• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

  Przeczytaj także...
  Palestyńczycy – część arabskich mieszkańców byłego brytyjskiego terytorium mandatowego Palestyny, obecnie skupionych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy - tworzących Autonomię Palestyńską. Pozostała część - to tzw Arabowie izraelscy, zamieszkujący w Izraelu. Nazwa Palestyńczycy/ Filastyni pochodzi od indoeuropejskich Filistynów, zasiedlających w starożytności wąski, nadmorski pas ziemi, obejmujący Strefę Gazy i jej północne przyległości z miastami Aszdod i Aszkelon. Poza nazwą semiccy Palestyńczycy i niesemiccy Filistyni nie mają jednak ze sobą nic wspólnego.Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów. Na gorących pustyniach temperatury sięgają do 50 °C (najwyższa zanotowana temperatura to 57,7 °C), nocą zaś dochodzą do 0 °C, charakterystyczne są dla nich też znaczne amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt wilgotności oraz silne nasłonecznienie.
  Walka klas – pojęcie utworzone przez François Guizota, francuskiego polityka XIX wieku, zaadaptowane przez Karola Marksa.

  Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (organizacja znana też jest pod nazwami Czerwone Orły, Grupa Czerwonych Orłów, Grupa Halhul) (LFWP, ang. Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP) – założona w 1967 roku polityczno-militarna organizacja palestyńska. Ma charakter świecki, łączy ideologię lewicową z arabskim nacjonalizmem. Najważniejszymi liderami pozostawali na przestrzeni lat Georges Habasz, Wadi Haddad czy Abu Ali Mustafa. Do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny należał też Ilich Ramírez Sánchez znany jako Carlos. Organizacja została uznana przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską za terrorystyczną.

  Wojna domowa w Syrii – antyrządowy ruch zbrojny trwający od 2011 o charakterze społeczno-politycznym w Syrii. Jego przyczyną były dziesięcioletnie rządy Baszara al-Asada, syna syryjskiego dyktatora Hafeza al-Asada, który był u władzy przez 30 lat. Inspiracją dla Syryjczyków do protestów, a następnie zbrojnego wystąpienia były udane rewolucje w Tunezji, Egipcie oraz wojna domowa w Libii.Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

  Działa na terenie Syrii, Libanu oraz na okupowanych przez Izrael terenach palestyńskich. Syria pozostaje obecnie głównym sojusznikiem i źródłem zaopatrzenia Frontu.

  Historia grupy[]

  Założenie organizacji i pierwsze działania[]

  Formalnie został założony 11 grudnia 1967 roku. Przywódcami Frontu byli George Habasz (pełnił on funkcję sekretarza generalnego) i Wadi Haddad. Deklaracja założycielska zapowiadała walkę z syjonizmem i kolonializmem. W skład organizacji weszło kilka mniejszych arabskich organizacji. Największą z grup tworzących LFWP był utworzony w 1952 roku Ruch Arabskich Nacjonalistów. Ideologia grupy łączyła pierwotnie arabski nacjonalizm z marksizmem. Początkowo ruch zyskał wsparcie Egiptu rządzonego przez Gamala Abdela Nasera. Z czasem zyskał wsparcie radzieckie i chińskie. Pierwotne bazy LFWP z kolei znalazły się na terenie Jordanii. Na początku funkcjonowania grupy doszło do kilku rozłamów w wyniku których rozłamowcy utworzyli frakcje takie jak Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, Front Wyzwolenia Palestyny oraz Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. LFWP i wywodzące się z niej ugrupowania zasiliły szeregi Organizacji Wyzwoliny Palestyny.

  Damaszek (arab. دمشق, transk. naukowa Dimašq, transk. polska Dimaszk; dialekt damasceński: š-Šām) – stolica oraz największe miasto Syrii – 1,71 mln mieszkańców (XII 2009), cały zespół miejski – 4,36 mln mieszkańców (2007). Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej. Jest to największy ośrodek przemysłowy i naukowy w Syrii, jedno z czterech świętych miast islamu, a także (od 1268) siedziba prawosławnego Patriarchatu Antiochii, znaczący ośrodek handlowy. Aglomeracja Damaszku stanowi wydzieloną jednostką administracyjną Syrii.Muhammad Dawud al-Abbasi, niekiedy nazwisko podawane jako Muhammad Dawud (ur. 1913, zm. 19 stycznia 1972 w Ammanie) – jordański wojskowy pochodzenia palestyńskiego, premier Jordanii od 15 lub 16 do 24 września 1970.
  Georges Habasz w Jordanii w 1969 roku

  W 1968 roku porwaniem samolotu izraelskiego lecącego z Rzymu do Aten rozpoczęła kampanię terrorystyczną skierowaną przeciwko Izraelowi i szerzej rozumianemu Zachodowi. Za porwanie odpowiedzialne było komando Lajli Chalid. Samolot został uprowadzony do Damaszku gdzie wypuszczono wszystkich pasażerów. Rok później komando Chalid porwało inny izraelski samolot.

  Georges Habasz, ps. al-Hakim (ur. 2 sierpnia 1926 w Loddzie, zm. 26 stycznia 2008 w Ammanie) – palestyński terrorysta.Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.

  W 1969 roku ukazała się platforma LFWP. Front określił się w nim jako ruch socjalistyczny i antyimperialistyczny. Żywe w doktrynie LFWP okazały się marksistowskie wątki walki klasowej. W dokumencie założono prowadzenie antyizraelskiej „wojny ludowej”, przyjęto że wojna ta jest częścią ruchu wyzwoleńczego Arabów walczących z jarzma imperializmu, syjonizmu i rządów burżuazyjnych. W założeniach wojna miała być toczona przez robotników i chłopów. LFWP niechętnie odniosła się do bogatych państw regionu wydobywających ropę naftową i oskarżyła je o zbytnie sprzyjanie Zachodowi. Jednym z nazbyt prozachodnich państw miała również Jordania - LFWP uznał tereny wschodnie Jordanii za rdzennie palestyńskie i wezwał Jordańczyków do oporu względem monarchii. Choć organizacja była zależne od wsparcia Jordanii, liderzy grupy zdecydowali o zupełnie samodzielnym prowadzeniu wojny partyzanckiej. Przywódcy doszli również do przekonania, że monarchia jordańska jest słaba i może zostać łatwo obalona. George Habasz, twierdził że walka z rządzącymi w Jordanii jest obowiązkiem Palestyńczyków tak samo, jak dążenie do zniszczenia Izraela. W listopadzie 1968 doszło do pierwszych starć między oddziałami LFWP a oddziałami armii jordańskiej. Napięcia jordańsko-palestyńskie podsycała Syria, rządzona od 1963 przez nacjonalistyczną partię Baas. Organizacja na skutek tych działań przyjęła politykę wedle której akceptowano możliwość atakowania krajów, które ich gościły, jeśli uznali to za korzystne dla celów palestyńskich.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

  W wydanym wraz z platformą dokumentem o nazwie Strategia LFWP, organizacja wskazała swoich najważniejszych wrogów. Był nim Izrael i światowy ruch syjonistyczny. Zjawisko syjonizmu i Izrael były utożsamiane z wpływami Stanów Zjednoczonych w regionie. Mniej istotnymi przeciwnikami LFWP były kręgi arabskie uważane za kapitalistyczne lub reakcyjny. W piśmie tym po raz pierwszy pojawiły się odwołania do maoizmu i cytaty Mao Zedonga a Chiny uznano za naturalnego sojusznika w wojnie ludowej. Za wzorowe metody walki rewolucyjnej uważano ruchy wyzwoleńcze i rewolucyjne z Chin, Kuby i Wietnamu - samo LFWP uznało się za część ruchu rewolucyjnego w Trzecim Świecie. Określono też istotę działania partii którą miał być centralizm demokratyczny. Kierownictwo wewnątrz grupy miało mieć kolektywny charakter.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Front Wyzwolenia Palestyny jest kolejną organizacją, która powstała z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Narodziła się ona w roku 1977 w wyniku rozpadu Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Uległa podziałowi na cztery frakcje w latach 1983-1984 (każda frakcja twierdziła, że jest prawdziwym Frontem Wyzwolenia Palestyny). W roku 1989 dwie z tych frakcji dokonały zjednoczenia, a po rozpoczęciu procesu pokojowego włączyły się do Organizacji Wyzwolenia Palestyny (zachowując odrębność jako Front Wyzwolenia Palestyny) i zaprzestały ataków terrorystycznych na Izrael. Front Wyzwolenia Palestyny działał na terytorium Libanu, ale otrzymywał pomoc z Iraku. Do jego najbardziej znanych akcji należy porwanie statku MS Achille Lauro. Natomiast do najbardziej oryginalnych należy zaliczyć próbę nalotu na Izrael przy użyciu dwóch spadolotni, z których zamachowcy mieli zrzucać granaty, i próbę wtargnięcia balonem na terytorium Izraela. W kwietniu 2003 roku Amerykanie aresztowali w Iraku kierującego akcją na Achille Lauro Abu Abbasa.

  Otwarta wojna z rządem Jordanii[]

   Osobny artykuł: Czarny Wrzesień.
  Bojownicy Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny w Jordanii, 1969

  26 lipca 1970 rząd Jordanii zgodziła się na plan pokojowy, który zakładał trzymiesięczny rozejm izraelsko-arabski, a także wycofanie się przez Izrael z ziem zajętych w toku wojny sześciodniowej. Takie rozwiązanie całkowicie satysfakcjonowało rząd jordański, natomiast było nie do przyjęcia dla organizacji palestyńskich. Bojówki palestyńskie w sierpniu 1970 ponownie zorganizowały serię zamachów na jordańskich urzędników, starając się całkowicie opanować sytuację w miastach. 1 września 1970 w Ammanie ostrzelany został konwój samochodów, w którym poruszał się król (nie wiadomo jednak, czy był to zaplanowany zamach) - możliwy zamach przekonał rząd Jordanii do likwidacji palestyńskich grup zbrojnych w kraju. 6 września 1970 członkowie Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny dokonali porwania czterech samolotów w Europie i jednego w Bahrajnie (kolejne porwanie zostało udaremnione), a trzy z nich skierowali na pustynne lotnisko Dawson's Field na terenie Jordanii. Większość pasażerów została uwolniona, jednak 54 z nich Palestyńczycy zatrzymali w Ammanie, zaś puste samoloty wysadzili w powietrze. Akt ten miał być demonstracją siły Palestyńczyków i słabości Jordanii. Jedenaście dni po porwaniu samolotów palestyńscy działacze ogłosili w Irbidzie powstanie rządu ludowego - przywódcy LFWP obwieścili, że na terenie północnej Jordanii powstało wyzwolone terytorium palestyńskie.

  Egipt (arab. مصر Miṣr; dialekt egipski: Máṣr (/masˤɾ/); łac. Aegyptus, gr. Αίγυπτος Aígyptos), nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu (arab. جمهوريّة مصر العربيّة Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) – państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozpościera się Morze Śródziemne, a na wschodzie Morze Czerwone.Frakcja Czerwonej Armii (niem. Rote Armee Fraktion, w skrócie RAF), zwana też Grupą Baader-Meinhof – zachodnioniemiecka, skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna, ideologicznie odwołująca się do maoizmu, marksizmu i nowej lewicy. Działała od początku lat 70. do 1998 roku, kiedy to ogłosiła swoje samorozwiązanie.

  Król Jordanii natychmiast nakazał armii jordańskiej uderzenie na obozy dla uchodźców palestyńskim pod Ammanem, a 16 września ogłosił powstanie rządu wojskowego z Muhammadem Dawudem al-Abbasim na czele. Walki w obozach przeciągnęły się dłużej, niż zakładał król, trwały bowiem jedenaście dni, jednak zgodnie z jego oczekiwaniami zakończyły się całkowitym sukcesem sił rządowych. Stolica znalazła się pod kontrolą sił jordańskich. W czasie wojny domowej Palestyńczykom udzieliła pomocy Syria, wysyłając im znaczną ilość broni. Celem tej pomocy nie było jednak obalanie monarchii jordańskiej, ale utworzenie przy granicy niewielkiego terytorium palestyńskiego. Wskutek wojny domowej nazwanej Czarnym Wrześniem, oddziały LFWP na skutek militarnej porażki przeniosły się do Libanu a w mniejszej części do Syrii. Równocześnie wśród Palestyńczyków wzmocniło się dążenie do utworzenia własnego państwa, a LFWP uległa jeszcze większej radykalizacji co było szczególnie widoczne w latach 1971-1973.

  Hamas (arab. حماس, dosłownie „Zapał”, „Entuzjazm”, ale też akronim حركة المقاومة الاسلام Harakat al-Muqāwamah al-Islāmīja – Islamski Ruch Oporu) to radykalna islamska organizacja, która stała się aktywna we wczesnych etapach Intifady, działała przede wszystkim w Strefie Gazy, ale też na Zachodnim Brzegu. Przez większość państw i organizacji zachodnich, w tym Unię Europejską i Stany Zjednoczone, uznana jest za organizację terrorystyczną. Hamas grał największą rolę w gwałtownej fundamentalistycznej działalności wywrotowej zarówno przeciw Izraelczykom, jak i Arabom, którzy „odeszli z pola walki z syjonizmem” (gł. porozumienie pokojowe pomiędzy Egiptem a Izraelem w Camp David z 1978 r.) W jego początkowym okresie, ruch został zdominowany przez ludzi identyfikowanych z Bractwem Muzułmańskim.Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.

  Działalność z obszaru Libanu[]

  Z inicjatywy Habasza zdecydowano się na bardziej pragmatyczną strategię, zastrzeżono przy tym że LFWP nigdy nie uzna państwowości izraelskiej. W 1973 roku już w Libanie ukazał się nowy dokument programowy LFWP. Został on uchwalony przez partyjny Trzeci Narowy Kongres. W dokumencie wzmocniono akcenty marksistowskie. Rok później partia opuściła szeregi OWP. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny pozostawał dotychczas drugą największą frakcją OWP. Decyzję tą motywowano protestem wobec zbyt umiarkowanej polityce kierownictwa OWP.

  Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).Kenia (Kenya, Republika Kenii, ang. Republic of Kenya, sua. Jamhuri ya Kenya) – państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Państwo graniczy od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym, od zachodu z Ugandą, a od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi.

  Lata 70. łączyły się z nawiązaniem koneksji z innymi ruchami terrorystycznymi w tym z Japońską Armią Czerwoną czy Frakcją Czerwonej Armii.

  W 1974 roku Siły Powietrzne Izraela zbombardowały obozy i bazy szkoleniowe Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny oraz Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny na terytorium południowego Libanu. Według raportu BBC w bombardowaniach zginęło co najmniej 27 osób, a 138 było rannych.

  W połowie lat 70. grupa wzięła udział w wojnie domowej w Libanie w której starła się ze wspieranymi przez Izrael milicjami chrześcijańskimi. Na początku lat 80. oddziały LFWP walczyły z oddziałami Izraela w trakcie trwania wojny libańskiej.

  Operacja Płynny Ołów (hebr. מבצע עופרת יצוקה) – rozpoczęta przez Siły Obrony Izraela (IDF, Cahal) 27 grudnia 2008 r. (o godz. 11 czasu miejscowego; 9.30 UTC) operacja militarna, której celem była likwidacja członków i zniszczenie infrastruktury Hamasu w Strefie Gazy.Japońska Armia Czerwona (jap. 日本赤軍, Nihon Sekigun, JRA), znana także jako Anti-Imperialist International Brigade (AIIB) – japońska grupa terrorystyczna, istniejąca w latach 1971-2001, wywodząca się z Japońskiej Ligi Komunistycznej.
  Bojownik LFWP, 1969 rok
   Osobny artykuł: Operacja Entebbe.

  W 1976 roku komando LFWP przeprowadizło w Paryżu porwania izraelskiego samolotu. Porywacze wywodzili się z oddziału Wadi Haddada a ich szeregi zasiliło dwoje przywódców zachodnioniemieckiej organizacji terrorystycznej Komórki Rewolucyjne, Wilfried Böse i Brigitte Kuhlmann. Porywacze udali się do położonego na pustyni lotnisku w Benghazi, Airbus zatankował 42 tony paliwa, i wieczorem, o 21:50 wystartował do Entebbe, w Ugandzie której rząd udzielił wsparcia LFWP. Działacze Frontu żądali uwolnienia 40 palestyńskich bojowników więzionych przez Izrael, oraz 13 innych więźniów przetrzymywanych we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Kenii. Rząd Izraela odrzucił żądania porywaczy i przeprowadził Operację Entebbe mającą na celu odbicie zakładników. Operacja okazała się sukcesem wojsk izraelskich którym udało się odbić pasażerów.

  Syria (arab. سوريا / سورية, transk. Sūriyya), nazwa oficjalna: Syryjska Republika Arabska (arab. الجمهورية العربية السورية, transk. Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Surijja) – arabskie państwo na Bliskim Wschodzie, graniczące z Turcją (822 km), Irakiem (605 km), Jordanią (375 km), Libanem (375 km) i Izraelem (76 km).Po serii wydarzeń w 2014 roku nastąpiła eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wydarzenia te obejmują załamanie rozmów izraelsko-palestyńskich wspieranych przez Stany Zjednoczone, porwanie i zabójstwo trzech izraelskich nastolatków, następnie porwanie i zabójstwo palestyńskiego nastolatka Muhammada Abu Chudajra, wybudowanie przez Hamas podziemnych tuneli biegnących do terytorium Izraela oraz nasilenie ataków rakietowych na Izrael przez bojowników Hamasu w odpowiedzi na atak izraelskich wojsk na bojowników Hamasu w Zachodnim Brzegu. 8 lipca 2014 r. Siły Obronne Izraela (IDP) na obszarze Strefy Gazy rozpoczęły operację „Ochronny Brzeg”.

  Współcześnie[]

  Pod koniec lat 80. stracił na rzecz grup islamistycznych takich jak Hamas. W latach 90. poddał krytyce izraelsko-palestyński proces pokojowy, niemniej jednak umożliwił on przeniesienie struktur na Zachodni Brzeg. W 2000 roku z kierowania LFWP zrezygnował Habasz. Zastąpił go Abū ʿAlī Muṣṭafā który zginął z rąk izraelskiego wojska w 2001 roku. W 2001 roku członkowie LFWP zastrzelili Rehawama Zeewiego, ministra turystyki w rządzie premiera Ariela Szarona. Zabójstwo miało być odwetem za śmierć Abū ʿAlī Muṣṭafy. Zamach stał się się bezpośrednią przyczyną izraelskiej operacji Ochronna Tarcza na początku 2002 roku. W tym samym roku rząd Autonomii Palestyńskiej Jasira Arafata wydał Izraelowi sześciu poszukiwanych przez ten kraj członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny w tym sekretarza generalnego partii, Ahmeda Sadata. Członkowie LFWP zostali przetransportowani do Jerycha gdzie zostali umieszczeni w areszcie pod nadzorem międzynarodowym. Wydanie członków LFWP było warunkiem do zakończenia blokady siedziby Arafata w Gazie.

  Jerycho (arab. أريحا, hebr. יריחו) – arabskie miasto położone w Judei, we wschodniej części Palestyny, ok. 9 km na zachód od rzeki Jordan i ok. 10 km na północny zachód od północnego krańca Morza Martwego. Miasto znajduje się pod administracją Autonomii Palestyńskiej.Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

  W 2006 roku LFWP wziął udział w wyborach parlamentarnych w Autonomii Palestyńskiej. Partia uzyskała w nich 4,25% głosów i 3 miejsca w parlamencie. W grudniu 2009 roku ugrupowanie udowodniło duże poparcie społeczne gdy na obchodach 42-rocznicy powstania LFWP pojawiło się 70 tysięcy zwolenników ruchu. W 2011 roku Front poparł rewolucję w Egipcie. W najbliższych latach LFWP znalazł sojuszników w grupach islamskich związanych z Iranem. LFWP zyskał na rozłamie między Hamasem a Iranem z 2012 roku mającego korzenie w odmiennym stanowisku w sprawie syryjskiej wojny domowej. Iran w zamian za wsparcie LFWP dla Baszara al-Asada udzielił Frontowi pomocy wojskowej i finansowej.

  Partia Baas (arab.اﻟﺒﻌﺚ) czyli Odrodzenie (skrót od Hizb al-Baas al-Arabi al-Isztiraki – Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego) – lewicowa arabska partia polityczna, której celem jest scalanie i zjednoczenie świata arabskiego.Uganda – państwo we wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktorii, o pow. 236 tys. km². Graniczy z Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga, Rwandą, Tanzanią i Kenią. Ludność zajmuje się głównie rolnictwem i hodowlą, kraj słabo rozwinięty.

  W 2008 roku oddziały LFWP wzięły udział w walkach przeciwko izraelskiej operacji Płynny Ołów. W 2012 roku oddziały grupy starł się z wojskiem izraelskim w trakcie operacji Filar Obrony. W 2014 roku wraz z pozostałymi zbrojnymi grupami oporu palestyńskiego na czele z Hamasem wzięła udział w konflikcie izraelsko-palestyńskim w Gazie.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) (arab. منظمة التحرير الفلسطينية munazzamat at-tahrir al-filastinija) - polityczna reprezentacja arabskiej ludności Palestyny na uchodźstwie. Powstała w 1964 roku z połączenia wielu różnych ugrupowań walczących o utworzenie państwa palestyńskiego. Najważniejsze z nich to Al-Fatah (Palestyński Narodowy Ruch Wyzwolenia), Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Ludowo-Demokratyczny Front na rzecz Wyzwolenia Palestyny. OWP miała koordynować działania wojskowe i polityczne wszystkich walczących Palestyńczyków. Celami łączącymi te ugrupowania było:

  Najnowsze dokumenty partyjne nie zawierają odwołań do marksizmu co związane jest z przyjęciem przez partię poglądów socjalizmu demokratycznego. W najnowszym dokumencie pochodzącym z Siódmego Narodowego Kongresu LFWP partia wzywa do: odbudowy instytucji OWP na nowych zasadach, kontynuowania walki zbrojnej, prawa powrotu uchodźców palestyńskich do swoich domów sprzed wojny z 1948 roku czy odrzucenia rozmów pokojowych z Izraelem. Liderzy grupy stoją na stanowisku że jedyną możliwością zakończenia konfliktu palestyńsko-żydowskiego jest utworzenie wspólnego państwa w którym Arabowie i Żydzi żyliby obok siebie bez ucisku o charakterze narodowym czy klasowym.

  Amman (arab. عمان) – stolica Jordanii, położona na płaskowyżu w północnej części kraju na wysokości około 850 m n.p.m., na wschód od Rowu Jordanu. Ośrodek administracyjny muhafazy Amman. Ludność: 2 125 400 mieszkańców (2005), w tym duża liczba uchodźców palestyńskich.Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948–1949 – nazywana przez Izraelczyków wojną o niepodległość (hebr. מלחמת העצמאות, Milkhemet Ha’atzma’ut) bądź wojną wyzwoleńczą (hebr. מלחמת השחרור, Milkhemet Hashikhrur), przez Arabów natomiast katastrofą (arab. النكبة, an-Nakba). Pierwszy konflikt zbrojny nowożytnego Izraela z jego arabskimi sąsiadami, który zapoczątkował serię wojen izraelsko-arabskich.

  Przypisy

  1. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (terroryzm.com).
  2. Palestinian Terror Groups:Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (ang.). jewishvirtuallibrary.org.
  3. Founding document of the Popular Front for the Liberation of Palestine – December 1967 (ang.). http://pflp.ps.
  4. Jarząbek J.: Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego. Warszawa: TRIO, 2012, s. 37-38. ISBN 9788374363013.
  5. Jarząbek J.: Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego. Warszawa: TRIO, 2012, s. 35. ISBN 9788374363013.
  6. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (ang.). britannica.com.
  7. Profile: Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (ang.). hbbc.com/.
  8. Zielińska K.: Stosunki syryjsko-palestyńskie. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2007, s. 49-51. ISBN 9788389050335.
  9. Jarosław Tomasiewicz: Terroryzm na tle przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny), Katowice 2000, s. 312
  10. Leila Khaled: in her own words – wywiad z terrorystką (ang.). avsec.com, 2000-08-05. [dostęp 2016-03-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-27)].
  11. In pictures: Eddie Adams (ang.). BBC, 2004-09-20. [dostęp 2016-03-07].
  12. Platform of the Popular Front for the Liberation of Palestine (1969) (ang.). http://pflp.ps.
  13. Strategy for the Liberation of Palestine – Who Are Our Enemies (ang.). http://pflp.ps.
  14. Strategy for the Liberation of Palestine – Who Are Our Enemies section 2 (ang.). http://pflp.ps.
  15. Strategy for the Liberation of Palestine – Forces of the Revolution on the World Level (ang.). http://pflp.ps.
  16. Strategy for the Liberation of Palestine – Forces of the Revolution on the Arab Level (ang.). http://pflp.ps.
  17. Strategy for the Liberation of Palestine -Democratic Centralism – Basis of Relations Within the Revolutionary Party (ang.). http://pflp.ps.
  18. Wróblewski B.: Jordania. Warszawa: TRIO, 2011, s. 173-175. ISBN 9788374362764.
  19. Zielińska K.: Stosunki syryjsko-palestyńskie. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2007, s. 49-51. ISBN 9788389050335.
  20. Jarząbek J.: Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego. Warszawa: TRIO, 2012, s. 45. ISBN 9788374363013.
  21. Zdanowski J.: Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010, s. 279. ISBN 9788304050396.
  22. Tasks of the New Stage (1973) – historical PFLP document now available electronically (ang.). http://pflp.ps.
  23. Atkins, Stephen E. Encyclopedia of modern worldwide extremists and extremist groups. s. 157-58, Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 2004. ISBN 0-313-32485-9
  24. 16 May 1974: Dozens die as Israel retaliates for Ma'alot (ang.). W: Jelsoft Enterprises [on-line]. [dostęp 2013-02-08].
  25. Aburish, Said K. (1998). From Defender to Dictator. Bloomsbury Publishing. s. 150–175. ISBN 978-1-58234-049-4.
  26. Louis Williams, Entebbe Diary 16 lutego 2004 (ang.).
  27. Arafat siege to end as handover agreed (ang.). telegraph.co.uk.
  28. Wynik wyborów w Autonomii Palestyńskiej (2006).
  29. Revolutionary roses (Al Ahram).
  30. PFLP salutes the Egyptian people and their struggle. (PFLP).
  31. Iran Increases Aid to PFLP (ang.). al-monitor.com.
  32. Palestinian factions united by war (ang.). aljazeera.com.
  33. PFLP says fighters will continue to strike Israel (ang.). maannews.com.
  34. Armed wing linked to Mahmoud Abbas's faction says it shot rockets at Ashkelon, Sderot and elsewhere Wednesday nigh (ang.). timesofisrael.com.
  35. Statement on the work of the Seventh National Conference of the PFLP (ang.). http://pflp.ps.
  36. Jailed PFLP Leader: Only a One-state Solution Is Possible (ang.). haaretz.com.
  Republika Kuby (nazwa oficjalna República de Cuba) – państwo w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Stolicą Kuby jest Hawana, a największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara.Operacja Filar Obrony lub Słup obłoków (hebr. עַמּוּד עָנָן) – rozpoczęta 14 listopada 2012 przez Siły Obrony Izraela (IDF, Cahal) operacja militarna, której celem była likwidacja członków i zniszczenie infrastruktury Hamasu w Strefie Gazy. Początkiem operacji było zabicie Ahmeda al-Dżabariego, szefa wojskowego skrzydła Hamasu. W odpowiedzi bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak rakietowy, a siły izraelskie prowadziły kontruderzenia z powietrza. Konflikt zakończył się zawieszeniem broni uzgodnionym w Kairze 21 listopada 2012.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Baszszar Hafiz al-Asad, arab. بشار حافظ الأسد, Baššār Ḥāfiẓ al-ʾAsad (ur. 11 września 1965 w Damaszku) – syryjski polityk i wojskowy, od 2000 roku prezydent Syrii i przewodniczący partii Baas. Syn Hafiza al-Asada, będącego prezydentem Syrii w latach 1971–2000.
  Islamizm – ideologia polityczna wywiedziona z fundamentalizmu islamskiego. W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów. Celem islamizmu jest wprowadzenie państwa wyznaniowego, rządzonego zgodnie z zasadami prawa religijnego – szariatu.
  Port lotniczy Bengazi-Benina - międzynarodowy port lotniczy położony 19 km na wschód od centrum Bengazi, w miejscowości Benina. Jest drugim co do wielkości portem lotniczym w Libii po lotnisku w Trypolisie. Port lotniczy jest drugą siedzibą Buraq Air i Libyan Airlines.
  Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.
  Zamach stanu w Syrii, rewolucja 8 marca 1963 - zamach stanu przeprowadzony w Syrii 8 marca 1963 przez grupę oficerów związanych z partią Baas; zapoczątkował nieprzerwane rządy tejże partii w Syrii.
  Czarny Wrzesień – radykalna palestyńska organizacja terrorystyczna powstała w 1971 roku jako komórka w obrębie Al-Fatah. Jej działacze stawiali sobie za cel pomszczenie tzw. czarnego września – działań odwetowych, podjętych przez króla Jordanii Husajna I po zamachu na jego życie. Zamach ten związany był z próbą wywołania przez Organizację Wyzwolenia Palestyny rewolucji w Jordanii, jednak zakończył się niepowodzeniem, a akcja wojsk króla przeciw obozom uchodźców palestyńskich zmusiła działaczy OWP do przeniesienia się do Libanu. Wraz z nimi Jordanię opuściły tysiące Palestyńczyków.
  Komórki Rewolucyjne (niem. Revolutionäre Zellen, w skrócie RZ) – działająca w latach 1973–1995 zachodnioniemiecka organizacja terrorystyczna określająca sama siebie mianem partyzantki miejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.