• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lufa gwintowana

  Przeczytaj także...
  Pierścień wiodący – pierścień z materiału plastycznego obciśnięty w rowku na obwodzie części cylindrycznej pocisku.Lufa – zasadnicza część broni palnej, umożliwiająca nadanie pociskowi jednocześnie ruchu postępowego i obrotowego (lufy gwintowane) lub tylko postępowego (lufy gładkościenne) w odpowiednim kierunku.
  Armata była dawniej bronią miotająca pociski za pomocą prochu. Współcześnie terminem tym określa się działo o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
  Gwintowana lufa działa 105 mm ze współczesnego czołgu.
  Gwint francuskiej armaty z XIX wieku.
  Trzy wystrzelone pociski 7,62x51mm NATO (obok nieużytego naboju), z widocznymi śladami gwintowania lufy.

  Lufa gwintowana – rodzaj lufy, stosowanej w broni palnej od połowy XV stulecia. W lufie tej znajduje się gwint (skręcenie), które nadaje pociskowi ruch wirowy, przez co jego lot jest znacznie bardziej stabilny dzięki efektowi żyroskopowemu. Jej zaletą jest duża celność, jednak ze względu na długi czas nabijania stosowana była początkowo jedynie w broni myśliwskiej lub wyborowej (np. arkebuzach). Powszechne stosowanie luf gwintowanych nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku wraz z wynalezieniem amunicji zespolonej i broni odtylcowej.

  Broń palna – broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego. W zależności od rodzaju zastosowanego układu miotającego, dzieli się ona na broń lufową i broń rakietową.Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  W broni palnej występuje zazwyczaj (z wyjątkiem broni gładkolufowej) wewnątrz lufy gwint wewnętrzny ekstremalnie grubozwojowy, tzn. skok tego gwintu jest bardzo duży, często na całej długości lufy nie ma nawet pełnego zwoju tego gwintu. Jednocześnie jednak naciętych jest kilka bruzd gwintu (zazwyczaj 4-6, w lufach wielkich kalibrów, np. armatnich, nawet znacznie więcej).

  Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS – obecnie oznaczana s, niegdyś sek.Broń gładkolufowa - rodzaj broni palnej, w której przewód lufy pozbawiony jest gwintowania, nadającego pociskom ruch obrotowy.

  W chwili wystrzału pocisk w płaszczu z miękkiego stopu miedzi (bądź pocisk stalowy z miedzianym lub ołowianym pierścieniem wiodącym) przeciskany jest z dużą prędkością przez nagwintowany przewód lufy; w efekcie pocisk nabiera dużej prędkości obrotowej (np. przy założeniu, że końcowa prędkość pocisku w lufie wynosi 200 m/s, lufa ma 1 metr długości i na całej długości jest dokładnie jeden zwój gwintu, to pocisk opuszczając przewód lufy będzie wirował z prędkością 200 obr/s).

  Żyroskop (gr. gyros - obrót, skopeo - obserwować) – urządzenie do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego, działające w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu. Został wynaleziony przez francuskiego fizyka Jeana Foucaulta w 1852 roku.Arkebuz (spotykano również nazwy: arkabuz, harkabuz, harkebuz) – dawna broń strzelecka używana od trzeciego dziesięciolecia XV do początku XVII wieku. Była to długa ręczna broń palna gładkolufowa kalibru około 10-20 mm, pierwotnie zaopatrzona w zamek lontowy (arkebuzów z takimi zamkami używali konkwistadorzy hiszpańscy na początku XVI wieku). Od I połowy XVI wieku stosowano także zamek kołowy.

  Gwintowanie lufy zwiększa odrzut broni przy strzelaniu, a także bardzo zwiększa siły działające na lufę. Wykonanie lufy gwintowanej jest znacznie trudniejsze, niż lufy niegwintowanej.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przewodem lufy nazywamy otwór lufy (rury grubościennej). Przewody luf broni gwintowanej składają się z dwóch części: komory nabojowej oraz części gwintowanej. Komora nabojowa służy do umieszczenia naboju w lufie, natomiast część gwintowana nadaje pociskowi ruch obrotowy. We współczesnych typach armat przeciwpancernych przewód lufy jest nie gwintowany, ale gładki (broń gładkolufowa). Pocisk stabilizowany jest wówczas brzechwowo (w broni gwintowanej-obrotowo).
  Pocisk – ciało wystrzeliwane z broni miotającej. Pociski są zwykle aerodynamiczne, wydłużone, a w przekroju okrągłe, wykonane z twardych i gęstych materiałów, najczęściej metali. Przed wynalezieniem lufy gwintowanej nadającej pociskowi ruch obrotowy miały one kształt sferyczny i nazywano je kulami.
  Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.
  Amunicja zespolona (amunicja scalona) - rodzaj amunicji do broni palnej, w której pocisk, ładunek miotający (prochowy) i spłonka połączone są w całość za pomocą łuski.
  Gwint (z niem. Gewinde) – śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak dobrany kształt, że pasują do siebie. Ruch obrotowy elementu z gwintem zewnętrznym powoduje przesuwanie się tego elementu względem elementu z gwintem wewnętrznym.
  Broń odtylcowa – broń palna ładowana od wlotu lufy (od tyłu broni) po otwarciu zamka. Rozpowszechniła się od drugiej połowy XIX wieku, zastępując różne wzory broni odprzodowej. Istotnym elementem broni odtylcowej jest zamek, zamykający wlot lufy po załadowaniu, a przed oddaniem strzału. Rozróżniamy broń odtylcową: jednostrzałową, powtarzalną, samopowtarzalną i samoczynną. Pierwszą strzelecką bronią odtylcową był karabin Dreyse wz. 41, a artyleryjską działo skonstruowane przez Cavallego w 1846. Nowoczesna broń palna (z wyjątkiem niektórych typów moździerzy i granatników) jest bronią odtylcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.