• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Logo  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. (WSiP) – wydawnictwo, które wydaje głównie podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne. Powstało zarządzeniem ministra edukacji narodowej 9 kwietnia 1945 r., jako Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), z których w 1951 roku wydzielone zostało Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego. W 1974 roku oba wydawnictwa zostały połączone w wydawnictwo pod obecną nazwą i działały w formie przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 16 września 1998 r. Od 3 listopada 2004 do 30 sierpnia 2010 przedsiębiorstwo było notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  [ | edytuj kod]
  Logo IBM zaprojektowane przez Paula Randa

  Projektowanie logo to bardzo ważna dziedzina projektowania graficznego. Jest jedną z najtrudniejszych do nauki i doskonalenia. Logo jest formą ekspresji graficznej identyfikującą organizacje. W związku z tym, że logo projektowane są po to, żeby reprezentować przedsiębiorstwo, markę bądź organizacje nieczęstym zjawiskiem jest ich przeprojektowywanie. Jednakże w chwili zmiany priorytetów, podejścia czy działalności podmiotu, ponowne zaprojektowanie logo, a także identyfikacji wizualnej, jest wskazane.

  Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.Znaki informacyjne - znaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

  Logo określa charakter i specyfikę działalności firmy poprzez znak, który z założenia nie ulegnie modowym trendom. Projektowanie logo opiera się na rozmowach oraz projektowaniu graficznemu, które ostatecznie określa jego formę, kształt i kolor. Projekty logo bardzo często przedstawia się w postaci makiet tzw. „mockupów”, które przedstawiają jego formę na przedmiotach codziennego użytku.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Instytut Matki i Dziecka – szpital w Warszawie położony na Woli. Ma status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia.
  Podział – logo a logotyp

  Zawód projektanta logo stale rośnie, pod względem osób go praktykujących od czasów powstania ruchu modernistycznego. Trzech głównych projektantów (lub studio projektowych) ze Stanów Zjednoczonych jest uważanych za pionierów dziedziny grafiki – projektowania logo, identyfikacji wizualnej – a także rozwoju modernizmu. Pierwszy z nich Chermayeff & Geismar, czyli studio projektowe odpowiedzialne za projekty logo dla Chase Bank (1964), Mobil Oil (1965), PBS (1984), NBC (1986), National Geographic (2003) i innych. Dzięki umiejętnościom Chermayeff & Geismar niektóre z logo przetrwały niezmiennie do dziś, inne zaś uległy tylko lekkim korektom. Kolejnym z pionierów projektowania identyfikacji wizualnej jest Paul Rand, który był jednym z twórców Szwajcarskiego Stylu w projektowaniu graficznym. Rand zaprojektował wiele sławnych kreacji graficznych między innymi dla IBM, UPS, a także ABC. Kolejnym z twórców nowej dziedziny grafiki był Saul Bass. Bass zaprojektował wiele sławnych logo dla przedsiębiorstw wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych, między innymi są to projekt logo dla przedsiębiorstwa Bell (1969) i jego następcy AT&T (1983). Innymi ze znanych projektów Saula Bassa jest identyfikacja wizualna linii lotniczych Continental Airlines (1968), Dixie (1969) oraz United Way (1972). Ważną rolę w rozwoju dokumentacji związanej z projektowaniem logo było badanie nad francuskimi znakami towarowymi przeprowadzone przez historyka Edith Amiot i filozofa Jean Louis Azizollah.

  American Broadcasting Company (krócej ABC lub ABC Network) − jedna z trzech głównych amerykańskich sieci telewizyjnych w USA, powstała w 1932 jako radio NBC Blue Network. Obecnie należy ona do The Walt Disney Company.Logotyp (gr. λόγος logos - słowo, myśl + τύπος typos - odcisk, obraz) – termin rozpoznawalny od początku XIX wieku jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.

  W Polsce pionierem projektowania graficznego, a także rozwoju nowej dziedziny grafiki, projektowania logo, jest Karol Śliwka, który zaprojektował wiele znanych, używanych do dziś bez znacznych zmian, znaków graficznych i logo. Są to między innymi logo Grupy Adamed (1990) PKO BP (1969), Instytutu Matki i Dziecka czy Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego.

  Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

  [ | edytuj kod]

  Logo ze sloganem I Love New York zaprojektowane w 1977 r. przez Miltona Glasera

  W literaturze można spotkać różne klasyfikacje symboli firmowych. G. Hardy w książce „Podręcznik projektantów logo” wyróżnia:

 • logotyp
 • glif
 • monogram
 • znaki graficzne
 • postacie
 • znaki abstrakcyjne i symboliczne
 • emblemat


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Favicon (ang. favorites icon: ikona ulubionych) – ikona, która pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej. Ikona ta ma postać obrazka 16x16 lub 32x32 pikseli.
  Userbar – mała grafika w kształcie wydłużonego poziomo prostokąta, przeznaczona do użycia jako sygnaturka na forach dyskusyjnych, zwykle określająca zainteresowania użytkownika.
  Saul Bass (ur. 8 maja 1920, zm. 25 kwietnia 1996) – amerykański grafik i reżyser filmowy. Znany jest głównie dzięki swym sekwencjom początkowym filmów, plakatom filmowym i logo.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Pismo logograficzne (gr. λόγος logos – mowa, γράφω grapho – pisać) – rodzaj pisma złożony z logogramów, odpowiadających na ogół wyrazom lub morfemom. Logogram jest ideogramem, w którym symbol reprezentujący obiekt nie jest wizualnie związany z tym obiektem. W przeciwieństwie do pisma fonetycznego znaki pisma logograficznego mają nie tylko wartość fonetyczną, ale także wartość semantyczną. Podrodzajami pisma logograficznego są pismo piktograficzne i pismo ideograficzne.
  Motto – cytat poprzedzający treść utworu, umieszczony tam celowo przez autora, aby wywołać na odbiorcy określone skutki zgodne z zamysłem autora. Istotą motta jest, aby miało ono nie tylko jednorazowy wpływ na odbiorcę podczas zapoznania się z tym mottem, ale także towarzyszyło ono odbiorcy w myślach podczas całego czasu trwania kontaktu z dziełem. Można więc powiedzieć, że motto w pewnym sensie patronuje danemu dziełu. Stąd w związkach frazeologicznych używa się formy motto utworu a nie motto w utworze.
  Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) NASDAQ: AAPL – amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Założona przez Steve’a Wozniaka – projektanta, Steve’a Jobsa i Ronalda Wayne’a. Produkty spółki to m.in.: komputery Mac, iPod, iPhone i iPad. Oprogramowanie Apple obejmuje system operacyjny OS X, przeglądarkę multimediów iTunes, pakiet oprogramowania multimedialnego i kreatywności iLife, pakiet oprogramowania biurowego iWork, profesjonalny pakiet fotografii Aperture, pakiet profesjonalnych rozwiązań wideo Final Cut Studio oraz zestaw narzędzi audio Logic Studio. Od stycznia 2010 roku firma działa poprzez 284 własnych sklepów detalicznych w dziesięciu krajach, oraz za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.