• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Louis Bertrand Castel

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.The Royal Society, Towarzystwo Królewskie w Londynie, dokładniej The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge – angielskie towarzystwo naukowe o ograniczonej liczbie członków (ok. 500 członków krajowych i ok. 50 członków zagranicznych) pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk. Skupia przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych.
  Francuzi – naród romański zamieszkujący głównie Francję (ok. 64 mln), Wielką Brytanię (ok. 100 tys.), Katalonię (ok. 4 tys.) oraz nieliczni w Belgii, Andorze, Luksemburgu, Monako i Szwajcarii. Poza tym Francuzi żyją głównie w swoich byłych koloniach w Afryce oraz w własnych terytoriach zamorskich w Oceanii i na innych kontynentach. Około 10 milionów osób francuskiego pochodzenia mieszka w Stanach Zjednoczonych, a 5 milionów w Kanadzie. Ich ojczystym językiem jest francuski. Większość Francuzów to katolicy (chrystianizacja w II – IV wieku). Dzisiaj wielu potomków byłych imigrantów uważa się za część narodu francuskiego, są to przeważnie osoby pochodzenia afrykańskiego i arabskiego. Pozostają oni obywatelami państwa francuskiego.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Louis Bertrand Castel (ur. 15 listopada 1688 w Montpellier, zm. 11 stycznia 1757 w Paryżu) – francuski uczony i jezuita. Interesował i zajmował się matematyką i innymi naukami ścisłymi. Był jednym z największych przeciwników Newtona i jego podejścia do nauki, popierał kartezjański racjonalizm i próbował go promować.

  Racjonalizm genetyczny, natywizm - pogląd dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), przeciwstawiający się empiryzmowi genetycznemu. Według racjonalistów genetycznych umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada wiedzę lub uposażenie mentalne, która jest wcześniejsza od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego). Wiedza ta ma charakter pewny i poprzedza wszelkie poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako "wiedza wrodzona"), ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania.15 listopada jest 319. (w latach przestępnych 320.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni.

  Jego rodzina pochodziła z Béarn, górzystego regionu południowo- zachodniej Francji. Był drugim synem Guillaume Castela, który pracował jako chirurg w Montpellier. Castel rozpoczął edukację od jezuickiego kolegium w Tuluzie a w 1703 roku sam dołączył do zakonu. Studiował matematykę i filozofię, interesował się również działalnością misyjną, sam chciał wziąć udział w misji do Chin. Nie otrzymał jednak zgody przełożonych którzy stwierdzili iż jego problemy ze zdrowiem mogą sprawić że nie wytrzyma trudów podróży. Pozostał więc w Tuluzie, ale nie na długo. Twórczość Castela, który publikował artykuły dotyczące matematyki i fizyki, wywarły pozytywne wrażenie na Bernardzie Fontenelle i na René-Josephie Tournemine. Fontenelle i Tournemine zwrócili się z prośbą do generała zakonu jezuitów o przeniesienie Castela do Paryża, gdzie miałby większe możliwości rozwoju i prowadzenia badań.

  Wibracje (łac. vibratio "drganie") - wstrząsy danego ciała o niskiej amplitudzie i częstotliwości kilkunastu-kilkudziesięciu Hz.Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.

  W 1720 roku Castel przeniósł się do stolicy gdzie został jednym z redaktorów pisma naukowego Journal de Trévoux. Zajmował się tam głównie sprawdzaniem artykułów dotyczących matematyki i fizyki pod kątem ich poprawności. Pracowała tam aż do swojej rezygnacji w 1746 roku. Jakiś czas po przybyciu do Paryża rozpoczął również pracę w prestiżowym kolegium Louis-le-Grand, gdzie nauczał kilku przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka, matematyka i mechanika. Fontanelle zapoznał Castela z elitą intelektualną i finansową stolicy. Wprowadził go na przykład do towarzystwa spotykającego się w salonie Madame de Tencin. Kontakt między Fontanellem a Castelem ulegał z biegiem czasu osłabieniu ale Louis był chyba bardzo zżyty z salonami paryskimi, gdyż w 1742 roku wprowadzał do nich Rousseau, który właśnie wtedy przybył do stolicy. Od mniej więcej 1730 roku z Fontanellem urwał się całkowicie a Castel zawarł wówczas bardzo bliską znajomość z Monteskiuszem, będącą efektem tego że nauczał jego syna. Louis wywarł duży wpływ na duchowość i poglądy religijne Monteskiusza.

  Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

  W 1724 roku Castel opublikował Traité de physique sur la pesanteur universelle des corps, który wzbudził duże zainteresowanie i kontrowersje. Praca ta dotyczyła bowiem tematu grawitacji, który był wówczas szeroko dyskutowany wśród fizyków. Castel przedstawił tam również swoją wizję wszechświata jako sprawnie działającego mechanizmu, w którym wszystkie procesy zachodzą we właściwym porządku, niezależnie od człowieka. Jedyną rzeczą niezależną od tego mechanizmu miała być ludzka wolna wola. W pracy tej krytykował poglądy Newtona, który starał się bezpośrednio przenosić sposoby stosowane w matematyce na pole fizyki. Zarówno ta jak i następne jego prace, odrzucające niektóre pomysły i metody Newtona, wpisywały się w nurt który był wówczas bardzo popularny wśród francuskich uczonych. Castel forsował założenia programowe kartezjańskiego racjonalizmu. Twierdził że żadna nauka nie może opierać się przede wszystkim na eksperymentach i ich wynikach. Dociekania naukowe powinny być podparte racjonalnym rozumowaniem i logicznym systemem. Newtonowskie podejście, zdaniem Castela, redukowało człowieka do roli obserwatora i uniemożliwiało dokładne opisanie danego procesu czy zjawiska, nie pozwalało również na znalezienie ich głębszych przyczyn i skutków. Większość francuskich uczonych podzielała wówczas te poglądy. Prawie wszyscy członkowie Akademii Nauk byli zwolennikami Kartezjusza, poza Maupertuisem i Clairautem.

  Rouen – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Seine-Maritime. Położona jest nad Sekwaną.Nauka ścisła - nauka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze.
  Mathématique universelle abregée à l'usage et à la portée de tout le monde, 1728

  Castel jest najbardziej znany dzięki idei "klawesynu optycznego". Jego pierwszy artykuł na ten temat pojawił się w Mercure de France, jednym z najbardziej poczytnych pism dotyczących kultury, które publikowało również teksty naukowe. Redakcja pisma zawsze wyrażała się o Castelu z dużym uznaniem, co najprawdopodobniej było efektem zapatrywań ich wydawcy. Artykuł Clavecin pour les yeux, avec l’art de peindre les sons, et toutes sortes de pièces de musique napisany przez Castela w 1725 roku, był odpowiedzią na wcześniejszy tekst niejakiego Decourta z Amiens. Castel starał się w nim udowodnić że istnieją związki między zjawiskami światła i dźwięku oraz między tonami a kolorami. Uważał że skoro w efekcie rozmieszczenie różnych dźwięków w pewnych kombinacjach powstaje sztuka to można w ten sam sposób postąpić z kolorami, dzięki czemu powstanie nowa forma sztuki – muzyka kolorów. W tym celu Castel rozpoczął wnikliwe badania natury światła i bardzo mocno zainteresował się optyką. Skutkiem ubocznym jego pomysłu stworzenia nowego rodzaju sztuki był więc rozwój wiedzy na temat optyki we Francji. Dostrzeganie analogii między światłem a dźwiękiem było efektem przyjętego przez Castela przypuszczenia że w przypadku obydwu zjawisk można mówić o wibracjach. Odwoływał się tutaj do prac Athanasiusa Kirchera i Newtona.

  Jean-Jacques Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 1778 w Ermenonville) – genewski pisarz tworzący w języku francuskim, filozof i pedagog, autor koncepcji swobodnego wychowania.Montpellier (oksyt. Montpelhièr) - miasto i gmina na południu Francji w odległości 10 km od wybrzeża Morza Śródziemnego, nad rzeką Lez, w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Hérault.

  W 1735 roku opublikował dwa kolejne artykuły dotyczące klawesynu optycznego w których starał się udowodnić słuszność swoich twierdzeń i szukał argumentów potwierdzających istnienie analogii między światłem i dźwiękiem. Opierając się na Kircherze, zauważył że zarówno dźwięk jak i światło odbijają się od płaskich powierzchni, ulegają refrakcji, mogą przenikać przez niektóre materiały i można je skupić przy użyciu specjalnego sprzętu. Kircher skonstruował w tym celu megafon, który dla Castela był odpowiednikiem teleskopu dla dźwięku. Na potrzeby swoich badań specjalnie przetłumaczył pracę Newtona poświęconą zagadnieniom optyki. Została ona wydana w 1740 roku, wraz z komentarzami i porównaniami. Castel był zdania iż rozszczepienie światła białego na siedem składowych: czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, fioletową i indygo. W opinii Castela każda z wiązek powstałych w wyniku rozszczepienia odpowiadała jakiemuś dźwiękowi, gdyż różniły się one między sobą szerokością i długością. Dziś wiadomo już że światło nie jest tym samym co dźwięk, zresztą Castel był już krytykowany za swoje poglądy w czasach gdy działał.

  Indygo – barwa o odcieniu pomiędzy niebieskim i fioletowym. Zakres światła indygo ma długość fali od ok. 420 do ok. 450 nm.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Mimo nieprawdziwości założenia o identyczności światła i dźwięku, badania nad poświęconymi optyce dziełami sprawiły że Castel znalazł w nich kilka błędów. Zaowocowało to później wydaniem prac w których zwracał na nie uwagę i proponował własne rozwiązania. W wielu przypadkach miał rację. Jego poglądy wywarły później duży wpływ na Goethego, który skorzystał z niektórych pomysłów Castela aby stworzyć własną teorię kolorów. Castel był pionierem w dziedzinie muzyki wizualnej. Istnieją nawet świadectwa iż udało mu się skonstruować postulowany instrument, pisał o tym na przykład Tellemann. W 1754 roku Castel miał udzielić prywatnego pokazu pięćdziesięciu osobom, o czym z entuzjazmem donosił Mercure de France.

  Athanasius Kircher (ur. 2 maja 1602 w Geisa, zm. 27 listopada 1680 w Rzymie) – niemiecki teolog i jezuita, wynalazca i konstruktor, znawca języków orientalnych, badacz hieroglifów egipskich, medyk i teoretyk muzyki. Autor ponad 40 książek i 2000 listów.Ton lub ton prosty – dźwięk prosty, mający sinusoidalny przebieg o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie. Dźwięk taki można wytworzyć przy pomocy kamertonu lub generatora elektroakustycznego.

  Za swoją pracę naukową Castel został uhonorowany kilkoma nagrodami i był wybierany na członka kilku towarzystw naukowych. W 1730 został zagranicznym członkiem Royal Society, w 1746 roku został członkiem Akademii w Bordeaux a w 1748 roku w Rouen i Lyonie.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • The Dream of Color Music, And Machines That Made it Possible
 • "Castel, Louis-Bertrand." Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008
 • Mactutor The MacTutor History of Mathematics
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Pierre Louis Moreau de Maupertuis (ur. 28 września 1698, zm. 27 lipca 1759) – matematyk, fizyk, filozof, geodeta i astronom francuski.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Sir Isaac Newton (ur. 25 grudnia 1642/4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth, zm. 20 marca 1726/31 marca 1727 w Kensington) – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu (Karol Ludwik Monteskiusz; ur. 18 stycznia 1689 w La Brède, zm. 10 lutego 1755 w Paryżu) – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia.
  Tuluza (fr. Toulouse, oks. Tolosa) – miejscowość i gmina we Francji, stolica regionu Midi-Pyrénées, w departamencie Górna Garonna, nad rzeką Garonną.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.035 sek.