• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Logika trójwartościowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5.Sietuń (ros. Сетунь) - trójstanowy komputer stworzony w 1959 roku w Związku Radzieckim, jeden z pierwszych komputerów używających trójwartościowej logiki w przeciwieństwie do powszechnie używanej logiki binarnej.

  Logika trójwartościowa – wariant logiki zdań bądź predykatów rozszerzony o dodatkową wartość w stosunku do systemów klasycznych. Za pierwszy system logiki trójwartościowej uznaje się L3 autorstwa Jana Łukasiewicza. W tym samym okresie prace nad tematem prowadził Clarence Lewis. W późniejszym czasie powstały systemy m.in. Stephena Kleenego czy Grigorego Moisila.

  Twierdzenie o dedukcji – jeżeli A {displaystyle A} jest zdaniem oraz B ∈ Cn L ⁡ ( X ∪ { A } ) {displaystyle Bin operatorname {Cn} _{L}(Xcup {A})} , to formuła zdaniowa A → B {displaystyle A ightarrow B} należy do zbioru Cn L ⁡ ( X ) {displaystyle operatorname {Cn} _{L}(X)} , gdzie Cn L ⁡ ( X ) {displaystyle operatorname {Cn} _{L}(X)} to zbiór wszystkich konsekwencji logicznych zbioru formuł zdaniowych X {displaystyle X} .Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  Spis treści

 • 1 System logiki trójwartościowej L3
 • 1.1 Charakterystyka prawdziwościowa funktorów klasycznych
 • 1.2 Charakterystyka funktorów modalnych
 • 1.3 Zbiór tautologii L3
 • 1.4 Intensjonalna implikacja
 • 1.5 Przykładowa aksjomatyka dla L3
 • 1.6 Wybrane twierdzenia dotyczące L3
 • 2 Bibliografia
 • 3 Zobacz też
 • Zdanie w sensie logiki (zdanie logiczne) – wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy. Zdanie z języka J stwierdza (na mocy reguł semantycznych J) stan rzeczy s zawsze i tylko wtedy, gdy na mocy reguł semantycznych języka J: zdanie z jest prawdziwe zawsze i tylko wtedy, gdy s a z jest fałszywe zawsze i tylko wtedy, gdy nie jest tak, że s.Prof. Jan Łukasiewicz (ur. 21 grudnia 1878 we Lwowie, zm. 13 lutego 1956 w Dublinie) – polski logik, matematyk, filozof, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.