• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludność świata

  Przeczytaj także...
  Ludność Polski – osoby zamieszkujące w Polsce. Dane demograficzne dotyczące ludności Polski regularnie gromadzi i publikuje Główny Urząd Statystyczny.Central Intelligence Agency, CIA (pol. Centralna Agencja Wywiadowcza) – rządowa agencja służby wywiadowczej USA, zajmująca się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem, na podstawie tych informacji, raportów dla instytucji rządowych USA. Agencja organizowała także operacje, których celem była interwencja w wewnętrzne sprawy wybranych państw, od propagandy po wspieranie oddziałów paramilitarnych. Jednym z wielu przykładów takich interwencji jest udział w organizacji zamachu stanu w Iranie w 1951 (Operacja AJAX).
  Oceania − nazwa zbiorowa wysp Oceanu Spokojnego, które wraz z Australią tworzą odrębną część świata nazywaną Australią i Oceanią.

  Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię. W 2015 roku populacja światowa liczyła ponad 7,2 miliarda ludzi (7 256 490 tys.). Najwięcej ludzi zamieszkiwało wtedy Azję (ok. 4,31 miliarda), następnie Afrykę (1,15 miliarda), Europę (ok. 745 milionów), Amerykę Łacińską (617 milionów), Amerykę Północną (bez Ameryki Środkowej i Karaibów 356 milionów) i Oceanię (37 milionów).

  Ameryka Środkowa (ang. Middle America) – centralny region geograficzny Ameryki. Jest definiowany jako południowa część Ameryki Północnej, w której skład wchodzą dwie części: kontynentalna (Ameryka Centralna) i wyspiarska (Karaiby). Obszar liczy około 850 000 km² powierzchni i jest zamieszkany przez ponad 90 mln ludzi.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Ekumena zajmuje obecnie około 91% lądowych obszarów Ziemi. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: około 52% populacji ludzkiej zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km, przy czym tereny te stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2015 roku wynosiła 49 osób na km² lądu (54 bez wliczania Antarktyki).

  Ameryka Łacińska, Iberoameryka – termin obejmujący 20 krajów i 9 autonomii Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, w których mówi się językami romańskimi, tj. po hiszpańsku, portugalsku lub francusku.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Tempo przyrostu ludności świata[]

  Najludniejsze kraje świata[]

  Dane z lipca 2013 roku, według CIA

  Wzrost ludności świata i poszczególnych kontynentów[]

  Państwa świata według liczby ludności (w 2011 roku)
  Gęstość zaludnienia [osób/km²] – stan z 1994
  Stałe źródła światła w nocy
  Umieralność na 1000 mieszkańców w ciągu roku
  Urodzenia na 1000 mieszkańców w ciągu roku
  Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń w ciągu roku
  Współczynnik przyrostu naturalnego [‰]
  Mediana wieku w poszczególnych krajach (mediana światowa to 27,6 lat)
  PKB na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej

  Zobacz też[]

 • ludność Polski
 • lista państw świata według liczby ludności
 • Uwagi

  1. Jako umowną datę osiągnięcia przez ludność świata liczby 7 miliardów UNFPA przyjął dzień 31 października 2011 roku.
  2. Jest to prognoza ONZ z roku 2012.

  Przypisy[]

  1. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  2. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  3. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  4. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  5. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  6. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  7. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2016-06-15].
  8. Humans 'almost became extinct in 70,000 BC. The Telegraph, 25 kwietnia 2008. [dostęp 2016-02-01].
  9. Ian Morris: Foragers, Farmers, and Fossil Fuels. How Human Values Evolve. Princeton University Press, 2015, s. 47
  10. Historical Estimates of World Population (ang.). [dostęp 2012-07-07].
  11. G. Cambers, S. Sibley: Cambridge IGCSE Geography Coursebook. Cambridge University Press, II wydanie, 2015, s. 4
  12. How we covered the world at 5 billion... The Guardian, 31 października 2011. [dostęp 2016-02-01].
  13. World population hits 6 billion. NBC News.com, 12 października 1999. [dostęp 2016-02-01].
  14. What is the advantage of having 8 billion people on Earth?. Quora, 31 sierpnia 2014. [dostęp 2016-02-01].
  15. The World Factbook.

  Linki zewnętrzne[]

 • U.S. and World Population Clock, United States Census Bureau (ang.) – aktualne szacunki liczby ludności świata
 • Lista państw świata i terytoriów zależnych według liczby ludności – przedstawia państwa świata i terytoria zależne uszeregowane według liczby ludności. Tabelę opracowano na podstawie danych z CIA World Factbook (pochodzą one z lipca danego roku). Należy zauważyć, że dane te niejednokrotnie dalece odbiegają od danych podawanych przez ONZ (MBS Monthly Bulletin of Statistics Online) oraz wyników spisów powszechnych.Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Karaiby (Wyspy Karaibskie; dawniej: Indie Zachodnie) – rejon pomiędzy kontynentami Ameryk. Nazwa pochodzi od Indian nazywanych Karaibami (Carib, Caraïbes), którzy niegdyś zamieszkiwali część Karaibów określaną dziś jako Małe Antyle.
  Definicja intuicyjna: W danym szeregu uporządkowanym liczba, która jest w połowie szeregu w wypadku nieparzystej liczby elementów. Dla parzystej liczby elementów – średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb.
  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².
  Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund, UNFPA) - fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzący działania związane z szeroko rozumianymi sferami praw kobiet, świadomego rodzicielstwa, poprawy warunków rodzenia oraz walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.