• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludwik Possinger-Choborski

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Order Żelaznej Korony (it. Ordine della Corona Ferrea (di ferro), niem. Österreichisch-Kaiserlicher Orden der Eisernen Krone) – nadawane od roku 1805 do 1814 odznaczenie za zasługi napoleońskiego Królestwa Italii, od roku 1815 przejęte przez Cesarstwo Austriackie, (później Austro-Węgry) i tam nadawane do 1918.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Ludwik Possinger-Choborski (również Ludwig Freiherr Possinger von Choborski, ur. 6 stycznia 1823 w Grabie - zm. 29 stycznia 1905 w Grazu) - baron, pełniący obowiązki namiestnika Galicji w latach 1867-1871, minister handlu w rządie Ludwiga Holzgethana (1871), gubernator Moraw (1874-1880) oraz Dolnej Austrii (1880-1889).

  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Grab – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Krempna nad potokiem Ryjak dopływem Wisłoki.

  Ukończył gimnazjum w Nowym Sączu, następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W 1845 rozpoczął pracę w Gubernium we Lwowie. C.k radca Namiestnictwa I klasy (wiceprezydent Namiestnictwa). Kawaler Orderu Żelaznej Korony oraz Wielkiego Krzyża Orderu Leopolda, honorowy obywatel miast Krakowa i Jasła. Członek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, Galicyjskiej Kasy Oszczędności, członek honorowy Powiatowego Towarzystwa Jedwabniczego w Białej, towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sadowniczego dla zachodniej Galicji i Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego.

  Biała Krakowska (niem. Biala, czes. Bělá) – historyczna dzielnica Bielska-Białej, wschodnia część śródmieścia tego miasta, położona u zbiegu rzek Niwki i Białej.Margrabstwo Moraw (Marchia Morawska, niem. Markgrafschaft Mähren, czes. Markrabství moravské, Moravské Markrabství) – marchia Świętego Cesarstwa Rzymskiego w ramach Królestwa Czech, do 1806 roku, od 1849 kraj koronny Cesarstwa Austriackiego.

  Jego żoną była Emilia z Krogulskich (ur. w 1831).

  Przypisy

  1. Honorowi Obywatele Miasta. jaslo.pl, 2014-07-04. [dostęp 2016-07-10].

  Bibliografia[]

 • "Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielk. księstwem krakowskiem na rok 1871"
 • Honorowi Obywatele Miasta. Ludwik Possinger-Choborski. jaslo.pl. [dostęp 2016-07-10]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gubernium - nazwa jednostek administracyjnych zarządu prowincji w Austrii, utworzonych w 1763, a w 1849 przemianowanych na namiestnictwa.
  Tytułów honorowego obywatela Krakowa pozbawiono: Iwana Koniewa, Józefa Cyrankiewicza, Ludwika Svobodę, Henryka Jabłońskiego i Michała "Rolę" Żymierskiego
  Galicyjska Kasa Oszczędności we Lwowie – spółdzielnia oszczędnościowo-kredytowa założona w 1844 we Lwowie, w 1938 przekształcona w Centralną Małopolską Kasę Oszczędności we Lwowie; kredytowała m.in. górnictwo ropy naftowej i przedsięwzięcia przemysłowe, dotowała polskie instytucje społeczne i kulturalne w Małopolsce Wschodniej.
  Austriacko-Cesarski Order Leopolda (niem. Österreichisch-Kaiserlicher Leopold-Orden) – austriacki i austro-węgierski order nadawany od 1808 do 1918 za zasługi cywilne i od 1860 za wojskowe.
  Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w Krakowie (Krakowskie Bractwo Kurkowe, Szkoła Strzelecka, Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie) – krakowska organizacja kurkowa, istniejąca od XIV w., początkowo funkcjonująca jako paramilitarna organizacja cechowa, dzisiaj prowadząca przede wszystkim działalność o charakterze społecznym, co roku organizująca konkurs na króla kurkowego.
  Graz (słoweń. Gradec, pol. hist. Grodziec) – miasto w południowo-wschodniej Austrii, stolica Styrii. Miasto jest położone nad rzeką Murą, u podnóża Alp Styryjskich. Po Wiedniu drugie co do wielkości i znaczenia miasto Austrii, 1 stycznia 2009 liczba mieszkańców miasta wynosiła ok. 255 tys. a aglomeracji miejskiej ok. 320 tys.
  Rząd Ludwiga Holzgethana – prowizoryczny urzędniczy rząd austriacki, rządzący Cesarstwem Austriackim od 30 października do 22 listopada 1871.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.