• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lwówek  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).

  Lwówek (niem. Neustadt bei Pinne) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lwówek. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.

  Przez miasto przepływa rzeka Czarna Woda, dopływ Obry.

  Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 2939 mieszkańców.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Lwówek Wąskotorowy - nieczynna stacja kolei wąskotorowej w Lwówku, w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Została otwarta w 1886 roku razem z linią z Opalenicy do Lwówka. Linia ta została zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1995 roku. W 2006 rozebrane zostało torowisko.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Demografia
 • 3 Zabytki
 • 4 Współpraca międzynarodowa
 • 5 Ludzie związani z Lwówkiem
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Lwówka sięga do ok. 200 roku przed naszą erą. Świadczą o tym zachowane ślady z czasów rzymskich (cmentarzysko kultury wielbarskiej). Dopiero w roku 1406 pojawia się pierwsza pisana wzmianka o wsi Wojszyno, należącej do Wojszy (Wojsława). Prawa miejskie, na prośbę wojewody poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, zostały nadane przez króla Władysława II Jagiełłę, przebywającego w obozie wojskowym pod Brodnicą. Ustalono także cotygodniowe targi w poniedziałek. W 1419 roku Sędziwoj przeniósł miasto i nazwał je Lwowem. Następnie osada rozwijała się, niszczona parokrotnie przez pożary. W XV w. sporadycznie we Lwówku odbywały się sądy starosty generalnego (sądy grodzkie).

  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  Według Jana Nepomucena Bobrowicza urodził się tu Andrzej Wolan (1530-1610) - teolog protestancki, pisarz, tłumacz i publicysta. W XVI wieku miasto było własnością Ostrorogów i słynęło z warzenia piwa.

  Miasto Lwowek położone było w 1580 roku w powiecie poznańskim województwa poznańskiego.

  W okresie 1815-1887 miasto było jednym z pięciu w powiecie bukowskim rejencji poznańskiej Królestwa Prus. Lwówek leżał wtedy na odcinku Pniewy-Zbąszyń drogi berlińskiej. W 1811 roku Lwówek liczył 223 domy i 1 459 mieszkańców. Według spisu urzędowego z 1837 roku miasto liczyło już 2 449 mieszkańców. W tym czasie działał tu kościół katolicki, protestancki oraz synagoga żydowska. Miasto miało zamek, przedmieścia i było otoczone rowem. W wydanej w 1946 roku książce "Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Ksie̜ztwa Poznańskiego" jako właściciel miasta wzmiankowany jest Antoni Łącki. W mieście działały warsztaty sukiennicze, tkackie, garbarnie oraz poczta konna. Co roku odbywały się cztery jarmarki: 10 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca oraz 23 października.

  Czarna Woda – rzeka IV rzędu, prawy dopływ Obry, do której uchodzi w km 75,4 w Trzcielu. Jej całkowita długość wynosi 34,0 km, a powierzchnia zlewni 306,9 km². Rzeka wypływa z łąk koło wsi Konin przepływa przez Jezioro Konińskie (gmina Lwówek).Sukiennictwo - rzemiosło zajmujące się wyrobem sukien. Osoba wykonująca zawód to sukiennik. Obiektem, w którym sprzedawano sukna, były sukiennice.

  Podczas okupacji niemieckiej władze nazistowskie wprowadziły nazwę Kirschneustadt (1943-1945).

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kozłowa Ruda, lit. Kazlų Rūda – litewskie miasto, w okręgu mariampolskim, 27 km na północ od Mariampolu. 7,3 tys. mieszkańców (2005). Siedziba gminy i starostwa.
  Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).
  Andrzej Wolan herbu Lis, inna forma nazwiska: Andreas Volanus Polonus, krypt.: A. V., A. W., (ur. około 1530/1531, najprawdopodobniej w okolicach Lwówka, zm. 6 stycznia 1610 w Bijuciszkach) – polsko-litewski pisarz, tłumacz, publicysta, polemista i teolog protestancki epoki renesansu, przywódca kalwinów litewskich, sekretarz królewski.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Jacek Paśniczek (ur. 30 lipca 1951 w Lwówku) – polski filozof i logik, profesor nauk humanistycznych, dwukrotny dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama