• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Logo - język programowania

  Przeczytaj także...
  Active object — współbieżny wzorzec projektowy, którego celem jest współbieżne wykonywanie metod obiektu. We wzorcu oddzielamy proces wywołania metody od jej wykonania, które odbywa się we własnym wątku obiektu. Wywołania metod są kolejkowane i wykonywane sekwencyjnie przez planistę. W międzyczasie, wątek wywołujący metodę może zająć się wykonywaniem innych czynności w oczekiwaniu na pojawienie się wyniku.Imagine – środowisko programistyczne umożliwiające programowanie w języku Logo oraz twórcze uczenie się i nauczanie.
  LOGIA – konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum organizowany corocznie przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK). Polega on na samodzielnym rozwiązywaniu różnorodnych zadań graficznych i programistycznych w środowisku Logo. Do rozwiązywania zadań używany jest program Logomocja, polska edycja Imagine. Konkurs podzielony jest na trzy stopnie: szkolny, rejonowy i wojewódzki.

  Logo – (gr. λόγος [logos] – słowo, myśl) – język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta, który inspirował się pracami francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

  Logo oparte jest na LISP z zupełnie inną składnią i używa tzw. „grafiki żółwia” (ang. turtle graphics).

  Programowanie żółwia[]

  Spirala narysowana za pomocą Logo

  Za pomocą następujących komend:

   ;komendy angielskie
   FORWARD 100
   LEFT 90
   FORWARD 100
   LEFT 90
   FORWARD 100
   LEFT 90
   FORWARD 100
  
   ;komendy polskie
   naprzód 100
   lewo 90
   naprzód 100
   lewo 90
   naprzód 100
   lewo 90
   naprzód 100
  

  można sprawić, że żółw narysuje kwadrat o boku 100.

  Jean Piaget (ur. 9 sierpnia 1896 w Neuchâtel , zm. 16 września 1980 w Genewie) – psycholog, biolog i epistemolog szwajcarski.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Komendy:

   ;komendy angielskie
   FORWARD 100
   RIGHT 120
   FORWARD 100
   RIGHT 120
   FORWARD 100
  
   ;komendy polskie
   naprzód 100
   prawo 120
   naprzód 100
   prawo 120
   naprzód 100
  

  narysują trójkąt równoboczny.

  W Logo używać można pętli. Powyższy kwadrat narysować można również tak:

  ;angielskie
  REPEAT 4 [FORWARD 100 LEFT 90]
  ;polskie
  powtórz 4 [naprzód 100 lewo 90]
  

  Komendy żółwia można grupować i tworzyć własne procedury np.:

  Seymour Papert (ur. 1 marca 1928 w Pretorii), matematyk i informatyk pochodzący z Afryki Południowej, badacz sztucznej inteligencji.MiniLOGIA Grafika w Logo - organizowany od 2002 roku konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych. Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w środowisku Logo. Uczniowie wybierają środowiska programowania: Logomocja, polska edycja Imagine lub MSW(Berkeley) Logo.
   ;angielskie
   TO KWADRAT
    REPEAT 4 [FORWARD 100 LEFT 90]
   END
  
   ;polskie
   oto kwadrat
    powtórz 4 [naprzód 100 lewo 90]
   już
  

  teraz, po napisaniu KWADRAT, żółw „będzie wiedział”, co narysować.

  Istnieje również implementacja języka Logo o nazwie Imagine (polska wersja znana jako „Logomocja, polska edycja Imagine”), w której można realizować obiektowy model programowania w oparciu o klasy i obiekty.

  Pełny paradygmat programowania obiektowego implementuje dialekt POOL (Parallel Object Oriented LOGO), pozwalając m.in. na definiowanie klas, stosowanie dziedziczenia i tworzenie funkcji wirtualnych. Charakterystyczną cechą jest implementacja żółwi jako obiektów aktywnych oraz programowanie współbieżne. Programy w dialekcie POOL są kompilowane.

  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Instytut Technologiczny w Massachusetts położony w regionie Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych, założony w 1861 roku z inicjatywy kilkudziesięciu przedsiębiorców z okolic Nowego Jorku i Bostonu. Jego celem jest jednoczesne kształcenie studentów i prowadzenie badań podstawowych – jednak silnie zorientowanych na praktyczne potrzeby społeczne. MIT jest uczelnią całkowicie prywatną. Z punktu widzenia prawa jest spółką akcyjną, której akcje posiada obecnie kilkaset osób – głównie członków rodzin założycieli MIT oraz niektórych jego absolwentów.

  Zobacz też[]

 • Imagine
 • Konkurs programistyczny LOGIA
 • Konkurs programistyczny MiniLOGIA
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Fundacji Logo
 • Berkeley Logo (UCBLogo) – interpreter Logo opublikowany na licencji GNU GPL
 • MSWLogo Interpreter języka Logo dla Windows
 • Logomocja, polska edycja Imagine
 • KTurtle – Interpreter języka luźno opartego na Logo dla Linuksa (KDE)
 • POOL – kompilowany, obiektowy dialekt LOGO
 • Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.