• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Loves Park - Illinois

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Loves Park - miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago. W poprzednich latach miasto rozprzestrzeniło się na wschód przekraczając granice Boone Według spisu z 2000 roku miasto zamieszkuje 20 044 osób. Specjalny spis w 2005 roku wykazał, że populacja miasta wzrosła do 22 476 osób.

  Hrabstwo Winnebago - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 278 418. Siedzibą hrabstwa jest Rockford.Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Miasto zajmuje powierzchnię 38,4 km, z czego 1 km (2,5%) stanowi woda.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku miasto zamieszkuje 20 044 osób skupionych w 8 144 gospodarstwach domowych, tworzących 5 399 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 535,6 osoby/km. W mieście znajdują się 8 452 budynki mieszkalne, a ich gęstość występowania wynosi 225,8 mieszkania/km. Miasto zamieszkuje 92,89% ludności białej, 2,33% stanowią Afroamerykanie, 0,21% to rdzenni Amerykanie, 1,81% Azjaci, 0,02% mieszkańcy Pacyfiku, 1,13% ludność innej rasy i 1,6% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras. Hiszpanie lub Latynosi stanowią 3,27% populacji.

  Hrabstwo Boone - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 41 786. Siedzibą hrabstwa jest Belvidere.Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  W mieście są 8 144 gospodarstwa domowe, w których 33,5% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia żyjących z rodzicami, 51,6% stanowią małżeństwa, 10,2% stanowią kobiety nie posiadające męża oraz 33,7% stanowią osoby samotne. 27,3% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 9,6% żyjących samotnie ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,44 osoby, natomiast rodziny 2,99 osoby.

  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych (w szczególności akcentuje się tu dziedzictwo iberyjskie). Czasami nazwa ta może się odwoływać do pochodzenia społecznego czy przynależności rasowej (w tym znaczeniu jest używana w krajach Ameryki Centralnej). W USA termin Latino jest synonimem nazwy Hispanic i oznacza wszystkie osoby pochodzące z rejonu Ameryki Łacińskiej. Językiem ojczystym Latynosów jest hiszpański lub portugalski. W większości są wiernymi Kościoła katolickiego. Kultura latynoska cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Jako jej przykładowe elementy można wymienić m.in. popularne tańce: tango, samba czy rumba. Charakterystyczna jest też latynoska muzyka.

  Przedział wiekowy kształtuje się następująco: 26,2% stanowią osoby poniżej 18 roku życia, 8% stanowią osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 33,7% stanowią osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 20,8% stanowią osoby pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 11,3% stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Średni wiek wynosi 35 lat. Na każde 100 kobiet przypada 95,9 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 92,7 mężczyzn.

  Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 45 238 dolarów, a dla rodziny wynosi 52 061 dolarów. Dochody mężczyzn wynoszą średnio 38 167 dolarów, a kobiet 25 771 dolarów. Średni dochód na osobę w mieście wynosi 20 781 dolarów. Około 3,7% rodzin i 5% populacji miasta żyje poniżej minimum socjalnego, z czego 5% jest poniżej 18 roku życia i 3,5% powyżej 65 roku życia.

  Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.743 sek.