• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lutowanie w atmosferze azotu

  Przeczytaj także...
  Lutowanie – metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. Proces lutowania należy prowadzić w temperaturze wyższej od temperatury topnienia lutu, lecz nie wyższej od temperatury topnienia łączonych elementów. Dzięki temu lut topi się, a łączone elementy pozostają cały czas w stanie stałym. Istotne jest, aby zarówno lut, jak i elementy lutowane, osiągnęły temperaturę lutowania (wyższą od temperatury topnienia lutu), w przeciwnym przypadku mogą powstać wadliwe złącza zwane zimnymi lutami lub zimnymi stykami, o niezadowalających właściwościach użytkowych. Podstawową różnicą między lutowaniem a spawaniem jest to, że w przypadku spawania temperatura procesu jest tak wysoka, aby stopić i materiał dodatkowy, i brzegi elementów spawanych.Atmosfera ochronna - pojęcie używane w nauce i technice (technologii) oznacza odpowiednio dobrany gaz (lub mieszaninę gazów) nie wpływający na zjawisko fizyczne lub chemiczne i umożliwiający niezaburzony przebieg jakiegoś konkretnego rodzaju procesu. W zależności od potrzeby stosuje się atmosferę statyczną lub przepływ gazu.
  Lutowanie miękkie (lut miękki) – lutowanie w zakresie temperatury nie przekraczającej 450 °C – najczęściej ok. 250 °C. Ta metoda łączenia elementów metalowych z pomocą spoiny wypełnionej metalem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych ze sobą metali stosowana jest do spajania części o małych naprężeniach w złączu i niewysokiej temperaturze pracy – takich jak układy elektroniczne, przewody elektryczne, blachy, oraz do uszczelniania i wyrównywania połączeń blachowych np. blach dachowych, rynien, pojemników, cienkościennych zbiorników, czy rurociągów. Najczęściej łączonymi metalami z użyciem lutowania miękkiego są stal, miedź, cynk, mosiądz i ich stopy.

  Lutowanie w atmosferze azotu polega na nadmuchu tego gazu w miejsce, gdzie topi się lutowie. Metodę tę stosuje się aby poprawić parametry złącza. Ten sposób lutowania stosowany jest zarówno przy masowych procesach produkcyjnych jak i przy lutowaniu ręcznym.

  Lut, lutowie, spoiwo lutownicze - metal, lub stop metali, służący do lutowania jako wypełnienie spoiny. Ma temperaturę topnienia znacznie niższą od temperatury topnienia lutowanych materiałów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lutowanie bezołowiowe
 • Lutowanie miękkie
 • Atmosfera ochronna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wykaz zalet stosowania azotu do lutowanie bezołowiowego rozpływowego PL
 • Szerszy opis powstania i sposobu lutowania w atmosferze azotu EN
 • Krótki film pokazujący wylutowanie elementu BGA w atmosferze azotu
 • Stacja lutownicza do manualnego lutowania w atmosferze azotu EN
 • Robot do lutowania w atmosferze azotu EN
 • Maszyna do lutowania na fali w atmosferze azotu dla dużej produkcji EN
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.576 sek.