• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Log burtowy

  Przeczytaj także...
  Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.Sekundomierz, popularnie stoper — przyrząd techniczny typu mechanicznego, podobny do zegarka, wykorzystywany w celu odmierzania małego odcinka czasowego. Ma za zadanie wymierzyć czas z dokładnością do 0,1 ułamka sekundy.
  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.

  Log burtowy – sposób pomiaru prędkości statku, stosowany czasem na niewielkich jachtach, na których nie ma stałego logu mechanicznego. Metoda wykorzystuje znajomość długości kadłuba i polega na pomiarze czasu, potrzebnego na przebycie drogi równej tej długości.

  Elementy logu[]

  Do przeprowadzenia pomiaru potrzeba dwu współdziałających żeglarzy: jednego na dziobie, drugiego na rufie jachtu, stopera oraz "znacznika". Znacznikiem może być dowolny przedmiot spełniający trzy podstawowe warunki:

  Log (od ang. log, „kloc, kłoda, polano”) – przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę. Pierwotnie (tzw. log ręczny) miał postać wyskalowanej linki nawiniętej na kołowrót z drewnianym klockiem przymocowanym do jej końca, a pomiaru dokonywano poprzez wyrzucenie za rufę lub burtę klocka i pomiar szybkości, z jaką rozwinęła się linka (tradycyjnie w węzłach). Pomiar prędkości prowadzony poprzez splunięciu za burtę i obserwowaniu położenia śliny nazywa się żartobliwie logiem hiszpańskim.Rufa – tylna część jednostki pływającej, zarówno w jej części nawodnej, jak i podwodnej. Istnieje wiele rodzai form konstrukcyjnych ruf. Wraz z rozwojem żeglugi ulegały one modyfikacjom zarówno ze względu na wykorzystywany materiał, przeznaczenie statku, jak i panującą w danych czasach modę. Rufa może być zakończona pawężą zorientowaną prostopadle względem lustra wody lub pochyloną w kierunku rufy, czy dziobu jednostki. Rufa może wystawać nad powierzchnię wody, tworząc nawis rufowy.
 • pływalność: unosi się na wodzie,
 • widzialność: nie może "zniknąć" na tle wody lub piany,
 • zbędność: można bez szkody pozbyć się go z jachtu.
 • Zazwyczaj nakłada się też czwarty warunek:

 • nieszkodliwość: nie może być trujący dla organizmów wodnych ani niebezpieczny dla innych jednostek pływających.
 • Ostatni wymóg nie ma znaczenia technicznego dla samego pomiaru, wynika jednak z dbałości o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo żeglugi (a także z odnośnych przepisów prawa).

  Dziób – przednia część kadłuba każdej jednostki pływającej, w przekroju poprzecznym najczęściej w kształcie zbliżonym do powiększającego się trójkąta, rzadziej prostokąta lub trapezu (np. przy łodziach płaskodennych). Na jachtach żaglowych przyjmuje się, że jest to część od stewy dziobowej do przedniego masztu. Na współczesnych, dużych okrętach podwodnych dziób ma kształt zbliżony do połowy kuli, natomiast na statkach nawodnych, głównie handlowych, stosuje się tzw. dziób gruszkowy.

  Przebieg pomiaru[]

  Załogant stojący na dziobie rzuca znacznik na wodę w bok od jachtu, nieco przed dziób, i daje sygnał optyczny (np. machnięciem ręką) lub akustyczny (np. zawołaniem 'Hop!') gdy znacznik znajdzie się koło dziobu. Na ten sygnał jego partner uruchamia stoper, zaś zatrzymuje go gdy znacznik znajdzie się koło rufy. Dzieląc znaną długość jachtu L przez zmierzony czas t otrzymuje się prędkość jachtu:

  Zobacz też[]

 • log (przyrząd pomiarowy)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.