• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lodowiec górski

  Przeczytaj także...
  Podział lodowców można przeprowadzić w zależności od wpływu rzeźby na ukształtowanie lodowca, bilansu masy lodowca, termikę lub szybkość z jaką lodowiec się porusza.Lodowiec spitsbergeński (inaczej lodowiec sieciowy) – typ lodowca, który ze względu na relację z topografią jest formą przejściową między lodowcem górskim a pokrywą lodową. Charakteryzuje się tym, iż zlodowacenie nie jest ograniczone jedynie do dolin, ale poprzez przełęcze lód i pola firnowe łączą się w rozległą pokrywę lodową, ponad którą wystają jedynie najwyższe szczyty w formie nunataków. Występuje obecnie na Spitsbergenie, Grenlandii, Alasce, Antarktydzie, a podczas ostatniego zlodowacenia występował także w Alpach.
  Lodowiec karowy, lodowiec cyrkowy – typ lodowca górskiego, który zajmuje tylko obszar karu. Jeśli czoło lodowca spływa z progu karu i osiąga dno doliny mówimy wtedy już o lodowcu dolinnym. Lodowce karowe występują w słabo zlodowaconych masywach, jak również są początkowym i końcowym etapem rozwoju lodowców dolinnych.

  Lodowiec górskilodowiec, którego forma jest ściśle uwarunkowana lokalną morfologią podłoża. Lodowce górskie występują w górach wszystkich stref klimatycznych, jeśli góry te osiągają wysokość lokalnej granicy wieloletniego śniegu.

  W zależności od uwarunkowań topograficznych oraz klimatycznych, lodowce górskie mogą przybierać różne formy. Ze względu na rozmiar, kształt i stosunek lodowców do form terenu wyróżnia się kilka ich typów: Lodowce himalajskie (inaczej dendrytyczne) mają liczne długie jęzory, które łączą się ze sobą jak dopływy z rzeką główną. Lodowce typu alpejskiego, zwane też dolinnymi, mają najczęściej rozłożyste, wklęsłe pole firnowe i wypływający z niego długi jęzor oraz wypukły przekrój poprzeczny. Lodowce norweskie, zwane też fieldowymi, powstają na płaskich grzbietach (fieldach) (np. w Górach Skandynawskich). Jeśli lodowce górskie wypływając poza obręb masywu górskiego łączą się w postaci czap lodowych, mówimy o lodowcach piedmontowych. Typowym przykładem jest lodowiec Malaspina na Alasce.

  Firn – forma przejściowa między śniegiem i lodem firnowym. Gęstość: 0,4-0,8 g/cm. Powstaje w wyniku przeobrażenia luźnych kryształów śniegu w agregaty ziaren lodu o średnicy dochodzącej do kilku milimetrów. Proces ten zachodzi podczas wielokrotnego podtapiania, a następnie zamarzania śniegu. Nie bez znaczenia jest też nacisk warstw nadległych - czyli kumulującego się śniegu.Linia wiecznego śniegu, granica wiecznego śniegu, granica wieloletniego śniegu – wysokość, wyrażona w metrach n.p.m., powyżej której opad śniegu przewyższa jego topnienie w bilansie rocznym. W sprzyjających warunkach topograficznych powyżej tej granicy mogą powstawać pola firnowe lodowców (zobacz też: linia równowagi bilansowej), w tym wypadku stanowi ona dolną granicę pola firnowego. Położenie granicy wieloletniego śniegu zależy głównie od czynników:

  W Alpach najdłuższy lodowiec Aletsch ma 25 km długości i osiąga 700 m grubości, lodowce Himalajów osiągają 20–30 km, w Pamirze Lodowiec Fedczenki ma 71 km i 1000 m miąższości. Najdłuższe lodowce występują na Alasce – osiągają 180 km długości (Lodowiec Beringa).

  Lodowiec piedmontowy, lodowiec podgórski – rodzaj lodowca stanowiącego typ pośredni między lodowcem górskim a lądolodem. Tworzy go rozległa, zwarta pokrywa lodowa na równinnym przedpolu masywu górskiego, utworzona w wyniku połączenia się jęzorów lodowców dolinnych wypływających z odrębnych pól firnowych.Lodowiec dendrytyczny (himalajski) – rodzaj lodowca górskiego, który w swym systemie zasilania ma kilka łączących się strumieni lodowych - rozgałęzień, z których każdy jest co najmniej lodowcem dolinnym. Jednym z najlepszym przykładów jest lodowiec Fedczenki w Pamirze.

  Formą przejściową między zlodowaceniem górskim a pokrywowym (zlodowaceniem kontynentalnym) jest zlodowacenie sieciowe.

  Typy lodowców górskich:

 • lodowiec spitsbergeński (sieciowy)
 • lodowiec piedmontowy (przedgórski)
 • lodowiec dendrytyczny
 • lodowiec dolinny
 • lodowiec karowy (typu pirenejskiego)
 • lodowiec fieldowy (typu norweskiego)
 • lodowiec zboczowy
 • lodowiec wiszący
 • lodowiec regenerowany
 • lodowiec alpejski
 • lodowiec turkiestański
 • Zobacz też[]

 • podział lodowców
 • Bibliografia[]

 • Paweł Wład: Geografia. Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007, seria: 2 wydanie.
 • Lodowiec Beringa – największy i najdłuższy lodowiec w Ameryce Północnej znajdujący się w stanie Alaska, w USA, typu himalajskiego.Malaspina – lodowiec podgórski (piedmontowy) na południowym wybrzeżu Alaski, w USA, u podnóża Góry Świętego Eliasza. Jego powierzchnia wynosi około 4000 km². Nazwa lodowca pochodzi od nazwiska włoskiego odkrywcy Alessandro Malaspina.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jęzor lodowcowy, język lodowcowy – wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu. Ogromne masy lodu "wylewają" się w dół stoku. Jęzor lodowcowy zazwyczaj jest zakończony rzeką lodowcową.
  Lodowiec – wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu. Lodowce są największym rezerwuarem wody słodkiej na Ziemi i drugim po oceanach wody na świecie.
  Aletschgletscher, Grosser Aletschgletscher – największy lodowiec Alp, leżący w Alpach Berneńskich, w kantonie Valais w Szwajcarii.
  Lodowiec turkiestański, lodowiec typu turkiestańskiego – rodzaj lodowca górskiego, którego zasilanie oparte jest głównie na lawinach schodzących z rozległych ścian skalnych powyżej lodowca. Dlatego w przeciwieństwie do lodowców typu alpejskiego ich powierzchnia obszaru ablacji (jęzor lodowcowy) jest większa od powierzchni akumulacji (głównie stożki akumulacji lawin pod ścianami skalnymi). Występują one głównie w wysokich górach Centralnej Azji: Tienszan, Pamir, Hindukusz, Karakorum, Himalaje.
  Lądolód - gruba warstwa lodu przykrywająca wielki obszar ziemi; występuje na Antarktydzie i Grenlandii. W Polsce występował podczas zlodowaceń plejstoceńskich.
  Lodowiec fieldowy (inaczej norweski) - zajmuje spłaszczony szczyt góry lub wysoko położony płaskowyż z kilkoma jęzorami lodowcowymi spływającymi w różnych kierunkach. Większe lodowce fieldowe nazywane są czasami fieldowymi, np. Norwegia.
  Góry Skandynawskie (również Kjølen, bokmål De skandinaviske fjellene, nynorsk Dei Skandinaviske fjella, szw. Skandinaviska fjällkedjan lub Skanderna, fin. Skandit) łańcuch górski w zachodniej i północnej części Półwyspu Skandynawskiego, ciągnący się wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, na terytorium Norwegii, Szwecji i częściowo Finlandii. Długość ok. 1800 km, szerokość do 550 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.134 sek.