• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Loża wolnomularska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Concordia (łac. Zgoda) − dawna loża wolnomularska Niemców wyznania mojżeszowego, której siedziba mieściła się w Katowicach w Hotelu Kaiserhof przy ulicy Stawowej 19 (róg z ul. Młyńską − obecnie hotel nie istnieje).Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

  Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa, jak i miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej siedmiu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz obediencji.

  Loża wolnomularska jest pomieszczeniem zbudowanym na planie prostokąta, zorientowanym zgodnie z głównymi kierunkami geograficznymi, z najważniejszym – Wschodem.

  Aleksander I Pawłowicz (Александр I Павлович), (ur. 12 grudnia/23 grudnia 1777 w Petersburgu, zm. 19 listopada/1 grudnia 1825 w Taganrogu) – cesarz Rosji od 1801, wielki książę Finlandii od 1809, król Polski od 1815 (Królestwo Polskie), syn Pawła I z dynastii Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz Mikołaja, swojego następcy na tronie Rosji.Ryt Szkocki Dawny i Uznany (RSDU) - jeden z dominujących i bardziej rozbudowanych rytów masońskich, mocno przeniknięty tradycją judaizmu. Wbrew nazwie, nie powstał w Szkocji, lecz w napoleońskiej Francji. Posiada 33 stopnie wtajemniczenia. Związany przede wszystkim z masonerią regularną.

  Loże działają w różnych obrządkach, rytach. Stowarzyszenia kilku lóż tworzą obediencję. Każda loża posiada duży stopień autonomii.

  Rytualne prace loży odbywają się w wolnomularskiej świątyni. W przeciwieństwie do pomieszczenia/budowli religijnej, ta jest świecka, filozoficzna i filantropijna.

  Poza samym rytuałem, istotnym elementem prac lożowych są tzw. deski, czyli referaty, które następnie są dyskutowane. W pracach lożowych bardzo ważne znaczenie ma również muzyka.

  Gabriel Narutowicz - łódzka loża wolnomularska działająca w okresie międzywojennym. Miała charakter elitarny, zrzeszała ok.10 członków m.in. Zygmunta Lorentza. Tę samą nazwę przyjęła powstała 31 października 1991 roku w Krakowie loża Wielkiego Wschodu Francji. Działa ona do dziś.Wielki Wschód Francji (fr. Grand Orient de France) – największa organizacja masońska we Francji, założona w 1773 roku pod przewodnictwem Burbona, księcia Orleanu zwanego Filipem Égalité. Jest drugą najstarszą obediencją w Europie. W przeciwieństwie do regularnego i tradycyjnego wolnomularstwa Wielki Wschód jest liberalny i niedogmatyczny. Skupia około 500 pracujących lóż. Pracują one w rycie francuskim (fr. Rite français, Rite moderne) i kilku innych.

  Spis treści

 • 1 Oficerowie lożowi
 • 2 Zasady przyjmowania do lóż
 • 3 Polskie loże
 • 3.1 Polskie loże Wielkiej Loży Narodowej Polski
 • 3.2 Polskie loże Wielkiego Wschodu Polski
 • 3.3 Polskie loże Wielkiego Wschodu Francji
 • 3.4 Polskie loże „Le Droit Humain”
 • 3.5 Polskie loże Rady Najwyższej RSDU
 • 3.6 Polskie loże Wielkiej Żeńskiej Loży Francji
 • 3.7 Polskie loże niezależne
 • 4 Niektóre wydarzenia z działalności lóż polskich
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.Czerwone Bractwo (fr. la Confrérie Rouge) – pierwsza założona na terenie I Rzeczypospolitej, w Warszawie w 1721 roku loża wolnomularska.

  Oficerowie lożowi[]

  W lożach wolnomularskich wyznaczeni (bądź wybrani) masoni pełnią specyficzne funkcje zwane oficerskimi (spotyka się także określenie „urzędnik”). Wiążą się z nimi rozliczne uprawnienia i obowiązki. Różne odłamy masonerii w różny sposób określają liczbę i nazwy oficerów, choć najważniejsze urzędy są wspólne dla wszystkich obediencji. Istnienie większości stanowisk oficerskich jest uświęcona długoletnią tradycją i znajduje umocowanie w podstawowym dokumencie wolnomularskim – Konstytucji Andersona (spisana na początku XVIII wieku). Niektóre (zwłaszcza te najważniejsze) pochodzą jeszcze z czasów wolnomularstwa operatywnego (cechowego) – wzmianki o nich można spotkać w statutach z XIV i XV wieku (np. Statuty Schowe’a).

  Wielka Loża Narodowa Polski [WLNP] – zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu regularnego (dogmatycznego, "angielskiego") działające w Polsce. Poza WWP i "Le Droit Humain", jedna z trzech polskich obediencji masońskich. Stosuje rytuały Obrządku Szkockiego Dawnego i Uznanego. WLNP swój patent (wolnomularską licencję tzw. regularności) opiera na Wielkiej Loży Anglii.Silesia - dawna loża wolnomularska Niemców wyznania mojżeszowego, której siedziba mieściła się we Legnicy (Liegnitz).

  Najważniejsze są trzy urzędy: Czcigodnego Mistrza oraz dwóch Dozorców (bez obecności tych oficerów loża nie może powstać ani pracować). Są one określane jako Trzy Oficerskie Światła Loży. Stopień niżej znajdują się Mówca i Sekretarz

 • Czcigodny Mistrz (ang. Honourable Master) – przewodniczący loży, najważniejsza postać lożowa, w większości obediencji po wyborze (tzw. instalacji) Czcigodny Mistrz wskazuje oficerów, z którymi chciałby pracować podczas swojej kadencji. Wskazanie musi jednak zostać potwierdzone przez głosowanie (zazwyczaj tajne) przeprowadzane pośród tych wolnomularzy z loży, którzy mają stopień mistrzowski
 • Dozorcy (ang. Warden, Pierwszy i Drugi, czasem nazywany Starszym i Młodszym) – oficerowie loży, którzy w hierarchii wolnomularskiej zajmują miejsce po Czcigodnym. Pierwszy Dozorca opiekuje się wolnomularzami – Kolumna Południowej, Drugi Dozorca – Kolumna Północnej). Pierwszy Dozorca jako jedyna osoba w loży może (czasowo) zastąpić Czcigodnego Mistrza
 • Mówca (ang. Speaker) – strażnik konstytucji i przepisów ogólnych, do obowiązków Mówcy należy zgłaszanie wniosków do głosowania
 • Sekretarz (ang. Secretary) – zajmuje się prowadzeniem zapisów lożowych
 • Odźwierny (ang. Tyler) – wolnomularz czuwający nad bezpieczeństwem prac loży
 • Jałmużnik (ang. Almoner) – zajmuje się zbieraniem funduszy na cele charytatywne, odpowiada przed Skarbnikiem
 • Skarbnik (ang. Treasurer) – sprawuje pieczę nad finansami loży
 • Wielki Ekspert (ang. Expert) – czuwa nad rozstrzygnięciami rytualnymi
 • Mistrz Ceremonii (ang. Master of Ceremony) – prowadzi sprawy bieżące dotyczące rytuału
 • Mistrz Harmonii (ang. Master of Harmony) – zajmuje się muzyką lożową, inicjuje śpiewy etc.
 • W wolnomularstwie anglosaskim spotyka się jeszcze innych oficerów – np. dziekanów (Dean).

  Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.Prometea - pierwsza kobieca loża masońska w Polsce, której początki wywodzą się z paryskiej loży "Róża Wiatrów".


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „Le Droit Humain” Federacja Polska – polska organizacja masońska różniąca się od innych tym, że przyjmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety (stąd „mieszany” charakter). Poza WLNP i WWP, jedna z trzech polskich obediencji masońskich. Międzynarodowa siedziba zakonu mieści się w Paryżu. Nie jest uznawana przez masonów regularnych, lecz utrzymuje przyjazne stosunki z Wielkim Wschodem Polski. Inaczej jednak niż WWP, „Le Droit Humain” („Prawo człowieka”) przyjmuje wśród swoich zasad wiarę w Wielkiego Architekta (traktowana jednak liberalnie).
  Wielki Wschód Polski (WWP) – zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu liberalnego (niedogmatycznego, nieregularnego) działające w Polsce. Przyjmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Obok WLNP i "Le Droit Humain", jedna z trzech polskich obediencji masońskich. Opiera się przede wszystkim na rycie (obrządku) francuskim. Należy do najbardziej racjonalistycznego nurtu masonerii.
  Aurora zur ehernen Kette – powstała w 1815 loża wolnomularska, której siedziba mieściła się w Reichenbach (obecnie Dzierżoniów) na Śląsku.
  Deska lożowa – określenie referatu wygłaszanego podczas posiedzenia loży wolnomularskiej przez wolnomularza w stopniu mistrza. Deski dzielą się na symboliczne (dotyczące symboliki wolnomularskiej) oraz zwykłe (dotyczące kwestii filozoficznych, historycznych, kulturalnych itp.). Są dyskutowane przez członków loży, a nawet publikowane, np. w Internecie (o ile nie dotykają spraw objętych tajemnicą wolnomularską). Deski są uważane przez masonów za część tzw. architektury danej loży, czyli jej intelektualnego dorobku. Są również istotne dla awansowania wygłaszających je masonów na kolejne stopnie wtajemniczenia.
  Wolność Odzyskana na wschodzie Lublina – polska loża wolnomularska otwarta 9 lutego 1811, należała do Wielkiej Loży Narodowej Polski. Pracowała do kasaty w 1821. Od 1815 jej członkiem był Walerian Łukasiński. Dnia 4 października 2008 roku, w Pałacu Gardzenickim pod Lublinem odbyła się ceremonia konsekracji. Jej celem było ponowne obudzenie Loży. Brali w niej udział delegaci z Polski, Anglii, Francji, Szwecji i Ukrainy.
  Wielki Architekt Wszechświata – termin, którym w rytuałach i ceremoniach masońskich określany jest Absolut. Jest to odpowiednik platońskiego Demiurga.
  Jutrzenka Wschodząca – loża masońska działająca w Radomiu pod zaborem rosyjskim. Wśród jej członków był m.in. komisarz obwodu radomskiego Edward Watson, którego rodzina przybyła na ziemie polskie w XVII wieku ze Szkocji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.