• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lubatówka - potok

  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Lubatówka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój.
  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  Lubatówka - potok w Beskidzie Niskim i na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich, lewobrzeżny dopływ Wisłoka. Długość 25,7 km, powierzchnia zlewni 89 km².

  Źródła na wysokości ok. 600 m n.p.m. na północno-wschodnich stokach Popowej Polany. Spływa generalnie w kierunku północnym. Przepływa przez Lubatową, po czym przecina pas Wzgórz Rymanowskich między Przedziwną i Winiarską Górą na wschodzie a Zygmuntówką i Płońską na zachodzie. Poniżej Lubatówki wypływa na teren Dołów Jasielsko-Sanockich. Płynie przez Rogi, wykonuje łuk ku wschodowi w rejonie Miejsca Piastowego, kolejny łuk ku zachodowi w Głowience, po czym w Krośnie, tuż poniżej Starego Miasta, na wysokości ok. 265 m n.p.m. wpada do Wisłoka.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Głowienka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe, nad rzeką Lubatówką. Graniczy od północy z Krosnem, od zachodu ze Szczepańcową, od południa z Wrocanką i od wschodu z Miejscem Piastowym.

  Koryto kręte, w środkowym biegu miejscami meandrujące. Tok, poza końcowym odcinkiem na terenie Krosna, nieuregulowany. Najważniejsze dopływy potoku to: Iwonicki Potok (Iwonka), Badoń, Rogówka, Równianka, Olszyna i Kochanówka.

  W dorzeczu Lubatówki eksploatowane są zasoby leczniczych podziemnych wód mineralnych.

  Rogi – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe. Przez wieś przepływa rzeka Lubatówka.Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Beskid Niski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. Compass, Kraków 2004, ISBN 83-89165-54-6;
 • Krukar Wojciech, Kryciński Stanisław, Luboński Paweł, Olszański Tadeusz A. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, wyd. II poprawione i aktualizowane, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002, ISBN 83-85557-98-9;
 • Krygowski Władysław: Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia), wyd. II poprawione i uzupełnione, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Lubatówka 2 w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom V (Kutowa Wola – Malczyce) z 1884 r.
 • Lubatówka pod Krosnem.
  Iwonicki Potok(popularnie: Iwonka) - potok w Beskidzie Niskim i na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich, prawobrzezny dopływ Lubatówki (w dorzeczu Wisłoka). Długość 12,2 km, powierzchnia zlewni 27,5 km².Doły Jasielsko-Sanockie (513.66, 513.68, 513.69 i 513.67) (Kotlina Jasielsko-Sanocka lub Podkarpacie, niem. Sanoker Flachland) - region geograficzny w południowo-wschodniej Polsce. Kotlina o równoleżnikowym przebiegu u podnóża Beskidu Niskiego, o powierzchni około 1200 km².  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Popowa Polana (638 m n.p.m.) - szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego. Dobry punkt widokowy, przy dobrej pogodzie widać Tatry. Zachodnie zbocza schodzą do Zawadki Rymanowskiej, południowe do przysiółka Abramów i miejsca po nieistniejącej wsi Kamionka. Znajdują się tam resztki cmentarza i cerkwisko. Czasem szczyt nazywany jest Kamionka. Na wschodzie graniczy z Osiecznikiem (633 m n.p.m.). Na północnych stokach, które opadają do Lubatowej, ma źródła potok Lubatówka. Przez szczyt nie prowadzą szlaki turystyczne.
  Miejsce Piastowe – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe.
  Lubatowa – wieś w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój, położona w Beskidzie Niskim w dolinie rzeki Lubatówki. Otoczona wzgórzami, m.in.: Kamionką (637 m n.p.m.), Osiecznikiem (633 m n.p.m.), Żabią (550 m n.p.m.) i Zygmuntową Górą (508 m n.p.m.).
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Woda mineralna – naturalna woda lecznicza zawierająca co najmniej 1000 mg/dm³ rozpuszczonych składników stałych w postaci jonów. Oprócz tego może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego (dwutlenek węgla, siarkowodór). Najczęściej (w handlu detalicznym w Polsce wyłącznie) jest to woda wgłębna, która sole mineralne pozyskała z rozpuszczania minerałów lub skał, przez które przepływała. Po raz pierwszy definicję wody mineralnej określono na Międzynarodowym Kongresie Balneologicznym w Bad Nauheim w roku 1911.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Badoń – mała rzeka, (potok) w powiecie krośnieńskim. Badoń - jest lokalną nazwą części potoku Olszyny. Przepływa przez Targowiska, Łężany i dzielnicę Krosna Suchodół, gdzie wpada do Lubatówki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.