[ | edytuj kod]

  Szyna M-Bus powstała zgodnie z normą CENTC 176 WG 4, a protokół transmisji M-Bus jest zgodny z EN1434.

  Specyfikacja[ | edytuj kod]

  Specyfikacja M-Bus składa się z:

  Profibus – standard sieci przemysłowej czasu rzeczywistego. W sieci może być do 127 sterowników. Rozległość sieci zależy od zastosowanego medium transmisji. Profibus może pracować z następującymi prędkościami transmisji:OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.
 • protokołu komunikacyjnego – warstwa aplikacyjna tego protokołu pochodzi z normy EN1434-3.
 • interfejsu elektrycznego (36V) – z tego powodu jest konieczny konwerter sprzętowy.
 • Warstwa sprzętowa[ | edytuj kod]

  Stosunkowo specjalizowana sfera zastosowań M-Bus narzuca specyficzne wymagania. Musi zapewnić podłączenie dużej ilości urządzeń (do kilkuset) na odległość kilku kilometrów. Transmisja danych musi być bardzo dobrze zabezpieczona przeciw wystąpieniu błędów. Z drugiej strony typową właściwością jest niezbyt częste odczytywanie mierzonych wartości z niskimi wymogami na odzewy w czasie rzeczywistym - szybkość transmisji waha się w granicach od 300 do 9600 bodów.

  Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM. Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) opracowano w 1962 roku na zlecenie amerykańskiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Alliance) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej.Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Magistrala oparta o M-Bus spełnia dodatkowe wymagania, takie jak zdalne zasilanie modułu komunikacyjnego uczestniczącego w transmisji, tak by transmisja nie obciążała głównego modułu zliczającego, który jest najczęściej zasilany bateryjnie. Wykorzystując serwer OPC możliwe jest udostępnianie danych w standardzie OPC z każdego urządzenia (licznika) obsługującego komunikację w standardzie M-Bus. Ponieważ komputery nie są wyposażane w interfejs MBUS, dlatego - aby móc korzystać z tego serwera OPC - należy użyć konwertera RS-232 na M-Bus, który zmienia standard elektryczny interfejsu szeregowego.

  Miernik (probierz) - przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności), zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego. Szersze pojęcie to "przyrządy pomiarowe", obejmujące również urządzenia do rejestracji wartości, generatory pomiarowe, wzorce, analizatory itp.Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

  Przykłady mierników[ | edytuj kod]

 • LEC5, LQM-III, ELF, Faun firmy Apator,
 • ULTRAHEAT firmy Landis,
 • F4 firmy SVM,
 • MULTICAL firmy Kamstrup,
 • INFOCAL firmy Danfoss,
 • Itron (wcześniej Actaris, Schlumberger),
 • EESA, SuperCal,
 • SonoGyr,
 • Supercal firmy SONTEX
 • Calmex,
 • Schninzell,
 • Glorices,
 • Spanner-Polux.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • DeviceNet
 • Profibus
 • Foundation Fieldbus
 • modbus
 • S-Bus
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • M-Bus (ang.)
 • M-BUS (niem.)
 • LorusFree - darmowe M-Bus oprogramowanie w języku polskim, niemieckim i angielskim (niem.)
 • Szyna danych (ang. data bus) – część magistrali odpowiedzialna za transmisję właściwych danych, w odróżnieniu od danych adresowych (za co odpowiedzialna jest szyna adresowa), czy sygnałów sterujących. Podział taki ma sens jedynie dla magistrali, w których taka część jest wydzielona, czyli na ogół dla magistral równoległych.Gazomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającego gazu (całkujący albo sumujący objętość gazu przepływającego przez gazomierz w danym czasie); rodzaj przepływomierza wywzorcowanego przeważnie w metrach sześciennych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Modbus – protokół komunikacyjny stworzony przez firmę Modicon. Służy do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy, a także innych producentów. Umożliwia zarządzanie siecią takich urządzeń jak np. system sterowania temperatury i wilgotności. Powstały wersje dla portu szeregowego i dla sieci ethernet. Modbus jest obecnie standardem otwartym.
  Licznik energii elektrycznej – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą energii. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest kilowatogodzina – kWh albo megawatogodzina – MWh. W układach zasilania większej mocy dostawca i odbiorca rozliczają się również w zakresie energii biernej. Jednostką miary tej energii jest warogodzina.
  Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.
  Foundation Fieldbus – jeden z protokołów cyfrowych stosowanych w przemyśle do komunikacji urządzeń pomiarowych (przetworników, przepływomierzy), czy też zaworów regulacyjnych, z systemami rozproszonymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.