• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młynary

  Przeczytaj także...
  Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – kościół filialny należący do parafii św. Piotra Apostoła w Młynarach. Należy do dekanatu Pasłęk I diecezji elbląskiej. Jeden z rejestrowanych zabytków miasta.Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Pomezania (pruskie pomedien – "za drzewami") – kraina historyczna w Prusach zamieszkana przez Pomezanów, jedno z plemion pruskich.

  Młynary (niem. Mühlhausen) - miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Młynary. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. elbląskiego.

  Miejscowość leży nad rzeka Baudą na pograniczu Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, czyli w miejscu, w którym kończą się Prusy Górne, a zaczyna Warmia. Miasto posiada dobre połączenie drogowe z Elblągiem (DW509), Olsztynem, Pasłękiem (DW505), Braniewem, a także kolejowe z Elblągiem i Braniewem.

  Prusy Górne (łac. Hockerlandia, niem. Oberland) – określenie regionu historycznego znajdującego się obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie historycznych Prus. Prusy Górne położone są na zachód od Warmii, na wschód od Powiśla, na południe od Żuław i na północny zachód od Mazur. Czasem określa się je jako Stare Prusy, Kraj Górny, Mazury Zachodnie lub Pogórze.Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.
   Osobny artykuł: Młynary (stacja kolejowa).

  Młynary są miejscem urodzenia Macieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu RP, oraz Jarosława Gugały - polskiego dziennikarza i dyplomaty.

  Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców Młynar w 2014 roku .

 • Piramida wieku Mlynary.png

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Województwo elbląskie – województwo w latach 1975-1998. Powstało na podstawie reformy podziału administracyjnego Polski dokonanego przez władze PRL. W wyniku tego z dotychczasowych 17 powstało 49 nowych województw, wśród nich także elbląskie. Stolicą województwa był Elbląg, największe miasto na tym terenie, ośrodek administracyjny i przemysłowy.

  Zabytki[]

  W Młynarach znajduje się kościół św. Piotra Apostoła z 1327 roku, z barokowym wyposażeniem z XVII w. (ołtarz główny, ambona, organy Caspariniego z zabytkowym prospektem, boczne ołtarzyki - Jezusa i Maryi). W kościele jest ogrzewanie tego samego typu, jak na zamku w Malborku. Wieża usytuowana charakterystycznie na styl pomezański. Drugi kościół, pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z połowy XIX wieku posiada obraz przedstawiający Maryję będący darem papieża Piusa IX. Zabytkowy budynek szkolny starszy jest od Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Młynarach znajduje się również zabytkowy budynek poczty, gospody „Warmianka”, kaplica cmentarna oraz ruiny dawnego młyna.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Inne[]

  W planach jest budowa zapory wodnej na rzece Bauda, przepływającej przez miasto i tym samym utworzenie zbiornika wodnego - „Zalewu Młynary” - razem z piaszczystą plażą, a także budowa elektrowni wodnej dla potrzeb miasta.

  Według danych z 30 czerwca 2012 miasto miało 1859 mieszkańców.

  Miasto założone w 1329 r. przez Krzyżaków na miejscu wcześniejszej osady pruskiej, posiadało murowane fortyfikacje, w skład których wchodził obronny kościół z XIV w.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Cmentarz żydowski w Młynarach – kirkut mieści się w Młynarach przy ul. Sanatoryjnej. W czasie II wojny światowej został zdewastowany. Nie ma po nim żadnego materialnego śladu. Obecnie w miejscu cmentarza został założony ogród.

  Transport[]

  Przez miasto przechodzą drogi:

 • 505 Pasłęk - Frombork
 • 509 Elbląg - Młynary - Drwęczno
 • 7.5 km od Młynar znajduje się droga ekspresowa S22

  Sport[]

  W Młynarach działa klub piłkarski „Syrena”, który aktualnie występuje w lidze okręgowej.

  Zobacz też[]

 • Cmentarz żydowski w Młynarach
 • Linki zewnętrzne[]

 • Młynary al. Młyny i Miluza w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom VI (Malczyce – Netreba) z 1885 r.
 • Przypisy

  1. GUS-Główny Urząd Statystyczny (pol.). stat.gov.pl. [dostęp 2013-01-26].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/Mlynary, w oparciu o dane GUS.
  Kościół Świętego Piotra Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Pasłęk I diecezji elbląskiej. Jeden z zabytków miasta.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Frombork (niem. Frauenburg, łac. Castrum Dominae Nostrae) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frombork. Jest położony na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym, na północnym krańcu Wysoczyźny Elbląskiej. W miejscowości znajduje się port morski oraz morskie przejście graniczne.
  Warmia (niem. Ermland, warm. Warńija, mazur. Warmzia, łac. Varmia, staropruskie Wormjan) – kraina historyczna w obecnym województwie warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła od pruskiego plemienia Warmów. Barwy historyczne Warmii to czerwień i biel. Powierzchnia Warmii wynosi 4249 km².
  Braniewo (niem. Braunsberg) – miasto gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Położone jest na Równinie Warmińskiej, nad rzeką Pasłęką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa elbląskiego.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Droga wojewódzka nr 505 (DW505) - droga wojewódzka o długości ok. 37 km przebiegająca w całości przez województwo warmińsko-mazurskie. Łączy Pasłęk i Frombork. Stanowić może skrót omijający Elbląg dla jadących od strony Warszawy do Fromborka i Braniewa. W węźle "Błudowo" bezkolizyjnie przecina budowaną drogę ekspresową S22.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.