• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lyski - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Nędza (do 1954 roku gmina Markowice) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. W gminie znajduje się 1804 budynków mieszkalnych, 435 gospodarstw rolnych, 211 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z czego 182 to zakłady produkcyjno-rzemieślnicze, jeden zespół szkolno-gimnazjalny (Nędza), 3 zespoły szkolno-przedszkolne (Zawada Książęca, Górki Śląskie i Babice) i jedno przedszkole (Nędza).
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Lyski (daw. gmina Łyski) – gmina wiejska w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa katowickiego.

  Siedziba gminy to Lyski.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 8904 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 9636 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Lyski ma obszar 57,83 km², w tym:

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • użytki rolne: 53%
 • użytki leśne: 36%
 • Gmina stanowi 25,74% powierzchni powiatu.

  Oświata[ | edytuj kod]

  W gminie Lyski znajduje się 9 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i gimnazjum.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Lyski w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Lyski.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Kościół w Adamowicach

  Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice, Żytna.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Gaszowice, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Racibórz, Rybnik

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Gmina Gaszowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.Powiat rybnicki – powiat ziemski w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik - siedziby powiatu (nie wchodzącego w jego skład).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zwonowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Lyski. Wieś leży w całości na terenie kompleksu krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
  Gmina Kuźnia Raciborska (dawn. gmina Raciborska Kuźnia) – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Gmina Kornowac (od 1954 gmina Pogrzebień) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř) – miasto i gmina położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, nad rzeką Odrą. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 56 397 mieszkańców.
  Bogunice (niem. Bogunitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Lyski.
  Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Lyski przy drodze wojewódzkiej nr 923.
  Rybnik – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.