• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludność Gliwic

  Przeczytaj także...
  Wilcze Gardło – dzielnica miasta Gliwice od 1975 roku. Jest najmniejszą dzielnicą miasta; dominuje w niej typowo willowe budownictwo.Bojków (dawniej Szynwałd, śl. Szywołd, Šywoud, niem. Schönwald, wcześniej Scuenevalde, dialekt szynwaldzki Schewaud) - dzielnica miasta Gliwice od 1975 roku. W latach 1945-1954 siedziba gminy Bojków.
  Bank Danych Lokalnych (BDL) – największy w Polsce uporządkowany i udostępniany w Internecie zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

  Ludność Gliwic - dane o ludności Gliwic od 1750 roku.

  Ludność[]

  Największą populację Gliwice odnotowały w 1988 roku, gdy według danych Głównego Urzędu Statystycznego miasto miało 223 403 mieszkańców. Począwszy od roku 1996 obserwowany jest stały spadek liczby mieszkańców. Prognoza GUS przewiduje, że liczba mieszkańców Gliwic spadnie do 163 675 w 2030 roku oraz do 135 265 osób w 2050 roku.

  Rocznik statystyczny – periodyczne wydawnictwo państwowego urzędu statystycznego (w Polsce – Głównego Urzędu Statystycznego) zawierające najważniejsze informacje o państwie, jego mieszkańcach, środowisku, gospodarce i zjawiskach społecznych. Roczniki statystyczne są wydawane również przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • 1750 - 1159
 • 1810 - 2990 Increase2.svg
 • 1838 - 6415 Increase2.svg
 • 1861 - 10 923 Increase2.svg (bez wojska (371))
 • 1880 - 15 077 Increase2.svg (w tym 1 838 Żydów)
 • 1885 - 17 600 Increase2.svg
 • 1890 - 19 667 Increase2.svg
 • 1900 - 52 362 Increase2.svg
 • 1905 - 61 326 Increase2.svg (w tym 1 960 Żydów)
 • 1910 - 66 981 Increase2.svg
 • 1914 - 70 160 Increase2.svg
 • 1919 - 69 028 Decrease2.svg
 • 1925 - 81 888 Increase2.svg
 • 1927 - 102 456 Increase2.svg (w tym 1 912 Żydów)
 • 1933 - 111 062 Increase2.svg
 • 1939 - 117 240 Increase2.svg (w tym 902 Żydów)
 • 1946 - 95 980 Decrease2.svg (spis powszechny)
 • 1950 - 119 968 Increase2.svg (spis powszechny)
 • 1955 - 134 814 Increase2.svg
 • 1960 - 135 300 Increase2.svg (spis powszechny)
 • 1961 - 139 300 Increase2.svg
 • 1962 - 143 500 Increase2.svg
 • 1963 - 145 900 Increase2.svg
 • 1964 - 163 500 Increase2.svg (przyłączono do Gliwic Łabędy wraz z Czechowicami)
 • 1965 - 163 432 Decrease2.svg
 • 1966 - 163 800 Increase2.svg
 • 1967 - 166 300 Increase2.svg
 • 1968 - 167 000 Increase2.svg
 • 1969 - 168 600 Increase2.svg
 • 1970 - 172 000 Increase2.svg (spis powszechny)
 • 1971 - 171 806 Decrease2.svg
 • 1972 - 174 400 Increase2.svg
 • 1973 - 178 800 Increase2.svg
 • 1974 - 192 605 Increase2.svg
 • 1975 - 197 164 Increase2.svg (przyłączono do Gliwic Bojków oraz Wilcze Gardło)
 • 1976 - 200 300 Increase2.svg
 • 1977 - 200 100 Decrease2.svg
 • 1978 - 194 500 Decrease2.svg (spis powszechny)
 • 1979 - 195 300 Increase2.svg
 • 1980 - 197 467 Increase2.svg
 • 1981 - 202 238 Increase2.svg
 • 1982 - 208 210 Increase2.svg
 • 1983 - 211 227 Increase2.svg
 • 1984 - 212 518 Increase2.svg
 • 1985 - 209 706 Decrease2.svg
 • 1986 - 211 240 Increase2.svg
 • 1987 - 211 331 Increase2.svg
 • 1988 - 223 403 Increase2.svg (spis powszechny)
 • 1989 - 222 084 Decrease2.svg
 • 1990 - 214 202 Decrease2.svg
 • 1991 - 215 646 Increase2.svg
 • 1992 - 214 389 Decrease2.svg
 • 1993 - 214 494 Increase2.svg
 • 1994 - 214 209 Decrease2.svg
 • 1995 - 213 392 Decrease2.svg
 • 1996 - 213 395 Increase2.svg
 • 1997 - 212 781 Decrease2.svg
 • 1998 - 212 164 Decrease2.svg
 • 1999 - 206 552 Decrease2.svg
 • 2000 - 205 092 Decrease2.svg
 • 2001 - 204 175 Decrease2.svg
 • 2002 - 202 604 Decrease2.svg (spis powszechny)
 • 2003 - 201 586 Decrease2.svg
 • 2004 - 200 361 Decrease2.svg
 • 2005 - 199 451 Decrease2.svg
 • 2006 - 198 499 Decrease2.svg
 • 2007 - 197 393 Decrease2.svg
 • 2008 - 196 669 Decrease2.svg
 • 2009 - 196 167 Decrease2.svg
 • 2010 - 187 830 Decrease2.svg
 • 2011 - 186 868 Decrease2.svg (spis powszechny)
 • 2012 - 186 210 Decrease2.svg
 • 2013 - 185 450 Decrease2.svg
 • 2014 - 184 415 Decrease2.svg
 • 2015 - 183 392 Decrease2.svg
 • Wykresy[]

  Ostatnie 145 lat[]

  Od 1939 roku[]

  Bibliografia[]

 • 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
 • 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 • 1995-2015 Bank Danych Lokalnych GUS
 • Przypisy

  1. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31.12.1988.
  2. Główny Urząd Statystyczny: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.) (pol.). [dostęp 2015-07-30].
  3. wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. II. Warszawa: 1880-1902, s. 593.
  4. Andrzej Szefer, Józef Antosz: Gliwice: zarys rozwoju miasta i okolicy : praca zbiorowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 139.
  5. Gliwice - demografia. Wirtualny Sztetl. [dostęp 2014-01-22].
  6. Stadt Gleiwitz (poln. Gliwice) und Landkreis Tost-Gleiwitz. Deutsche Verwaltungsgeschichte. [dostęp 2014-01-01].
  7. Liczba mieszkańców Gliwic w 1910 roku (ang.). gov.genealogy.net.
  Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.Łabędy (niem. Laband) – dzielnica Gliwic od 1964 roku. W latach 1945-1954 siedziba wiejskiej gminy Łabędy, a w latach 1954-1964 samodzielne miasto.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Spis statystyczny - spis dostarczający informacji niezbędnych do ustalenia stanu i struktury zjawisk w ściśle określonym momencie. Spisy dostarczają informacje dotyczące ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę. Przeprowadzane są również spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.