• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lwowska diecezja ormiańska

  Przeczytaj także...
  Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).Diecezja ukraińska – diecezja Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie utworzona 13 stycznia 1997 przez katolikosa wszystkich Ormian Karekina I. Obecnym ordynariuszem diecezji jest arcybiskup Grigoris Buniatian.
  Sobór w Bazylei – Ferrarze – Florencji i Rzymie lub Sobór Bazylea – Ferrara – Florencja – Rzym lub Sobór Ferraro-Florencki lub Sobór Florencki – XVII sobór powszechny Kościoła katolickiego, zwołany 1 lutego 1431 roku przez papieża Marcina V do Bazylei i kontynuowany następnie w latach 1437-1439 w Ferrarze, 1439-1443 we Florencji i 1443-1445 w Rzymie. Z powodu zmieniania miejsca obrad, często przyjmuje się istnienie trzech, odzielnych soborów.

  Lwowska diecezja ormiańskadiecezja Kościoła ormiańskiego, utworzona w 1356 przez katolikosa Sis. Podlegali jej Ormianie zamieszkujący Ruś i Wołoszczyznę. Od połowy XV wieku biskupi byli zatwierdzani przez katolikosa Eczmiadzynu, do którego udawali się po sakrę.

  We Lwowie, przy katedrze, mieściły się: sąd duchowny i szkoła katedralna dla chłopców. Diecezja utrzymywała również iluminatorów ksiąg liturgicznych. We Lwowie oprócz katedry mieściły się także trzy inne kościoły ormiańskie:św. Anny (wraz z klasztorem), św. Jakuba z Nisibis i św. Krzyża. Ważnymi ośrodkami duszpasterskimi diecezji były Łuck i Kamieniec Podolski.

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Archidiecezja ormiańskokatolicka we Lwowie, powstała w 1630 w wyniku złożenia wyznania wiary przez biskupa ormiańskiego Mikołaja Torosowicza. W 1635 podniesiona do rangi archidiecezji. Głównym kościołem była lwowska katedra. Podczas synodów diecezjalnych (1690, 1699, 1700, 1782) stopniowo upodobniano liturgie do łacińskiej poprzez wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego czy latynizacje liturgii. W latach 1665-1784 we Lwowie działało kolegium ormiańskie prowadzone przez teatynów. W 1803 powołano kapitułę katedralną. Archidiecezja posiadała szkoły parafialne w Łyścu, Lwowie i Śniatyniu , szpitale w Kamieńcu Podolskim i Lwowie, towarzystwa różańcowe i szkaplerzne.

  Przez cały czas istnienia diecezji jej ordynariusze utrzymywali kontakty ze Stolicą Apostolską, choć przez długi czas nie przekładało się to na zawarcie unii, pomimo wysłania diecezjalnej delegacji na sobór florencki. W 1630 ówczesny ordynariusz Mikołaj Torosowicz złożył katolickie wyznanie wiary, kładąc tym samym kres istnienia diecezji, która przekształciła się w archidiecezję ormiańskokatolicką.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.

  Odnowienie diecezji w jurysdykcji katolikosa Eczmiadzynu nastąpiło w 1997. Obecnie liczy ona jedenaście parafii na trenie całej Ukrainy (zob. diecezja ukraińska).

  Biskupi ordynariusze[]

  Biskupi

  Wołoszczyzna (rum. Țara Românească albo Valahia) – kraina historyczna w Rumunii, obejmująca Nizinę Wołoską, położona pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Dzieli się na Muntenię (Multany) oraz Oltenię, położoną na prawym brzegu rzeki Aluty. Na stokach Karpat występują złoża ropy naftowej. Główne miasta to Bukareszt (stolica Rumunii), Ploeszti (rum. Ploiești, główny ośrodek wydobycia ropy), Braiła (port naddunajski), Piteşti oraz Krajowa (główne miasto Oltenii).Ormianie — jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca część światowej diaspory ormiańskiej, żyjąca w rozproszeniu na terenie całego kraju, o orientalnym rodowodzie, zaawansowanej asymilacji oraz wielowiekowej tradycji osadnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej.

  Zobacz też[]

 • Ormianie w Polsce
 • Statut Ormian lwowskich
 • Bibliografia[]

 • B. Modzelewska, Lwowska diecezja ormiańska [w:] Encyklopedia ktolicka ,t.XI, 2006.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Andrzej Bohosiewicz: Historia Ormian w Polsce. [dostęp 2014-10-11]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łuck (ukr. Луцьк, łac. Luceoria, jid. לוצק) – miasto na Ukrainie, stolica obwodu wołyńskiego, siedziba rejonu łuckiego, w latach 1921-1945 w Polsce, stolica województwa wołyńskiego, siedziba powiatu łuckiego.
  Ormianie (orm. Hajer, Հայեր) – naród indoeuropejski zamieszkujący początkowo obszar Zakaukazia i Wyżyny Armeńskiej, posługujący się językiem ormiańskim. W wyniku wielowiekowych emigracji, obecnie częściowo rozproszeni, tworzą 5-milionową diasporę. Jednym z filarów tożsamości Ormian jest przynależność do jednego z trzech głównych Kościołów ormiańskich. Ormianie to starożytny naród, szczycący się 3000-letnią historią. Jednocześnie to najstarszy chrześcijański naród na świecie - chrzest przyjęli w 301 r. n.e.)
  Apostolski Kościół Ormiański (Święty Apostolski Katolicki Kościół Ormiański, Kościół gregoriański, orm. Հայ Արաքելական Եկեղեցի) – Kościół z grupy Kościołów wschodnich, przedchalcedoński, działający wśród Ormian – pierwotnie w Armenii i na Bliskim Wschodzie, obecnie również wśród diaspory ormiańskiej na całym świecie. Liczy około 6 milionów wiernych.
  Katolikos Wszystkich Ormian to duchowy zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Jego oficjalny tytuł brzmi Jego Świątobliwość Najwyższy Patriarcha i Katolikos Wszystkich Ormian. Określany czasami jako Katolikos Świętej Stolicy Eczmiadzynu, od swojej siedziby patriarszej w świętym mieście Eczmiadzyn. Posiada honorową zwierzchność nad pozostałymi patriarchatami Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, aczkolwiek posiadają one autonomię jurysdykcyjną.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Statut Ormian lwowskich (1519) – zabytek średniowiecznego prawa emigrantów ormiańskich, żyjących we Lwowie, Łucku, Śniatyniu, Stanisławowie, Tarnopolu i innych należących do Rzeczypospolitej miastach dzisiejszej Ukrainy. Został przyjęty na sejmie walnym w Piotrkowie 5 marca 1519 r. i zatwierdzony przez króla Zygmunta I. Była to próba uregulowania sytuacji gmin ormiańskich, które dzięki dekretom Kazimierza III Wielkiego z 1344 r. і 1356 r. korzystały we Lwowie z samorządu i odrębności w sądownictwie. Sądy ormiańskie posługiwały się tradycyjnym prawem ormiańskim skodyfikowanym przez Mechitara Gosza, tzw. Datastanagirk, co prowadziło niekiedy do konfliktów na tle narodowościowym i zatargów pomiędzy miastem Lwowem a gminą ormiańską. Statut ormiański oparty był także na Datastanagirku, ale uwzględniał przepisy ogólnego prawa polskiego. W 1604 r. uzupełniono go o spisany we Lwowie Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego, regulujacy przebieg postępowania sądowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.