• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludność Olsztyna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Władysław Ogrodziński, pseud Stefan Sulima (ur. 2 czerwca 1918 w miejscowości Dolina koło Stanisławowa, zm. 6 lutego 2012 w Olsztynie) – polski prozaik, eseista, reportażysta, pracownik naukowy, działacz kulturalny i społeczny.Bank Danych Lokalnych (BDL) – największy w Polsce uporządkowany i udostępniany w Internecie zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.
 • 1939 - 50 396
 • 1946 - 29 053 (spis powszechny)
 • 1950 - 43 831 (spis powszechny)
 • 1955 - 55 516
 • 1960 - 67 887 (spis powszechny)
 • 1961 - 70 200
 • 1962 - 71 100
 • 1963 - 72 300
 • 1964 - 74 000
 • 1965 - 75 149
 • 1966 - 78 800
 • 1967 - 88 700
 • 1968 - 90 700
 • 1969 - 92 200
 • 1970 - 94 753 (spis powszechny)
 • 1971 - 96 205
 • 1972 - 99 000
 • 1973 - 105 600
 • 1974 - 109 408
 • 1975 - 112 723
 • 1976 - 122 200
 • 1977 - 129 100
 • 1978 - 126 700 (spis powszechny)
 • 1979 - 130 400
 • 1980 - 133 314
 • 1981 - 140 011
 • 1982 - 143 001
 • 1983 - 144 438
 • 1984 - 147 124
 • 1985 - 149 869
 • 1986 - 152 163
 • 1987 - 154 934
 • 1988 - 159 051 (spis powszechny)
 • 1989 - 161 238
 • 1990 - 162 935
 • 1991 - 164 785
 • 1992 - 164 882
 • 1993 - 166 142
 • 1994 - 166 955
 • 1995 - 167 898
 • 1996 - 168 711
 • 1997 - 169 878
 • 1998 - 170 904
 • 1999 - 171 131
 • 2000 - 172 843
 • 2001 - 172 652
 • 2002 - 172 467 (spis powszechny)
 • 2003 - 173 075
 • 2004 - 173 850
 • 2005 - 174 473
 • 2006 - 174 941
 • 2007 - 175 710
 • 2008 - 176 142
 • 2009 - 176 457
 • 2010 - 175 388
 • 2011 - 175 420
 • 2012 - 174 641
 • 2013 - 174 675
 • 2014 - 173 831
 • Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.Bohdan Łukaszewicz (ur. 6 stycznia 1945 w Wilnie) – profesor doktor habilitowany w zakresie nauk historycznych, badacz dziejów Warmii i Mazur, autor licznych publikacji dotyczących tożsamości kulturowej i dziedzictwa historycznego regionu. W latach 1960-1967 pracował jako drukarz, następnie w latach 1967-1973 r. był redaktorem technicznym w Wydawnictwie "Pojezierze". Wykładał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Olsztynie oraz prowadził pracę badawczą w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Tytuł profesora uzyskał w 2011 roku.

  Spis treści

 • 1 Powierzchnia Olsztyna
 • 2 Zestawienie ludności Olsztyna według innych danych źródłowych
 • 3 Wykres zmian liczby ludności
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama