• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lubsza - rzeka

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Pleśno – (niem. Plesse, łuż. Plesno) wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin.
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Lubszarzeka w województwie lubuskim, prawy dopływ Nysy Łużyckiej. Najdłuższa rzeka województwa posiadająca źródło i ujście na jego obszarze.

  Długość 66,4 km, powierzchnia dorzecza – 914,1 km².

  Źródła na wysokości ok. 180 m n.p.m. na północny zachód od wsi Olbrachtów k. Żar na skraju Wzniesień Żarskich. Początkowo płynie dość wartko w kierunku północnym. Między Jasieniem a Lubskiem skręca na zachód, nie mogąc przebić się przez utwory morenowe. Od tego miejsca "rozleniwia" nurt i na Ziemi Gubińskiej ledwo toczy swe wody, choć jest wzmacniana dopływami rz. Golec i Wełnica. Nysę zasila w Gubinie na wysokości ok. 46 m n.p.m. Rzeka typowo nizinna. Płynie przez rozległe łużyckie lasy sosnowe i bagniste doliny, łącząc miasta Jasień i Lubsko (któremu daje nazwę), meandrując pomiędzy wzgórzami morenowymi, osiąga Gubin.

  Języki łużyckie – grupa obejmująca dwa blisko spokrewnione języki zachodniosłowiańskie: górnołużycki i dolnołużycki.Żary (łac. Sara, Sarove, niem. Sorau, dolnołużycki Żarow) – miasto i gmina w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, siedziba powiatu żarskiego. Położone na południowym skraju Wału Trzebnickiego.

  Po raz pierwszy wzmiankowana w 1435 jako Lobischa od łużyckiego wyrazu "luby" – miły. Później nazwa ewoluowała: Lubost, Lubist, Lubst. Do dziś w Gubinie rzekę nazywa się Lubicą. W przeszłości niepozorna Lubsza powodowała wielokrotnie groźne powodzie, m.in. w latach: 1595, 1609, 1613, 1625, 1654, 1675, 1713, 1749, 1785, 1894, 1926, 1930, a później także w latach 1948, 1957, 1971, 1974. Mechanizmem powodującym stosunkowo częste rozlewanie się wód Lubszy u jej ujścia jest próg wodny rzeki głównej - Nysy Łużyckiej. Spływ jej jest wolniejszy, co przyczynia się do spiętrzania wód w jej dopływach. Uregulowania biegu doczekała się dopiero w latach 40. XIX wieku przy okazji budowy jednej z pierwszych linii kolejowych w Niemczech łączących ówczesną stolicę PrusBerlin ze stolicą Dolnego ŚląskaWrocławiem.

  Żeleźnik (niem. Eisenberg) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Strzelin. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wrocławskiego.Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.

  Obecnie mocno zanieczyszczona; sytuacji nie poprawiło nawet wybudowanie oczyszczalni w Lubsku, jako że jedynie część ścieków miejskich do niej trafia. Pozostała część kanalizacji odprowadza je bezpośrednio do rzeki bez jakiegokolwiek oczyszczenia.

  Miejscowości położone nad Lubszą: Olbrachtów (obszar źródliskowy), Miłowice, Suchleb, Lipinki Łużyckie, Brzostowa, Lipsk Żarski, Jasień, Lubsko, Mierków, Ziębikowo, Jałowice, Starosiedle, Gębice, Stargard Gubiński, Czarnowice, Pleśno, Żenichów, Gubin. Prawobrzeżne dopływy Lubszy: Golec, Kanał Młyński (Ług), Kurka, Sienica, Uklejna, Żeleźnik.

  Jasień (niem. Gassen) – miasto w woj. lubuskim, w powiecie żarskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jasień. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  Lewobrzeżne dopływy Lubszy: Jeziorna (Pstrąg), Makówka, Rzeczyca (Tymnica), Śmiernica.

  Galeria[]

 • Lubsza.jpg
 • Lubsza 3.jpg
 • Lubsza 4.jpg
 • Tama na Lubszy.jpg
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Poligrafia Wydawnictwo - Ryszard Pantkowski Gubin-1998 ISBN 83-87891-00-2 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nizina – równinna lub prawie równinna wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m..
  Gubin (niem. Guben, dolnołuż. Gubin) – miasto i gmina w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, nad Lubszą. Gubin leży w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy z Niemcami i do 1945 roku było wschodnią częścią miasta Guben.
  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Żenichów – (niem. Schöneiche, łuż. Ženichow) wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin.
  Sosna (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru i Nikaragui, zaś w Azji do Archipelagu Malajskiego. Jedyne naturalne stanowisko na półkuli południowej znajduje się na Sumatrze (P. merkusii).
  Ziębikowo – (niem. Seebigau, łuż. Zebikow) wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lubsko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.