• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młynarze - gmina

  Przeczytaj także...
  Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.Gmina Rzekuń – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Młynarze (daw. gmina Sieluń) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Siedziba gminy to Młynarze.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 1770 osób.

  Jest to najmniejsza pod względem ludności gmina województwa mazowieckiego.

  Ochenki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Młynarze, nad rzeką Ruż.Strzemieczne-Hieronimy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Młynarze.

  Gmina Młynarze leży na prawym brzegu Narwi. W 17 miejscowościach mieszka ok. 1700 osób (z czego ok. 200 we wsi gminnej). Przez obszar gminy przechodzi droga krajowa nr 61 – z Warszawy przez Pułtusk, Ostrołękę na Mazury lub Pojezierze Suwalskie i dalej na Litwę.

  Teren ten jest obszarem rolniczym. Gleby z niskim wskaźnikiem bonitacji. Może spełniać funkcje letniskowo-rekreacyjne. W planie zagospodarowania przewidziano budownictwo rekreacyjne. Przez teren gminy projektowana jest kablowa linia światłowodowa relacji Ostrołęka – Szelków. Przebiegają tędy telefoniczne kable rozdzielcze oraz telefoniczna abonencka linia ziemna, co wszystkim tamtejszym miejscowościom umożliwia lepszy dostęp do telefonów. Część terenów została zabudowana i zasiedlona przez mieszkańców większych miast m.in. Warszawy. Nadal pozostają rezerwy pod budownictwo letniskowe w miejscowościach: Sieluń, Modzele i Ogony.

  Gmina Sieluń (od 1992 gmina Młynarze) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. warszawskim (dzisiejsze woj. mazowieckie). Nazwa gminy pochodzi od wsi Sieluń, lecz siedzibą władz gminy były Młynarze .Gmina Sypniewo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Struktura powierzchni[]

  Gmina Młynarze w powiecie makowskim

  Według danych z roku 2002 gmina Młynarze ma obszar 75,04 km², w tym:

 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 25%
 • Gmina stanowi 7,05% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Załęże-Ponikiewka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Młynarze.Gmina Czerwonka (dawn. gmina Perzanowo) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Młynarze w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Mlynarze.png

  Sołectwa[]

  Długołęka Wielka, Długołęka-Koski, Głażewo-Cholewy, Głażewo-Święszki, Gierwaty, Kołaki, Młynarze, Modzele, Ochenki, Ogony, Rupin, Sadykierz, Strzemieczne-Oleksy, Sieluń, Załęże-Ponikiewka.

  Miejscowości bez statusu sołectwa: Strzemieczne-Hieronimy, Strzemieczne-Wiosny.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Powiat makowski - powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Maków Mazowiecki.

  Sąsiednie gminy[]

  Czerwonka, Goworowo, Olszewo-Borki, Różan, Rzekuń, Sypniewo

  Przypisy

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Szelków (do 30 grudnia 1999 Stary Szelków) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Szelków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
  Kołaki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Młynarze. Mieszka tu około 130 osób, w 24 rodzinach. Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, nieliczni produkują palety lub zajmują się transportem. Wieś położona jest na terenach typowo nizinnych. Do 2006 roku działała tu szkoła podstawowa, którą z powodu braku uczniów zamknięto. Przez Kołaki biegnie droga krajowa nr 61 Ostrołęka-Warszawa.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wskaźnik bonitacji (ang. Site Index – SI) – wskaźnik określający potencjalne zdolności produkcyjne siedliska dla danego gatunku. Wskaźnik bonitacji określany jest najczęściej na podstawie wieku i wysokości górnej drzewostanu z wykorzystaniem modeli bonitacyjnych opisujących zmianę z wiekiem wysokości drzewostanu. Wartości wskaźnika bonitacji wyraża się w metrach. Bonitacja dla drzewostanu w określonym wieku o danej wysokości górnej wyliczana jest jako hipotetyczna wysokość górna oszacowana z modelu bonitacyjnego dla wieku bazowego, który jest najczęściej równy 100 lat. Bonitacja 27,2 m oznacza, że dany drzewostan w wieku 100 lat będzie miał lub miał wysokość równą 27,2 m. Na rycinie graficznie zaprezentowano określanie bonitacji drzewostanu sosnowego w wieku 32 lat o wysokości 14 m. Wysokość prognozowana według modelu bonitacyjnego dla 100 lat wynosi 27,2 m, co oznacza, że wskaźnik bonitacji jest równy 27,2 m.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Gmina Goworowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.