• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludwik Zieleniewski

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. L. Zieleniewskiego SA w Krakowie – przedsiębiorstwo będące jedną z najstarszych firm branży budowy maszyn w Polsce, nieprzerwanie produkujące szeroki asortyment części, urządzeń i maszyn. Specjalizują się w wykonywaniu usług w produkcji jednostkowej i małoseryjnej tj. maszyny, części maszyn, sprężarki śrubowe. Klientami zakładów są między innymi firmy z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii, Ukrainy, Estonii, Norwegii, Szwecji i USA. W 2008 roku ZBMiAp całkowicie przeniosły się do Niepołomic.
  Edmund Jan Kanty Zieleniewski (1855-1919) – przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego, ojciec Edmunda Pawła Zieleniewskiego.

  Ludwik Zieleniewski (ur. 1819 w Krakowie, zm. 1885 tamże) – konstruktor i wynalazca, przemysłowiec, pionier przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych w Galicji, działacz społeczny.

  Był synem Antoniego Zieleniewskiego, warszawskiego kowala, który przeniósł się do Krakowa. Jego brat to Michał Zieleniewski, lekarz zdrojowy w Krynicy.

  Jego synowie to Leon i Edmund Zieleniewscy.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.

  Kształcił się na aptekarza. Kowalstwa uczył się w warsztacie ojca. W roku 1831, po śmierci ojca, Ludwik przejął warsztat i przekształcił go w Fabrykę Narzędzi Gospodarczo - Rolniczych i Machin Przemysłowych. Kierując fabryką stale ją unowocześniał. Od 1848 produkował maszyny rolnicze.

  Ulica św. Krzyża – jedna z ulic na Starym Mieście w Krakowie. Łączy ul. Sienną z ul. Szpitalną. Początkowo ulicę nazywano Szpitalną, Świńską a na Planie Kołłątajowskim Świnią. W średniowieczu w rejonie tej ulicy znajdowała się większość miejskich browarów, których w Krakowie było wówczas przeszło 25. Hodowano tam też w dużej liczbie świnie. Dokuczliwość tej hodowli spowodowała, że już w 1405 r. władze miejskie usiłowały ograniczyć ich pogłowie. W 1468 r. wydano statut, na mocy którego każda świnia biegająca samopas miała zostać skonfiskowana, a jej właściciel ukarany grzywną w wysokości 12 groszy.Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie. Działała na podstawie przepisów austriackich, zrzeszając przedsiębiorców i rzemieślników. W latach 1927 - 1929 została przeorganizowana na podstawie rozporządzenia z dnia 15 lipca 1927 roku o izbach przemysłowo-handlowych. Jej zakres terytorialny obejmował województwo krakowskie oraz zachodnią część województwa lwowskiego.

  Był członkiem krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. W roku 1857 zdobył tytuł Króla Kurkowego, a w latach 1868 i 1872 pełnił funkcję drugiego marszałka tej organizacji. W roku 1873 zostaje pierwszym marszałkiem Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Był członkiem Rady Miejskiej Krakowa, pełnił funkcję wiceprezesa Sekcji Przemysłowej Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie.

  Wydawnictwo „Śląsk”– polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Katowicach działające od lat 50. do 90. XX wieku. Specjalizowało się w publikacjach dotyczących Górnego Śląska. W oficynie wydawano m.in. serie książkowe Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich, Biblioteka Szarej Lilijki i Z medalionem.Krakowski Szlak Techniki – szlak tematyczny dziedzictwa przemysłowego w Krakowie utworzony 6 kwietnia 2006 r. Szlak został przygotowany i oznakowany przez Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

  Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w grobowcu rodzinnym w pasie 22.

  Jego nazwisko nosi pierwsza w Krakowie i jedna z pierwszych w Polsce fabryka pracująca bez przerwy do naszych czasów - Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. L. Zieleniewskiego.

  Oryginalny budynek kuźni L. Zieleniewskiego zachował się przy ul. św. Krzyża. 9.09.2009 r. podczas prac remontowych runęła znaczna część jego fasady.

  Karolina Joanna Grodziska (Karolina Grodziska-Ożóg) (ur. 1957 w Krakowie) – polski historyk. Jest córką prof. Stanisława Grodziskiego.Rada Miasta Krakowa – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.
 • Dawna Kuźnia Zieleniewskich - widok od frontu przed katastrofą budowlaną z dnia 9.09.2009 r.

 • Dawna Kuźnia Zieleniewskich - widok od podwórka

 • Dawna Kuźnia Zieleniewskich - tablica Krakowskiego Szlaku Zabytków Techniki

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Bolesław Orłowski (red.) Słownik polskich pionierów techniki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1984, strona 236. ​ISBN 83-216-0339-4
  2. Karolina Grodziska Opis trasy zwiedzania cmentarza Rakowickiego [w:] Cmentarz Rakowicki w Krakowie wyd. przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Agencja Omnipress Warszawa 1988, s.105
  3. Super-Nowa Kraków, krakow.super-nowa.pl/a.530.Mur_kamienicy_runal__z_powodu_nieprawidlowosci_przy_remoncie_MEG.html [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-05].
  Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w Krakowie (Krakowskie Bractwo Kurkowe, Szkoła Strzelecka, Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie) – krakowska organizacja kurkowa, istniejąca od XIV w., początkowo funkcjonująca jako paramilitarna organizacja cechowa, dzisiaj prowadząca przede wszystkim działalność o charakterze społecznym, co roku organizująca konkurs na króla kurkowego.Krynica-Zdrój (do 2002 Krynica, pot. Krynica Górska) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krynica-Zdrój. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 11 085 mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Leon Aleksander Zieleniewski (ur. 4 lutego 1842, zm. 5 czerwca 1921), przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.6 sek.