• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liwiec

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Pruszyn – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Siedlce, 10 km na północny wschód od Siedlec, nad rzeką Liwiec. Przez wieś przebiega droga powiatowa Błogoszcz - Pruszynek i droga do Wólki Leśnej.
  Pogorzelec – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów położona nad rzeką Liwiec.

  Liwiec, Liwrzeka płynąca przez województwo mazowieckie o długości ok. 142 km. Ma dwa źródła – południowe (uważane za główne) nieopodal wsi Sobicze oraz północne (tzw. Liwiec II) na terenie wsi Zawady. Wysokość głównego źródła wynosi 161 m n.p.m., rzędna ujścia to 84 m n.p.m., a spadek rzeki głównej wynosi 0,54‰. Średni przepływ w Łochowie wynosi 10,5 m³/s. Rzeka przepływa przez miejscowości:

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Osownica – rzeka we wschodniej Polsce (województwo mazowieckie), o długości ok. 33 km, lewy dopływ Liwca. Płynie przez miejscowości: Kamionka, Czarnogłów, Ossówno, Makówiec Mały, Makówiec Duży, Drop, Joanin, Ruda-Pniewnik, Ruda-Czernik, Osęka, Księżyki, Dzierżanów, Jadów i w miejscowości Borzymy wpada do Liwca.
 • Wyszków (powiat węgrowski)
 • Pogorzelec
 • Liw
 • Węgrów
 • Mokobody
 • Pruszyn
 • Barchów
 • Urle
 • Starowola
 • Sekłak
 • Zawiszyn
 • Starawieś
 • Łochów
 • Chodów
 • Borzychy
 • Ujście Liwca do Bugu znajduje się w pobliżu Kamieńczyka (4 km od miasta Wyszkowa).

  Rzeka stanowi południową granicę historycznego Podlasia.

  Dopływy[ | edytuj kod]

  W kolejności od źródeł:

  Przepływ - ruch płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować tzw. metodą Eulera przez podanie pola prędkości płynu, czyli zależności prędkości od współrzędnych przestrzennych i czasu.Węgrów – miasto i gmina w województwie mazowieckim, siedziba władz gminy miejskiej Węgrów, gminy wiejskiej Liw i powiatu węgrowskiego (w latach 1867-1975 i od 1999).
 • Stara Rzeka (P)
 • Helenka (L)
 • Muchawka (L)
 • Kostrzyń (L)
 • Czerwonka (P)
 • Miedzanka (P)
 • Osownica (L)
 • W roku 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu zostały oznakowane szlaki kajakowe na Liwcu i jego dopływach Kostrzyniu i Muchawce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Strona liwiec.com
  2. Kajaki Liwiec. kajaki liwiec. [dostęp 2015-07-14].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Halina Czarnecka: Atlas podziału hydrograficznego Polski. Warszawa: IMGW, 2005.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Spływ Liwcem z Wyszkowa do Węgrowa
 • Galeria zdjęć rzeki
 • E. Królak, M. Korycińska: Taxonomic Composition of Macroinvertebrates in the Liwiec River and its Tributaries (Central and Eastern Poland) on the Basis of Chosen Physical und Chemical Parameters of Water and Season. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, No. 1 (2008), 39-50
 • Liwiec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 356.
 • Liwiec
 • W okolicach Strachowa

  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Muchawka - rzeka we wschodniej Polsce, lewy dopływ rzeki Liwiec. Muchawka ma swoje źródła w okolicach wsi Śmiary. Płynie przez następujące miejscowości: Gostchorz, Wiśniew-Kolonia i Rakowiec, a następnie przez miasto Siedlce, wyznaczając zarazem jego zachodnią granicę. Na Muchawce w Siedlcach wybudowany jest zalew, wykorzystywany do celów rekreacyjnych.
 • W okolicach Kamieńczyka

 • Widok z mostu na DK62 (Puste Łąki)

 • Starorzecza w okolicach Węgrowa

 • Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Stara Rzeka, niewielka rzeka dorzecza Bugu, długości ok. 20 km, prawy dopływ Liwca. Wypływa w okolicach wsi Żanecin w gminie Sokołów Podlaski i kieruje się na południe. Przepływa przez miejscowości: Dziegietnia, Bielany-Wąsy, Bielany-Żyłaki, Bielany-Jarosławy, Ruciany, Stany, Krynica i po minięciu wsi Krześlin wpada do Liwca.
  Wyszków – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Liw. Przez Wyszków przepływa rzeka Liwiec.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Ujście rzeki – miejsce, w którym rzeka lub inny ciek kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza, oceanu.
  Kamieńczyk (dawniej Kamieniec) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków, położona w widłach Bugu i Liwca, 5 km na wschód od Wyszkowa. Do wsi należą przysiółki: Błonie i Suwiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.836 sek.