• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Męczennicy z Paragwaju

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.
  Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.

  Męczennicy z Paragwaju – trzech jezuickich misjonarzy: Roch González de Santa Cruz, Alfons Rodríguez i Jan de Castillo, święci Kościoła katolickiego.

  Tło historyczne[]

  Misjonarze sprzeciwiali się kolonizacji. Pracowali wśród plemion Paragwaju i Brazylii. Przewodził im Rocco Gonzales, który pracował wśród Indian od 1609 roku. Dwa lata później rozpoczął zakładanie redukcji paragwajskich.

  Śmierć[]

  W roku 1628, Gonzales wraz ze swoimi dwoma towarzyszami zakładali redukcję niedaleko Caaro (obecna Brazylia). Miejscowa szamanka nakłoniła jednak Indian do przeciwstawienia się misjonarzom. 15 listopada Gonzales został zamordowany tomahawkiem, gdy wieszał kościelny dzwon. Śpieszącego mu z pomocą Rodrigueza również zamordowano. Ciała obydwu męczenników spalono. De Castillo, który wrócił dwa dni później, został ukamienowany.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Paragwaj, Republika Paragwaju (hiszp. Paraguay, República del Paraguay, guarani Paraguay, Paraguay Retan) – państwo w Ameryce Południowej nieposiadające dostępu do morza.

  Beatyfikacja i kanonizacja[]

  Przez 200 lat zapomniano o trzech męczennikach z Paragwaju. Zostali beatyfikowani w 1934 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowani 16 maja 1988 roku przez Jana Pawła II w stolicy Paragwaju Asunción.

  Dzień obchodów[]

  Wspomnienie liturgiczne trzech męczenników obchodzone jest 17 listopada.

  Patronat[]

  Gonzales, Rodriguez i de Castillo są patronami rdzennych tradycji.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Alfons Rodríguez, właśc. hiszp. Alfonso Rodríguez Olmedo (ur. 10 marca 1599 w Zamorze, zm. 15 listopada 1628 w Caaró) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik chrześcijański i święty Kościoła katolickiego.

  Zobacz też[]

 • antykatolicyzm
 • kult świętych
 • wstawiennictwo świętych
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II
 • Bibliografia[]

 • Hallam E., Święci w naszym życiu. Patroni spraw trudnych, radosnych i zwyczajnych., wyd. KDC, Warszawa 2005.
 • Redukcja - osada rdzennej ludności, prowadzona przez katolickich misjonarzy, którzy występowali jako powiernicy jej samej i rodzimych tradycji.Jan de Castillo, właśc. hiszp. Juan de Castillo (ur. 14 listopada 1596 w Belmonte, zm. 17 listopada 1628 w Caaró) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik chrześcijański i święty Kościoła katolickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Roch (Roque) González de Santa Cruz (ur. 1576 w Asuncion, zm. 15 listopada 1628) – jezuita, święty kościoła katolickiego, jeden z twórców państwa jezuickiego w Paragwaju w XVI wieku.
  Misjonarz (łac. missionarius) – osoba wysłana przez Kościół w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).
  Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.
  Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.
  Antykatolicyzm – pojęcie ogólne obejmujące wrogość lub uprzedzenia skierowane przeciwko katolicyzmowi, a szczególnie przeciwko Kościołowi katolickiemu, jego duchowieństwu i jego zwolennikom. Termin odnosi się również do prześladowań religijnych katolików lub do „orientacji religijnej przeciwnej katolicyzmowi”.
  Święty – stosowane przez chrześcijan określenie osoby w sposób wybitny realizującej określone, specyficzne dla nich wartości. Święci pełnią funkcję wzorca osobowego i są otaczane kultem.
  Pius XI (łac. Pius XI, właśc. Ambrogio Damiano Achille Ratti; ur. 31 maja 1857 w Desio, zm. 10 lutego 1939 w Watykanie) – arcybiskup Mediolanu (1921-1922), papież w okresie od 6 lutego 1922 do 10 lutego 1939 i 1. Suweren Państwa Miasto Watykan od 7 czerwca 1929 do 10 lutego 1939.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.