• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lotnisko Szprotawa-Wiechlice  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Makiety – modele przedstawiające wiernie lub w przybliżeniu obiekty (fabryki, mosty, lotniska, itp.), sprzęt bojowy (czołgi, samoloty, itp.) oraz ludzi, stosowane w wojsku do pozorowania działań, odwrócenia uwagi od rzeczywistych obiektów, ściągnięcia ognia przeciwnika, wprowadzenia w błąd co do wielkości sił, ilości i jakości uzbrojenia lub szkolenia własnych oddziałów.Towarzystwo Bory Dolnośląskie im. Klausa Haenscha – stowarzyszenie non-profit z osobowością prawną o charakterze regionalnym zał. w 2001, początkowo jako stowarzyszenie zwykłe. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szprotawa w Powiecie żagańskim. W ujęciu zbiorczym cele statutowe stowarzyszenia można ująć jako ochrona przyrody i zabytków oraz promocja turystyczna. Ponadto realizuje ono programy badawcze, jak np. Wały Śląskie, Wydmy i wody okresowe Borów Dolnośląskich.
  Wiechlice, Pomnik Lokalnych Tradycji Lotniczych, ufundowany w 2013 przez Towarzystwo Bory Dolnośląskie.
  Historyczna mapa Lotniska Szprotawa, przechowywana w Muzeum Ziemi Szprotawskiej.

  Lotnisko Szprotawa-Wiechlice – powojskowe lotnisko w Wiechlicach, położone 4 km na południowy wschód od centrum Szprotawy, na południu województwa lubuskiego, na skraju Borów Dolnośląskich. Posiada betonową drogę startową na kierunku 08/26 o rozmiarach 2500 m x 60 m.

  Silnik rakietowy – rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia. Substancją roboczą mogą być produkty spalania (gazy spalinowe) powstałe przy utlenianiu paliwa (chemiczny silnik rakietowy), przy czym zarówno paliwo rakietowe jak i utleniacz znajdują się w zbiornikach napędzanego urządzenia (tlen nie jest pobierany z atmosfery), dzięki czemu silnik może pracować w dowolnych warunkach, np. w przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Mogą nią być też jony rozpędzane elektromagnetycznie (silnik jonowy), plazma, także rozpędzana elektromagnetycznie (silnik plazmowy) lub strumień fotonów gamma (silnik fotonowy). Stosowany najczęściej w rakietach i promach kosmicznych oraz pociskach rakietowych.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Historia[ | edytuj kod]

  Lotnisko powstało na początku lat 30. XX wieku (jako Fliegerhorst Sprottau) na wschodniej rubieży miasta, na miejscu dawnego poligonu artyleryjskiego i obozu jenieckiego. Pierwotnie szybowcowe, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zostało przekształcone w wojskową bazę lotniczą. Lotnisko uruchomiono w 1933, a od 1936 zaczęto szkolić na nim pilotów.

  Baza lotnicza – specjalnie przygotowany i wyposażony rejon przeznaczony do wszechstronnego zabezpieczenia procesu szkolenia i działalności bojowej związku lotniczego lub oddziału lotniczego. Baza lotnicza wyposażona jest w pasy startowe, hangary, warsztaty, magazyny, środki dowodzenia, transport, pomieszczenia dla personelu (min. domek pilota, wieżę kontroli lotów) oraz środki ochrony i obrony.Silnik turboodrzutowy - rodzaj silnika, który napędza pojazd poprzez wykorzystanie zjawiska odrzutu gazów (silnika odrzutowego). W przeciwieństwie do silnika rakietowego wykorzystuje otaczające powietrze jako masę wyrzutową, a tlen zawarty w tym powietrzu jako utleniacz znajdującego się w zbiornikach pojazdu paliwa. Silnik ten montowany jest zazwyczaj w samolotach. Popularnie nazywany jest po prostu silnikiem odrzutowym.

  W ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 ze Szprotawy wystartowało 37 myśliwców Messerschmitt Bf 109E. Potem służyło Luftwaffe w napaści na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na wschód od lotniska (w kierunku Szprotawki utworzone było tzw. lotnisko-widmo z tekturowymi makietami samolotów jako kamuflaż w razie nieprzyjacielskich bombardowań. Tymczasem prawdziwe lotnisko i samoloty były starannie zamaskowane poprzez zwijaną siatkę ze sztuczną trawę i sadzonkami drzew oraz zwykłe siatki maskujące.

  Messerschmitt Me 163 Komet – rakietoplan, samolot myśliwski – przechwytujący konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej.Bory Dolnośląskie dawniej Puszcza Dolna (niem. Niederschlesische Heide) – mezoregion fizycznogeograficzny (317.74) utworzony przez największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km².

  Pod koniec wojny przez szprotawski pas startowy przewinęły się nowoczesne jednostki latające: turboodrzutowe Me 262 Schwalbe, rakietowe Me 163 Komet i Me 163B.

  Po II wojnie światowej lotnisko przejęły jednostki Armii Czerwonej. Teren bazy został znacznie powiększony, zbudowano bloki mieszkalne dla rodzin żołnierskich, obiekty użyteczności publicznej, garaże lotnicze, nowe magazyny balistyczne i obiekt specjalny z bunkrem atomowym potencjalnie przystosowanym do składowania i użytkowania lotniczej broni atomowej, choć nigdy do tego celu niewykorzystanym.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Messerschmitt Me 262 Schwalbe – (niem. jaskółka), pierwszy użyty bojowo samolot myśliwski o napędzie odrzutowym. Produkowany masowo podczas II wojny światowej przez Niemcy. Wszedł do służby w 1944 roku jako samolot bombowy (A-2a) i rozpoznawczy (A-1a/U3 oraz A-4a), a także jako myśliwiec przechwytujący (A-1a) i nocny (B-1a/U1). Przez pilotów niemieckich został nazwany Sturmvogel (niem. burzyk), a wśród aliantów zachodnich znany jako Turbo. Ze względu na późne wprowadzenie tego samolotu do uzbrojenia, jego wpływ na działania wojenne był nieznaczny. Messerschmitty Me 262 uzyskały aż 900 zestrzeleń przy stratach własnych zaledwie 100 maszyn.

  Wraz z wycofaniem się wojsk radzieckich z Polski w 1992, lotnisko zostało przekształcone w obiekt cywilny, tj. osiedle mieszkaniowe i strefę przemysłową. Od tego czasu lotnisko było nieczynne. Teren lotniska jest częściowo zagospodarowany przez gminę Szprotawa, m.in. istnieje tu osiedle mieszkaniowe, hotel „Chrobry” i gminna szkoła podstawowa dla dzieci dowożonych z całej gminy.

  Gmina Szprotawa – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  W 2008 roku zostało założone Szprotawskie Stowarzyszenie Lotnicze. Na jego czele stanął przedsiębiorca Zbigniew Czmuda. Stowarzyszenie wydzierżawiło od gminy wschodni fragment pasa startowego. Lotnisko zostało formalnie zarejestrowanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako miejsce przystosowane do startów i lądowań lekkich samolotów sportowych. 

  Szybowiec – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), o stałych powierzchniach nośnych, zdolny do długotrwałego lotu ślizgowego bez użycia własnego napędu. Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.

  W 2013 na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach odsłonięto pomnik Tradycji Lotniczych.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiechlice (niem. Wichelsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Szprotawa.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza (OSP WL Żagań) – poligon Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.
  Luftwaffe (pol. broń powietrzna) – Siły Powietrzne III Rzeszy (1933-1945), powołane 26 lutego 1935 roku rozkazem Hitlera, również oficjalna nazwa powojennych sił powietrznych Republiki Federalnej Niemiec aż do dzisiaj.
  Kamuflaż – czynność wykonywana przez zwierzęta w celu ukrycia się przed drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami.
  Obóz jeniecki, Szprotawa właśc. Kriegsgefangenenlager Sprottau, niemieckie miejsce internowania jeńców wojennych funkcjonujące podczas I wojny światowej (1914-18), usytuowane na wschodniej rubieży miasta na terenie poligonu artyleryjskiego.
  Rakietowy pocisk balistyczny – pocisk rakietowy, którego najistotniejszymi cechami są lot po parabolicznej krzywej balistycznej z napędem silnikowym jedynie w części trasy oraz wyposażenie w układ naprowadzania. Na etapie wznoszenia, lot odbywa się dzięki napędowi za pomocą jednego bądź więcej silników rakietowych, dalsze zaś etapy lotu odbywają się dzięki wykorzystaniu energii nadanej pociskowi w fazie silnikowej oraz sile grawitacji ziemskiej. Zastosowanie pocisków balistycznych opiera się na przenoszeniu do celu głowicy bojowej o charakterze konwencjonalnym bądź masowego rażenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.