• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lotnisko Bednary  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Pobiedziska (niem. Pudewitz) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pobiedziska. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.
  Lotnisko Bednary sfotografowane przez amerykańskiego satelitę wywiadowczego Corona 98 (KH-4A 1023) (23 sierpnia 1965)

  Lądowisko Poznań-Bednary (kod ICAO: EPPB) – powojskowe lądowisko samolotowe w Bednarach, położone w gminie Pobiedziska w województwie wielkopolskim, ok. 28 km na północny wschód od Poznania. Obecnie szkoła jazdy i miejsce Agroshow, odbywającego się w okolicach końca września.

  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Wypadek lotniczy – zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny, i podczas którego:

  Lądowisko należy do Test & Training Safety Centre oraz Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. Sp. k Bednary 17, 62-010 Pobiedziska.

  Dane lądowiska[ | edytuj kod]

  Lądowisko od 2008 roku figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 34 (nr ewidencyjny 48).

  Przystosowane do startów i lądowań statków powietrznych o dopuszczalnej masie startowej (MTOW) do 5700 kg, przeznaczone do wykonywania lotów śmigłowcowych i samolotowych o maksymalnej masie startowej (MTOW) 5700 kg oraz do lotów szybowcowych, motoszybowcowych, balonowych, mikrolotowych, paralotniowych, skoków spadochronowych.

  Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Podstawowym aktem normującym jej status jest ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Aeroklub Poznański – organizacja sportu lotniczego działająca w Poznaniu, której rodowód i tradycje wywodzą się z działających w Poznaniu w latach 1919-1931 organizacji lotniczych: Aeroklubu Polskiego w Poznaniu (1919-1923), Związku Lotników Polskich ZLP (1922-1929), Wielkopolskiego Klubu Lotników WKL (1929-1931) i Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego PAA (1928-1931).

  Zarządzający lotniskiem jest Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej Lotnisko Kobylnica 62-006 Kobylnica

 • Lądowisko: Lądowisko Poznań-Bednary – EPPB
 • Lokalizacja (WGS–84):
 • 52° 32' 05" N
 • 17° 12' 57" E
 • Częstotliwość lotniska: 122.900 MHz – Bednary Radio
 • Pasy startowe:
 • (DS 1) 1900 × 30 m (105°R/285°L), beton, noc 900 × 135 m
 • (DS 2) 1900 × 135 m (105°L/285°R), trawa, noc 900 × 50 m
 • Elewacja pasa startowego: 113 m / 370 ft (n.p.m.)
 • Dozwolony ruch lotniczy: VFR w dzień i w nocy
 • Lądowisko jest czynne wyłącznie w czasie wyłożenia znaków startowych dziennych lub nocnych. Przyloty należy uzgadniać z Zarządzającym z wyprzedzeniem minimum 24 HR.
 • Źródło

  Kantyna (wł. cantina znaczy piwnica) – niewielki sklep wojskowy, sprzedający podstawowe produkty (dla wojska lub pracowników cywilnych danej instytucji): papierosy, prasę, środki czystości, bieliznę, herbatę itp. Bywa łączony z barem lub kawiarnią.Mirosławiec (dawniej Frydląd Marchijski, niem. Märkisch Friedland) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec. Położone na Pojezierzu Południowopomorskim, na północ od Jeziora Korytnickiego i na wschód od rzeki Korytnicy.

  Historia[ | edytuj kod]

  W 1940 roku Niemcy przystąpili do budowy lotniska „Tonndorf”. Lotnisko otrzymało trawiastą drogę startową. Wybudowano kilka drewnianych budynków: domek pilota, warsztaty, magazyn, kantynę. Samoloty były rozśrodkowywane w lesie. Od sierpnia 1941 roku do stycznia 1942 roku na Lotnisku Bednary stacjonowała niemiecka eskadra szkoleniowa Jagdgeschwader 51 MOLDERS eksploatująca samoloty Messerschmitt Bf 109E. Następnie od początku 1944 roku do września 1944 roku stacjonowała eskadra bombowo-rozpoznawcza Fliegerschule Erganzgruppe (S)2 z Poznania, po czym przeniesiono ją do Würzburga.

  Kod lotniska ICAO – powszechnie używana nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji (ang. Location Indicator), stanowiącego element dużego systemu adresowego używanego przez służby ruchu lotniczego, linie lotnicze itp. w tak zwanej stałej sieci łączności lotniczej (AFTN). Zostały one wprowadzone przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO).Masa samolotu (masa statku powietrznego) – jedna z istotnych informacji charakteryzujących statek powietrzny. Rozróżnia się:

  Po zakończeniu II wojny światowej lotnisko zostało przejęte przez Wojsko Polskie.

  Z powodu wojny w Korei powstał nowy plan rozbudowy lotnictwa. W okresie od 1 maja do 1 grudnia 1952 roku na lotnisku w Bednarach, na bazie eskadry z 6 plsz, sformowano 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego (53 PLSz) uzbrojony w samoloty Ił-10b, podległy był 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. Pułk następnie został przeniesiony do Mirosławca, na nowo zmodernizowane lotnisko. 53 PLSz był jedynym pułkiem stacjonującym w Bednarach. Wszystkie kolejno przylatujące na krótki czas pułki traktowały to lotnisko jako zapasowe.

  Kobylnica – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz.Su-17 (oraz jego wersje eksportowe Su-20 i Su-22), oznaczenie NATO Fitter – jednomiejscowy samolot myśliwsko-bombowy, średniopłat o zmiennej geometrii skrzydeł – kąt skosu regulowany skokowo w zakresie od +28° do +68°, konstrukcja metalowa półskorupowa, podwozie chowane w locie z kółkiem przednim, kabina hermetyzowana z fotelem katapultowym. Zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Pawła Suchoja, produkowany w ZSRR. Wszedł do służby w 1970 roku. Używany także przez Polskę, kraje Bliskiego Wschodu oraz Libię, Wietnam, Peru i Angolę.

  Na przełomie lat 50./60. XX wieku lotnisko otrzymało nową betonową drogę startową, zdolną do przyjmowania samolotów odrzutowych. Jej wymiary to 1500 m x 30 m. Wybudowano betonowe drogi kołowania i stoiska dla samolotów w układzie rozśrodkowania. Lotnisko Bednary jako zapasowe było wykorzystywane przez różne Pułki. Jednym z nich w latach 60. XX wieku był 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.

  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  8 sierpnia 1968 roku w Bednarach doszło do katastrofy samolotu Lim-6 bis. Samolot rozbił się podczas startu parą z nawierzchni trawiastej. Zginął jeden z dowódców klucza 6 plmsz.

  Z początkiem lat 70. XX wieku nastąpiła kolejna rozbudowa infrastruktury lotniska. Droga startowa została wydłużona z 1500 m do 2300 m poprzez dodanie z jednej i z drugiej strony odcinka po około 400 m. Szerokość nie uległa zmianie, 30 m. Zbudowano dwie nowe PPS, zachodnią i wschodnią. Obie o wymiarach 200 m x 60 m. Rozśrodkowane stanowiska postoju samolotów (10 sztuk) otrzymały wały ziemne z trzech stron o wysokości około 4 m. Skład paliwa miał zbiorniki o łącznej pojemności około 500 .

  Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.Spółka komandytowa (od wł. accomanditaria) – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

  Lotnisko Bednary od lat 60. do 90. XX wieku stało się lotniskiem zapasowym dla Pułku z Powidza. Od 1974 roku systematycznie lądowały tu samoloty Su-20.

  22 maja 1978 roku w okolicach Bednar w miejscowości Pawłowo Kolonia, podczas nocnego lotu na rozpoznacie w NZWA rozbił się uderzając w ziemię Su-20 nr 74313, numer boczny 6263, w której zginął por. Antoni Dziadowiec.

  Od 1984 roku z lotniska Bednary zaczęły operować samoloty Su-22.

  Samolot odrzutowy, odrzutowiec – samolot, którego napęd stanowi jeden lub więcej silników odrzutowych lub silnik rakietowy. Ściślej rzecz biorąc silniki są najczęściej turboodrzutowymi albo turbowentylatorowymi. Samoloty te rozwijają znaczne prędkości, często poddźwiękowe, a nawet naddźwiękowe.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  W latach 90. XX wieku wojsko przekazało obiekt Agencji Mienia Wojskowego (AMW), która sprzedała go podmiotom prywatnym, a nowym zarządcą lotniska został Aeroklub Poznański. Lotnisko służy również jako Leśna Baza Lotnicza Lasów Państwowych.

  W 2004 roku Aeroklub Poznański pobudował na lotnisku pierwszy hangar przeznaczony dla szybowców. 11 lipca 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie hangaru połączone z Mszą Świętą i poświęceniem nowego obiektu. Celebransem był ksiądz Tomasz Sielicki.

  Źródło

  Akrobacja zespołowa RW-4 to sportowa konkurencja spadochronowa polegająca na zespołowym wykonywaniu skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu i wykonania w trakcie swobodnego spadania jak największej liczby kolejnych figur akrobatycznych.Północ (symbol N, ang. north; polski skrót płn.) – jedna z czterech stron świata, odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi.

  W 2008 roku na terenie byłego lotniska wojskowego zostało utworzone lądowisko.

  Na lądowisku w Bednarach od 2011 roku do 2013 roku, w okresie od wiosny do jesieni działała strefa spadochronowa Szkoły Spadochronowej „Sky Camp”. Gdzie była możliwość wykonywania skoków tandemowych oraz uczestniczyć w szkoleniach spadochronowych w pełnym zakresie – od skoczka spadochronowego (PJ) do instruktora spadochronowego z uprawnieniami tandemowymi i AFF.

  Wojna koreańska (kor. 한국전쟁) – wojna tocząca się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) wspierającymi wojska Republiki Korei (południowokoreańskie).Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Sekunda geograficzna – jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi (tylko szerokość geograficzna), lub południkiem zerowym a południkiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi (tylko długość geograficzna).
  Gmina Pobiedziska (do 1954 miasto Pobiedziska + gmina Polskawieś) - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Lotniska w Polsce – spis wszystkich lotnisk, lądowisk i drogowych odcinków lotniskowych w Polsce, zarówno o nawierzchni utwardzonej jak i nie.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Szybowiec – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), o stałych powierzchniach nośnych, zdolny do długotrwałego lotu ślizgowego bez użycia własnego napędu.
  M (minuskuła: m) – trzynasta litera alfabetu łacińskiego i siedemnasta alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku spółgłoskę wargową nosową, np. [m].
  Hangar (z fr.) – pomieszczenie, często duży budynek (hala), służące do zabezpieczania przed działaniem czynników atmosferycznych samolotów, szybowców, balonów, łodzi, itp. Często przystosowany do bieżących przeglądów i napraw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.