• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Lokomotywa spalinowa

  Przeczytaj także...
  Newag 311D (oznaczenie PKP ST40) – ciężka towarowa lokomotywa spalinowa produkowana w zakładach Newag w Nowym Sączu. Spalinowóz jest współczesną modernizacją lokomotyw serii ST44H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo produkujące pojazdy szynowe założone w 1920 w Poznaniu. W 1997 spółka przyjęła obecną nazwę i weszła w skład grupy H. Cegielski – Poznań, a od 2010 jej wyłącznym akcjonariuszem i właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.
  Pesa Gama – rodzina lokomotyw spalinowych i elektrycznych budowanych od 2012 przez zakłady Pesa Bydgoszcz. Zbudowano jeden egzemplarz – jako pierwsza powstała wersja elektryczna uniwersalna wyposażona w dodatkowy silnik spalinowy.
  Spalinowóz SM42-916 z Fabloku
  Spalinowóz SU46-033 produkcji HCP
  Spalinowóz SM04-002 z Zastalu
  Spalinowóz typu 311D będący modernizacją lokomotywy typu M62
  Spalinowóz z rodziny Pesa Gama

  Lokomotywa spalinowa (również spalinowóz) – lokomotywa napędzana silnikiem spalinowym, zazwyczaj czterosuwowym (czasem dwusuwowym np. ST44) silnikiem Diesla.

  SU42 – normalnotorowa lokomotywa spalinowa produkcji polskiej produkowana przez Zakłady Fablok w Chrzanowie w latach 1975–1977 jako modyfikacja lokomotywy serii SM42, jak również zmodernizowana przez ZNTK Nowy Sącz w latach 1999–2000 jako modyfikacja lokomotywy serii SP42.Przekładnia hydrostatyczna - przekładnia składająca się z jednej lub więcej par pomp wyporowych i silników hydrostatycznych. Najczęściej są to pompy i silniki wielotłoczkowe (lecz może być też zastosowana pompa/silnik łopatkowa/łopatkowy mimośrodowa/mimośrodowy lub najmniej znana/znany pompa/silnik zębata/zębaty z regulowaną w sposób bezstopniowy objętością roboczą komory/komór), o zmiennych parametrach (wydajności jednostkowej w przypadku pomp, chłonności jednostkowej w przypadku silników). Jeżeli choć jedna z maszyn ma zmienną wydajność, lub chłonność, to mamy do czynienia z przekładnią o zmiennym przełożeniu, w przeciwnym wypadku jest to przekładnia o stałym przełożeniu.

  Ponieważ charakterystyka silnika spalinowego uniemożliwia jego bezpośrednie zastosowanie do napędu lokomotywy, stosuje się przekładnię:

 • mechaniczną
 • hydrauliczną
 • hydrostatyczną (rzadko, w lokomotywach małych mocy i prędkości)
 • hydrokinetyczną
 • elektryczną (tzw. lokomotywa spalinowo-elektryczna)
 • Najbardziej rozpowszechnione są lokomotywy o przekładni elektrycznej – silnik spalinowy napędza prądnicę, a osie napędowe są obracane za pomocą silników elektrycznych. Prędkość jazdy lokomotywy spalinowej reguluje się poprzez zmiany wzbudzenia prądnicy za pomocą nastawnika elektrycznego, zmieniającego opór elektryczny w obwodzie wzbudzenia.

  Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.Lxd2 (oznaczenie fabryczne L45H) – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1964-1987 przez rumuńskie zakłady FAUR w Bukareszcie, eksploatowana w Polsce na kolejach wąskotorowych.

  Oznaczenia lokomotyw spalinowych w Polsce[]

  ]

 • na początku Lw (w oznacza silnik wysokoprężny),
 • rodzaj przekładni:
 • e – elektryczna
 • h – hydrokinetyczna
 • m – mechaniczna
 • nr serii
 • Przykłady: Lwe-55, Lwh-64.

  PKP – współczesność[]

 • pierwsza litera S oznacza lokomotywę spalinową
 • druga litera oznacza pełnioną funkcję:
 • M – do prac manewrowych
 • P – do pociągów pasażerskich
 • T – do pociągów towarowych
 • U – uniwersalna
 • 2 cyfry - nr serii:
 • 01..09 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, sterowanie jednokrotne
 • 10..14 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, sterowanie wielokrotne
 • 15..24 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną lub hydrauliczno - mechaniczną, sterowanie jednokrotne
 • 25..29 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną, sterowanie wielokrotne
 • 30..39 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, sterowanie jednokrotne
 • 40..49 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, sterowanie wielokrotne
 • myślnik, a po nim następuje nr inwentarzowy; czasem lokomotywom o specjalnych cechach (np. po znaczącej modernizacji) nadaje się nietypowy numer odległy od serii podstawowej np.500, 2000.,ale nie stanowi to reguły.
 • Przykłady: SP32, SM03, ST44, SU42, SU45

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany — "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.

  Inni przewoźnicy[]

  Lokomotywy spalinowe innych przewoźników najczęściej oznaczane są wg oznaczeń fabrycznych lub dziedziczą po poprzednich użytkownikach, np. S200, T448p, 060Da (=ST43 PKP), TEM2 (=SM48 PKP), M62 (=ST44 PKP), 401Da, Ls1200p (=SM31 PKP).

  PKP - tabor wąskotorowy[]

  Lokomotywa Lyd1-209
  Lokomotywa Lxd2-315
 • rodzaj lokomotywy:
 • L – lokomotywa spalinowa bez przedziału bagażowego
 • Lf – lokomotywa spalinowa z przedziałem bagażowym
 • liczba osi napędnych:
 • brak – 2 osie
 • y – 3 osie
 • x – 4 osie
 • w – 5 osi
 • z – 6 osi
 • liczba i położenie osi tocznych:
 • a – 1 oś toczna z przodu
 • b – 1 oś toczna z tyłu
 • n – 1 oś toczna z przodu i 1 oś toczna z tyłu
 • rodzaj silnika:
 • csilnik niskoprężny
 • dsilnik wysokoprężny
 • przekładnia:
 • 1 – mechaniczna
 • 2 – hydrauliczna
 • 3 – hydromechaniczna
 • 4 – elektryczna
 • Zobacz też[]

 • Lista lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce
 • SM04 (typ Ls180 oraz 409Da) - polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy pojazdów serii SM03, produkowanych od roku 1959 w chrzanowskim Fabloku, a później w zakładach Zastal w Zielonej Górze.SM03 (typ Ls150 i 2Ls150) – polska spalinowa lokomotywa manewrowa małej mocy produkowana w latach 1959-1969 w zakładach Fablok i Zastal. Produkcja prowadzona była w 2 fabrykach:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" Spółka Akcyjna – zakład przemysłowy założony w 1919 roku w Chrzanowie.
  SM42 (typ Ls800/6D, 6Dc, 6De, 6Df, 6Dg i 6Dk) – normalnotorowa lokomotywa spalinowa produkcji polskiej. Spalinowóz serii SM42 był produkowany w Fablok Chrzanów w latach 1965-1992. W sumie wyprodukowano i dostarczono 1822 egzemplarze tej serii, w tym dla PKP 1157 jednostek.
  SM31 (typ 401D/10D i Ls1200/411D i 411Da) – lokomotywa manewrowa produkcji zakładów Fablok w Chrzanowie, przeznaczona do prowadzenia ciężkiej pracy manewrowej (górki rozrządowe, przemysł). Produkowana była w latach 1976 - 1985 i stanowiła rozwinięcie serii SM42. Do dzisiaj typ 411Da znajduje się w ofercie. Zastosowano zmodernizowany wysokodoładowany silnik tego samego typu co w lokomotywach serii SM42 a8C22W, jednakże dzięki zwiększonemu ciśnieniu doładowania oraz zastosowania wydajnej chłodnicy powietrza doładowującego i zmienionej regulacji parametrów pracy silnik osiąga moc 1200 KM w porównaniu z mocą 800 KM.
  SU46 (typ 303D) – polska lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1974-1977 i 1985 przez zakłady H. Cegielski - Poznań w Poznaniu dla PKP. Ogółem wyprodukowano 54 sztuki.
  ŁTZ M62 – radziecka lokomotywa spalinowa produkowana przez zakłady Ługańsk dla wielu krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
  Przekładnia – mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą parametrów ruchu, czyli prędkości i siły lub momentu siły.
  Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.

  Reklama