• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lumisterol

  Przeczytaj także...
  Ergokalcyferol (witamina D2; łac. Ergocalciferolum) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin D. Powstaje w organizmach roślin, grzybów i drożdży pod wpływem światła słonecznego z ergosterolu (prowitaminy D2).Witamina D (ATC: A 11 CC 05) – grupa rozpuszczalnych w tłuszczach steroidowych organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne, przede wszystkim w gospodarce wapniowo-fosforanowej oraz utrzymywaniu prawidłowej struktury i funkcji kośćca.
  Ergosterol – organiczny związek chemiczny z grupy steroidów. Jest prowitaminą D2. Wchodzi w skład błon komórkowych grzybów (np. drożdży), spełniając tę samą funkcję, co cholesterol w komórkach zwierzęcych. Ponieważ ergosterol jest obecny w błonie komórkowej grzybów, a nie występuje w błonach komórkowych zwierzęcych, jest on celem dla leków przeciwgrzybiczych.

  Lumisterolorganiczny, steroidowy związek chemiczny, który jest pokrewny witaminie D. Jest to stereoizomer ergosterolu.

  Steroidy (sterydy) − organiczne związki chemiczne, lipidy, których wspólną cechą jest występowanie w ich cząsteczkach szkieletu węglowego w formie czterech sprzężonych pierścieni, czyli steranu (cyklopentanoperhydrofenantrenu).Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  W przebiegu badań nad witaminą D uzyskano substancję, którą nazwano witaminą D1 (obecnie nazwa o znaczeniu wyłącznie historycznym). Okazało się, że w rzeczywistości jest to mieszanina ergokalcyferolu i lumisterolu.

  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

  Przypisy

  1. Paul M. Dewick: Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. Wyd. 2. New York: John Wiley & Sons, 2002, s. 259. ISBN 0-471-49640-5. (ang.)
  2. Ernst Friedmann: Vitamin D. Perspectives in Biochemistry. Wyd. 1. Washington, DC: American Chemical Society, 1989. ISBN 978-0-8412-1621-1.

  Zobacz też[]

 • cholekalcyferol
 • ergokalcyferol
 • ergosterol
 • tachysterol
 • suprasterol • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.