• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Luitpoldingowie

  Przeczytaj także...
  Państwo wschodniofrankijskie - jedno z trzech państw powstałych na mocy traktatu z Verdun z 843 r. Jego królem został Ludwik II Niemiecki. Na terenie tego państwa wykształcało się przez wieki państwo niemieckie. Państwo wschodniofrankijskie określane od XI wieku mianem regnum teutonicorum, było poprzednikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do początku XII wieku nazywało się oficjalnie regnum francorum orientalium, czyli Królestwo Wschodnich Franków.Henryk III Młodszy (zm. 5 października 989) – książę Karyntii w latach 976-978 i od 985 oraz Bawarii w latach 982-985.
  Karyntia (niem. Kärnten, słoweń. Koroška, wł. Carinzia) – kraj związkowy w południowej Austrii. Jako kraj związkowy graniczy ze Słowenią, Włochami, Tyrolem, Salzburgiem i Styrią. Stolicą landu jest Klagenfurt. Obok Austriaków, zamieszkuje ją też mniejszość słoweńska w liczbie 14 tys. osób.

  Luitpoldingowie – ród żyjący w państwie wschodniofrankijskim. Nazwę pochodzi od imienia protoplasty Luitpolda. Jego przedstawiciele panowali w Bawarii (Henryk III Młodszy) i w Karyntii w latach 899947, 976978 i 983989.

  Wolne Państwo Bawaria (niem. Freistaat Bayern) – największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.