• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młodzieżówka

  Przeczytaj także...
  Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.

  Młodzieżówka - popularne określenie stowarzyszeń młodzieżowych współpracujących z partiami politycznymi o podobnych celach. Najczęściej ta współpraca ma charakter instytucjonalny, tzn. w statucie partii i w statucie organizacji jest zapis mówiący o współpracy (np. o wybieraniu do władz partii określonej liczby przedstawicieli "młodzieżówki").

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Istnieją również grupy młodzieżowe samodzielnie działające na prawie polskim o stowarzyszeniach.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.