• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                Biorę udział w badaniu      Nie obchodzi mnie to 
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Lokomotywa spalinowa

  Przeczytaj także...
  SM03 (typ Ls150 i 2Ls150) – polska spalinowa lokomotywa manewrowa małej mocy produkowana w latach 1959-1969 w zakładach Fablok i Zastal. Produkcja prowadzona była w 2 fabrykach:Lxd2 (oznaczenie fabryczne L45H) – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1964-1987 przez rumuńskie zakłady FAUR w Bukareszcie, eksploatowana w Polsce na kolejach wąskotorowych.
  Przekładnia hydrostatyczna - przekładnia składająca się z jednej lub więcej par pomp wyporowych i silników hydrostatycznych. Najczęściej są to pompy i silniki wielotłoczkowe (lecz może być też zastosowana pompa/silnik łopatkowa/łopatkowy mimośrodowa/mimośrodowy lub najmniej znana/znany pompa/silnik zębata/zębaty z regulowaną w sposób bezstopniowy objętością roboczą komory/komór), o zmiennych parametrach (wydajności jednostkowej w przypadku pomp, chłonności jednostkowej w przypadku silników). Jeżeli choć jedna z maszyn ma zmienną wydajność, lub chłonność, to mamy do czynienia z przekładnią o zmiennym przełożeniu, w przeciwnym wypadku jest to przekładnia o stałym przełożeniu.
  Spalinowóz SM42
  Lokomotywa SU46-033
  Lokomotywa SM04-002

  Lokomotywa spalinowa (również spalinowóz) – lokomotywa napędzana silnikiem spalinowym, zazwyczaj czterosuwowym (czasem dwusuwowym np. ST44) silnikiem Diesla.

  Ponieważ charakterystyka silnika spalinowego uniemożliwia jego bezpośrednie zastosowanie do napędu lokomotywy, stosuje się przekładnię:

 • mechaniczną
 • hydrauliczną
 • hydrostatyczną (rzadko, w lokomotywach małych mocy i prędkości)
 • hydrokinetyczną
 • elektryczną (tzw. lokomotywa spalinowo-elektryczna)
 • Najbardziej rozpowszechnione są lokomotywy o przekładni elektrycznej – silnik spalinowy napędza prądnicę, a osie napędowe są obracane za pomocą silników elektrycznych. Prędkość jazdy lokomotywy spalinowej reguluje się poprzez zmiany wzbudzenia prądnicy za pomocą nastawnika elektrycznego, zmieniającego opór elektryczny w obwodzie wzbudzenia.

  Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.TEM2 (ros. TЭM2, w Polsce przez miłośników kolei jak i kolejarzy nazywana Tamara) – ciężka manewrowa lokomotywa spalinowa, eksploatowany m.in. na PKP (oznaczenie na PKP SM48), ale także przez przewoźników prywatnych w Polsce i na kolejach krajów byłego ZSRR, a także Kuby, produkowany seryjnie od 1967 roku w Briańsku i Woroszyłowgradzie (Ługańsku) w ZSRR.

  Oznaczenia lokomotyw spalinowych w Polsce[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • na początku Lw (w oznacza silnik wysokoprężny),
 • rodzaj przekładni:
 • e – elektryczna
 • h – hydrokinetyczna
 • m – mechaniczna
 • nr serii
 • Przykłady: Lwe-55, Lwh-64.

  PKP – współczesność[ | edytuj kod]

 • pierwsza litera S oznacza lokomotywę spalinową
 • druga litera oznacza pełnioną funkcję:
 • M – do prac manewrowych
 • P – do pociągów pasażerskich
 • T – do pociągów towarowych
 • U – uniwersalna
 • 2 cyfry - nr serii:
 • 01..09 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, sterowanie jednokrotne
 • 10..14 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, sterowanie wielokrotne
 • 15..24 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną lub hydrauliczno - mechaniczną, sterowanie jednokrotne
 • 25..29 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną, sterowanie wielokrotne
 • 30..39 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, sterowanie jednokrotne
 • 40..49 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, sterowanie wielokrotne
 • myślnik, a po nim następuje nr inwentarzowy; czasem lokomotywom o specjalnych cechach (np. po znaczącej modernizacji) nadaje się nietypowy numer odległy od serii podstawowej np.500, 2000.,ale nie stanowi to reguły.
 • Przykłady: SP32, SM03, ST44, SU42, SU45

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany — "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.

  Inni przewoźnicy[ | edytuj kod]

  Lokomotywy spalinowe innych przewoźników najczęściej oznaczane są wg oznaczeń fabrycznych lub dziedziczą po poprzednich użytkownikach, np. S200, T448p, 060Da (=ST43 PKP), TEM2 (=SM48 PKP), CTLR4C (=ST44 PKP), M62 (=ST44 PKP), 401Da, Ls1200p (=SM31 PKP).

  SM42 (typ Ls800/6D, 6Dc, 6De, 6Df, 6Dg i 6Dk) – normalnotorowa lokomotywa spalinowa produkcji polskiej. Spalinowóz serii SM42 był produkowany w Fablok Chrzanów w latach 1965-1992. W sumie wyprodukowano i dostarczono 1822 egzemplarze tej serii, w tym dla PKP 1157 jednostek.ST44 – oznaczenie na PKP radzieckiej lokomotywy spalinowej serii M62. Lokomotywy te importowane były ze Związku Radzieckiego. Są to lokomotywy dwuwózkowe, sześcioosiowe, z przekładnią elektryczną, przeznaczone do prowadzenia pociągów towarowych. Produkowane w Ługańsku i eksportowana do wielu państw bloku wschodniego oraz na Kubę. Do Polski od roku 1966 trafiły 1182 sztuki. W Polsce przez miłośników kolei jak i kolejarzy nazywana Gagarin lub Iwan.

  PKP - tabor wąskotorowy[ | edytuj kod]

  Lokomotywa Lyd1-209
  Lokomotywa Lxd2-315
 • rodzaj lokomotywy:
 • L – lokomotywa spalinowa bez przedziału bagażowego
 • Lf – lokomotywa spalinowa z przedziałem bagażowym
 • liczba osi napędnych:
 • brak – 2 osie
 • y – 3 osie
 • x – 4 osie
 • w – 5 osi
 • z – 6 osi
 • liczba i położenie osi tocznych:
 • a – 1 oś toczna z przodu
 • b – 1 oś toczna z tyłu
 • n – 1 oś toczna z przodu i 1 oś toczna z tyłu
 • rodzaj silnika:
 • csilnik niskoprężny
 • dsilnik wysokoprężny
 • przekładnia:
 • 1 – mechaniczna
 • 2 – hydrauliczna
 • 3 – hydromechaniczna
 • 4 – elektryczna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce
 • Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny. Do cylindra dostarczane jest powietrze, kiedy tłok zbliża się do swojego GMP następuje wtrysk paliwa, które następnie spala się po przekroczeniu w komorze spalania temperatury jego zapłonu. Do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne tak jak w przypadku silnika o zapłonie iskrowym zewnętrzne źródła ciepła. Stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25.Przekładnia – mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą parametrów ruchu, czyli prędkości i siły lub momentu siły.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.
  Silnik czterosuwowy – silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym wykorzystywany w samochodach, ciężarówkach, motocyklach oraz wielu innych maszynach. Nazwa odnosi się do czterech faz działania:
  SU42 – normalnotorowa lokomotywa spalinowa produkcji polskiej produkowana przez Zakłady Fablok w Chrzanowie w latach 1975–1977 jako modyfikacja lokomotywy serii SM42, jak również zmodernizowana przez ZNTK Nowy Sącz w latach 1999–2000 jako modyfikacja lokomotywy serii SP42.
  Lyd1 – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana od roku 1960 w zakładach Fablok w Chrzanowie i Zastal w Zielonej Górze.
  SP32 - lokomotywa spalinowa przeznaczony do prowadzenia lekkich składów pasażerskich, produkowany w rumuńskich zakładach FAUR w Bukareszcie.
  Silnik o zapłonie iskrowym (ZI) jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym, w którym spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Mieszanina paliwa i powietrza musi być przygotowana odpowiednio wcześniej przed momentem zapłonu, do jej zapalenia niezbędna jest wytworzona w odpowiednim źródle iskra. Sprawność silnika o zapłonie iskrowym zależy w głównej mierze od stopnia sprężania.
  Silnik dwusuwowy jest to silnik spalinowy, w którym suw pracy następuje co drugi suw (przemieszczenie od górnego do dolnego skrajnego położenia) tłoka, a więc za każdym obrotem wału korbowego. Osiągają dzięki temu wyższą moc jednostkową, niż czterosuwowe (w czterosuwie jeden cykl pracy przypada na dwa obroty wału). Suw ssania i sprężania znany z cyklu czterosuwowego zastąpiony jest tzw. cyklem płukania, przeprowadzanym przez zewnętrzną względem cylindra pompę ładującą.

  Reklama

  tt