• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lubelskie Namiestnictwo Harcerek ZHR

  Przeczytaj także...
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Lubelska Chorągiew Harcerzy ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce i związek drużyn działające na terenie Lublina i województwa lubelskiego.

  Lubelska Chorągiew Harcerek ZHR – jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza jednostki działające na terenie województwa lubelskiego.

  Hufce i związki drużyn[]

 • Lubelski Hufiec Harcerek "Witraż"
 • Lubelski Hufiec Harcerek "Rzeka"
 • Roztoczański Związek Drużyn "Puszcza"
 • Poleski Związek Drużyn "Turmalin"
 • Zobacz też[]

 • Lubelska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Okręg Lubelski ZHR • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.