l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Młody Technik  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Lupus – powstałe na początku lat 90. XX wieku wydawnictwo prasy oraz książek komputerowych. Nazwa pochodzi od nazwiska jednego z założycieli – Tadeusza Wilczka (Lupus, z łac. wilk). W 2003 zostało w całości przejęte przez konkurencyjne wydawnictwo Vogel Publishing.Jędrzejewiczowska reforma szkolnictwa – reforma polskiego systemu szkolnictwa (podstawowego i ponadpodstawowego), opracowana przez ministra Janusza Jędrzejewicza, wdrażana od lipca 1932, której zasady obowiązywały do 1948.

  Młody Technikmiesięcznik naukowo-techniczny na poziomie popularnym przeznaczony głównie dla młodzieży. Wyszło także kilka numerów specjalnych między innymi "Technika morska" (1963) i "Człowiek i kosmos" (1963).

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Działy
 • 3 Zobacz też
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Historia[ | edytuj kod]

  Czasopismo zatytułowane "Młody Technik" było wydawane od roku 1932 w Poznaniu przez Leona Rudawskiego. Według wstępu do numeru 1 swoim zakresem miało obejmować działy: Roboty ręczne, Modelarstwo lotnicze, Radiotechnika, Fotografia, Wynalazki oraz Poradnik techniczny.

  Czasopismo Techniczne – dwutygodnik, organ Polskiego Towarzystwa Politechnicznego (PTP), wydawany we Lwowie w latach 1883 - 1939 (do 1890 wspólnie przez PTP i Krakowskie Towarzystwo Techniczne, wcześniej jeden numer ukazał się w roku 1874). Zajmowało się problemami techniki, kształcenia politechnicznego, rozwoju przemysłu. Redaktorami naczelnymi byli profesorowie Politechniki Lwowskiej (m.in. M. Thullie i S. Anczyc). Od roku 1946 pod nazwą „Czasopismo Techniczne” ukazują się zeszyty naukowe Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.Władysław Spasowski (ur. 28 grudnia 1877 w majątku Jakubowszczyzna w powiecie lepelskim, zm. 1941) – czołowy polski filozof marksistowski okresu dwudziestolecia międzywojennego, pedagog, działacz komunistyczny i oświatowy, ojciec Romualda Spasowskiego.
  Patent młodzieżowy" z 1973

  Obecny "Młody Technik" jest następcą czasopisma "Młody Zawodowiec" wydawanego od 1935 do 1950. Tytuł ten był przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych i techników, nowo powstałych w latach 30. w efekcie reformy jędrzejewiczowskiej. Zbigniew Przyrowski pracował w redakcji pod koniec lat 40. Kiedy profil czasopisma zaczęto rozszerzać o uczniów szkół handlowych i rzemieślniczych stwierdził, że trzeba "zmienić profil czasopisma i nastawić je na młodzież o zainteresowaniach technicznych, czyli stworzyć pismo popularnonaukowe dla młodzieży szkół średnich".

  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  W efekcie w 1950 wydawanie "Młodego Zawodowca" zakończono, a Zbigniew Przyrowski objął stanowisko redaktora naczelnego nowo-powstałego "Młodego Technika", które to zajmował przez następne 30 lat, do lipca 1981.

  W 1953 czasopismo stało się miesięcznikiem.

  W czasach Polski Ludowej i PRL wydawane było przez Naszą Księgarnię. Redakcja mieściła się przy ul. Smulikowskiego 4 (w latach 1952-1992 ulica nosiła imię Władysława Spasowskiego). Od września 1993 do czerwca 1995 został przejęty przez wydawnictwo Lupus, a od października 1995 jest wydawany przez wydawnictwo AVT.

  Nakład w 1985 wynosił 250 tys. egzemplarzy, zazwyczaj z trudem dostępnych w kiosku, w porównaniu z 40 tys. obecnie.

  Zależnie od okresu, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” lub Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, to najstarszy i największy w Polsce wydawca literatury dla dzieci i młodzieży. Założony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w 1921, przez lata swej działalności wydał kilka tysięcy książek dla młodego czytelnika, we wszystkich przedziałach wiekowych.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Czasopismo było ilustrowane przez wiele lat przez Jerzego Flisaka.

  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.
  Janusz Andrzej Zajdel (ur. 15 sierpnia 1938 w Warszawie, zm. 19 lipca 1985 w Warszawie) – polski pisarz, autor fantastyki naukowej, prekursor nurtu fantastyki socjologicznej w Polsce.
  Stefan Sękowski (ur. 26 maja 1925 we Lwowie) – polski chemik, popularyzator nauki, znany najbardziej z serii tekstów prasowych i książek popularnonaukowych dla chemików amatorów. Żołnierz Armii Krajowej, współpracownik KSS KOR.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Wynalazek – rozwiązanie problemu, które w ocenie twórcy jest nowe. W systemie prawa brak definicji pojęcia „wynalazek”. Ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje jedynie szczególne kryteria, które musi posiadać wynalazek aby mógł zostać udzielony na niego patent. Zgodnie z ustawą: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe (nie są częścią stanu techniki), posiadają poziom wynalazczy (nie wynikają dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania.
  AVT-Korporacja – polskie wydawnictwo, wydawca wielu czasopism o tematyce popularno-technicznej i poradnikowej, powstałe w styczniu 1992 roku. Prezesem AVT-Korporacja jest Lela Marciniak, a dyrektorem wydawnictwa prof. Wiesław Marciniak.
  Jerzy Flisak (ur. 24 września 1930 w Warszawie, zm. 21 lutego 2008) – rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf.

  Reklama

  tt